Документ № 8/6-29 від 02.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.03.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

02.03.2021 м. Дружківка №8/6-29
 
Про затвердження Положення про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади

Розглянувши службові листи старостів Зуб О.О., Воробйова М.О., Гончарова Ю.М., Удовіченко Т.М. щодо створення робочої групи, з метою виконання Указу Президента України від 15.10.2020 № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», враховуючи лист начальника Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області Тітової Т.В. від 26.01.2021 №18-5-0.3-314/2-21 та пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, згідно зі ст.12, 371, 83. 84, 117, 122 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III,  керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади (додаток).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

Міський голова                                                                                В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ____________ №________

 

Положення

про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади  

 

 1. Робоча група з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади (далі – Робоча група) є консультаційно-дорадчим органом, створеним з метою вивчення можливості прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади.
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Дружківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 3. До участі в роботі Робочої групи можуть залучатися представники органів виконавчої влади, депутати міської ради, керівники комунальних підприємств, представники громадських організацій.
 4. Склад Робочої групи затверджується рішенням міської ради.
 5. Засідання Робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 6. Засідання Робочої групи проводиться за необхідності. Скликає засідання голова Робочої групи, про що секретар інформує усіх її членів.
 7. Робоча група приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх на засіданні її членів, яке оформлюється протоколом, що підписують усі присутні на засіданні члени.
 8. Рішення Робочої групи носять рекомендаційний характер.
 9. Члени Робочої групи:

- беруть персональну участь у засіданні Робочої групи;

- у разі потреби здійснюють обстеження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами населеного пункту);

- надають зауваження та рекомендації;

 1. Голова Робочої групи (за його відсутності - заступник) визначає дату чергового засідання Робочої групи, веде її засідання, маючи вирішальний голос, та надає доручення членам Робочої групи, які обов’язкові до виконання.
 2. Секретар Робочої групи:

- запрошує всіх членів Робочої групи на засідання;

- формує порядок денний засідання Робочої групи на підставі поданих документів;

- веде протокол засідання.

 1. Робоча група проводить вивчення наданих документів, у разі потреби здійснює обстеження визначених на її засіданні земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами населеного пункту). В ході обстеження здійснюється її ідентифікація за кадастровим номером та фото фіксація існуючого стану земельної ділянки.

Чергове засідання Робочої групи починається з оголошення секретарем отриманої  інформації по кожній земельній ділянці. За результатами розгляду, Робоча група надає пропозиції щодо можливості прийняття земельних ділянок до комунальної власності.

На підставі рішення Робочої групи відділ земельних ресурсів виконавчого комітету готує проект рішення міської ради про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади

 

 

Секретар міської ради                                                                    К.Б. ХОРС

 

Положення про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади   підготовлено відділом земельних ресурсів виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

В.о начальника відділу земельних ресурсів                                             Т.В. МАРЧУК


 

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

«Про затвердження Положення про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади»

 

Відповідно до  Указу Президента України від 15.10.2020 № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин»  Головним управлінням Держгеокадастру у Донецькій області розпочато процедуру передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність.На теперішній час запропоновано до прийняття 427 сформованих земельних ділянок загальною площею 1496,6689 га.

Після прийняття земельних ділянок до комунальної власності Дружківська міська рада набуває всі повноваження щодо розпорядження цими землями. Тому, прийняття кожної земельної ділянки потребує ретельного вивчення, з цією метою створюється робоча група з  питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади. Зазначеним рішенням передбачається затвердити Положення про робочу групу з питань визначення доцільності прийняття земельних ділянок державної власності до комунальної власності Дружківської міської територіальної громади

 

 

 

В.о. начальника відділу земельних ресурсів                                            Т.В. МАРЧУК