Фінансові ресурси

1. Структура та обсяг бюджетних коштів, порядок їх витрачання

1.1 Бюджетний звіт за 2023 рік Дружківської міської військової адміністрації:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(додаток 1,форма №2м) по КПКВК 5010160;

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(додаток 1,форма №2м) по КПКВК  5018110

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (додаток 3, форма № 4-2м)  по КПКВК 5010160;

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (додаток 3, форма № 4-2м)  по КПКВК 5018110;

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд» (додаток 7, форма № 7м) по КПКВК  5010160;

1.2. Фінансовий звіт за 2023 рік Дружківської міської військової адміністрації :

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

1.3. Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів