Документ № 8/12-2 від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-2
 
Про затвердження Програми розвитку освіти на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 - 2027 роки

          Розглянувши клопотання начальника відділу освіти Дружківської міської ради  Світлани Лазебник від 07.07.2021 № 0.133/575/21 про затвердження  Програми розвитку освіти на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 - 2027 роки, відповідно до Закону України від 05.09.2017 № 2145 – VІІІ «Про освіту», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, з метою створення необхідних умов для задоволення якісних потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, керуючись  пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Програму  розвитку освіти на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 - 2027 роки  (далі – Програма) (додаток).

2.Відділу освіти Дружківської міської ради (Лазебник) звітувати про результати виконання Програми на засіданнях сесії Дружківської міської ради щорічно у грудні.

3.Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів бюджету Дружківської міської територіальної громади.

4.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталю Слесаренко.

5.Контроль  за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту та молоді (Кулик).

 

  

 

Міський голова                                                                       Володимир ГРИГОРЕНКО


             

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради

 

«Про затвердження Програми розвитку освіти на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 - 2027 роки»

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ                                        відділом освіти Дружківської міської                                                                     

                                                                                   ради, т.42118

 

 

Начальник відділу освіти                                                               Світлана  ЛАЗЕБНИК

                                                                                                                 

«_____»_______________ 2021 рік                                              (відпустка)

                                                                                                           

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Головний спеціаліст з юридичних питань                                          

відділу по роботі з депутатами

Дружківської міської ради

 

«_____»_______________ 2021 рік                                                Максим  СЕРБА

 

Заступник міського голови з питань

діяльності  виконавчих органів ради 

 

«_____»_______________ 2021 рік                                                 Наталя СЛЕСАРЕНКО   

 

  

 

Начальник Дружківського міського

фінансового управління                                                                   Ірина ТРУШИНА

 

 «_____»_______________ 2021 рік                                               (відпустка)          

 

 

Голова комісії міської ради з питань освіти,

 культури, спорту та молоді

 

«_____»_______________ 2021 рік                                                 Тетяна  КУЛИК

  

 

Секретар міської ради                                                                             

  

«_____»_______________ 2021 рік                                                 Костянтин  ХОРС


 Пояснювальна записка

до рішення міської ради

 

«Про затвердження Програми розвитку освіти Дружківської міської

територіальної громади   на 2021 - 2027 роки»

 

 

 

Програма розвитку освіти на території  Дружківської міської територіальної громади  на 2021– 2027 роки (далі – Програма) є результатом співпраці відділу освіти Дружківської міської ради (далі – відділ освіти),  Центру професійного розвитку педагогічних працівників та всіх закладів освіти Дружківської міської територіальної громади.

     В її основу покладено регіональну Програму розвитку освіти Донеччини   на 2021-2027 роки, розроблену Департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та широким колом педагогічної громадськості Донеччини.

Програма включає в себе державні вимоги та основні напрями розвитку освіти, які визначені у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» та інші сучасні державні та регіональні нормативні документи.

Розробка Програми зумовлена процесами реформування національної системи освіти в Україні, процесами децентралізації. Стратегічний вектор модернізації освіти  територіальної громади полягає у необхідності наближення її до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованого орієнтування на задоволення запитів жителів щодо якісної та доступної освіти.

 

 

Начальник відділу освіти                                                       Світлана ЛАЗЕБНИК


 Нова програма 

Додаток 2