Документ № 900 від 22.07.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

26.07.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.07.2021 м. Дружківка №900
 
Про затвердження Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі, організації роботи з електронними документами в діловодстві Дружківської міської ради, її виконавчих органах та використання електронного міжвідомчого обміну

Розглянувши службовий лист начальника загального відділу виконавчого комітету міської ради Кухарової Ю.І від 05.07.2021 № ВИХ.-0.141/161/21, у зв᾽язку з внесенням змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від   17  січня   2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою приведення у відповідність власних нормативно-розпорядчих актів щодо організації роботи з електронними документами, удосконалення єдиної системи формування електронних справ Дружківської міської ради та її виконавчих органів, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління, визначення загальних засад функціонування та використання системи електронної взаємодії та електронного міжвідомчого обміну, а також забезпечення виконавської дисципліни у виконавчих органах міської ради, відповідно до Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, ДСТУ 9001:2001, керуючись ст. 40 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

 

ВИРІШІВ:

 

  1. Затвердити Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі, організації роботи з електронними документами в діловодстві Дружківської міської ради, її виконавчих органах та використання електронного міжвідомчого обміну (далі - Інструкція), (додаток).

  2. Секретарю міської ради Хорсу К.Б., заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякову О.О., Слесаренко Н.Є., Бузовій Г.О., Виниченко Н.М., керуючому справами виконавчого комітету Курило І.В., керівникам виконавчих органів міської ради, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління забезпечити дотримання Інструкції при підготовці документів та організації діловодства.

  3. Керівникам виконавчих органів міської ради, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління:

3.1.Вжити   дієвих   заходів   щодо   приведення  власних документів у відповідність до даної  Інструкції  в підпорядкованих установах.

3.2.Тримати на особистому контролі організацію та ведення електронного документообігу.

  1. Відділу з комп᾽ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради (Дяченко) і загальному відділу виконавчого комітету міської ради (Кухарова) згідно з розподілом обов’язків:

4.1. Забезпечувати технічне та консультаційно-програмне супроводження процесів  електронного документообігу в Дружківській  міській раді.

4.2.  Привести   діловодні   процеси,   організаційно - розпорядчу   документацію   у відповідність до вимог даної Інструкції.

4.3. Надавати методичну та практичну допомогу в керуванні даною Інструкцією.

   4.4. Здійснювати систематичний контроль за станом діловодства у виконавчих органах міської ради, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери її управління.

  1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської рад від 18.12.2019 № 572 «Про затвердження Інструкції з документування управлінської інформації

в електронній  формі, організації роботи з електронними документами в діловодстві Дружківської міської ради та електронного міжвідомчого обміну».                          

  1. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на загальний відділ виконавчого комітету міської ради (Кухарова).

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Курило І.В.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               В.Б. ГРИГОРЕНКО              

ДОДАТОК