Документ № 172 від 17.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.02.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.02.2021 м. Дружківка №172
 
Про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році

Розглянувши інформацію ТВО військового комісара Дружківського міського центру комплектування та соціальної підтримки Смєлкова Д.В. про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році, встановлено, що військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах у 2020 році здійснювалась відповідно до керівних документів та рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 04.03.2020 №61 « Про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році». З метою покращення стану військового обліку на території Дружківської міської територіальної громади в 2021 році, керівниками підприємств, установ, організацій та навчальних закладів проведено комплекс заходів, спрямованих на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.

У березні 2020 року відповідно до плану перевірок стану військового обліку на території Донецької області на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації  №54/5-20 від 24.01.2020р, комісією Донецького обласного військового комісаріату були перевірені 5 підприємств. За результатами перевірки комісією були складені акти перевірки, в яких відображені виявлені недоліки та терміни їх усунення. Підприємствами недоліки були усунені у вказані терміни про що письмово повідомлено Донецький обласний військовий комісаріат.

Відповідно до затвердженого рішенням виконкомом Дружківської міської ради від 04.03.2020 №61 « Про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році»  плану перевірки на 2020 рік, проведено перевірку військового обліку та бронювання офіцерів, військовозобов’язаних запасу, призовників та юнаків, які мешкають, та працюють на території м.Дружківка.  Перевірці підлягало 32 підприємства, установи та організації. План перевірок виконано на 100%.

З метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і дотримання ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі   мобілізації, відповідно   до   статей   17,  18,  21   Закону   України   від   21.10.1993

№3443-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статей 33, 34, 35, 38  Закону України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016  № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час»,від 11.01.2018 № 12 «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», керуючись статтею 36 Закону України 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Дружківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Прийняти до відома інформацію ТВО військового комісара Дружківського міського центру комплектування та соціальної підтримки (далі-Дружківський МТЦК та СП) Смєлкова Д.В. про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році.
 2. Затвердити:

2.1.заходи щодо поліпшення стану військового обліку на території Дружківської міської територіальної громади у 2021 році (додаток 1).

2.2. план перевірок стану військового обліку на території Дружківської міської територіальної громадина 2021 рік (додаток 2).

2.3. завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку , забезпечення функціонування системи військового обліку натериторіїДружківської міської територіальної громади у 2021 році ( додаток 3 ). 

2.4. склад комісії щодо здійснення перевірок стану військового обліку на території Дружківської міської територіальної громадина 2021 рік (додаток 4).

2.5. план звіряння облікових даних підприємств, установ, організації та структурних підрозділів Дружківської міської радиз обліковими даними Дружківського МТЦКта СПна 2021 рік (додаток 5).

 1. Старостам Левчинському В.В.,    Загумьонному  М.М.,    Зуб О.О.,     Воробйову М.О.,  

Гончарову Ю.М., Удовиченко Т.М. сприяти  веденню персонального військового обліку призовників та військовозобов’язаних на територіях селищ та сіл, у відповідності до вимог чинного законодавства про військовий облік.

 1. Реєстраційному відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради (Кишинська) щомісяця до 5 числа надавати Дружківського МТЦК та СП повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Дружківської міської ради.
 2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів радиПоляковуО.О. спільно з Дружківського МТЦК та СП (Отришко) організувати:

5.1. заслуховування за поданням Дружківського МТЦК та СП відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо стану військового обліку;

 1. Рекомендувати Відділенню поліції №1 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області(Чинчевич):

6.1. забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування, Дружківським МТЦК та СП щодо розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

6.2. контролювати подання підрозділом кадрового забезпечення до Дружківського МТЦК та СП військово-облікових документів разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списки призовників і військовозобов’язаних, яких прийнято на службу до органів Національної поліції Донецької області.

 1. Рекомендувати Дружківському міському відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (Сокиренко) організувати роботу щодо інформування у встановленому законодавством порядку повідомлень Дружківському МТЦК та СП про зміну особами військовозобов’язаного та призовного віку прізвища, ім’я та по батькові, реєстрацію смерті.
 2. Відділу комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Дружківської міської ради (Дяченко) спільно із Дружківським МТЦК та СП (Отришко) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради, LED-екрані,відомостей про основні положення актів законодавства про військовий облік, порядок його ведення та відповідальність у разі його порушення.
 3. Головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи виконавчого комітету Дружківської міської ради Свиридовій І.В. спільно з Дружківським МТЦК та СП (Отришко) забезпечити:

9.1. організацію проведення перевірок стану військового обліку на території Дружківської міської територіальної громадина 2021 рік згідно із планом, затвердженим цим рішенням;

9.2. організацію проведення занять та підвищення кваліфікації відповідальних за організацію та ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних .

10.Рекомендувати військовому комісару Дружківського МТЦК та СП Отришко Є.О. :

10.1. надавати практичну допомогу керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ розташованих на території Дружківської міської територіальної громади з питань організації військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу;

10.2. здійснювати постійний контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями міста;

10.3.на ім’я міського голови надати інформацію про стан військового обліку за 2021 рік та пропозиції щодо поліпшення в наступному році у термін до 15.12.2021року;

 1. Головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи виконавчого комітету Дружківської міської ради Свиридовій І.В. надавати повідомлення Дружківському МТЦК та СП про підприємств, установ і організацій на території Дружківської міської територіальної громади, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період у термін до 01.04.2021 року (додаток 6).
 2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Дружківської міської радивід 04.03.2020№ 61 «Про стан військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників у 2019 році на території м. Дружківка та заходи щодо його поліпшення у 2020 році».
 3. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на військового комісара Дружківського МТЦК та СП Отришко Є.О.(за згодою).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань  діяльності     виконавчих    органів    ради    Слесаренко   Н.Є. , Виниченко Н.М., Полякова О.О.  згідно з розподілом    обов’язків.            .

 

 

Міський голова                                                                                      В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

ДОДАТКИ