Документ № 191 від 17.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.02.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.02.2021 м. Дружківка №191
 
Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг Дружківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Розглянувши службовий лист начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради Іваницької Г.Б. від 25.01.2021                         ВИХ.-0.122/40/21, з метою створення належних умов для розвитку системи надання громадянам та суб’єктам господарювання якісних послуг, в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою», відповідно до Закону України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», керуючись п. «б» ст.27 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг Дружківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додаток).
  2. Начальнику відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради Іваніцькій Г.Б. забезпечити виконання заходів щодо розширення переліку адміністративних послуг на території Дружківської міської територіальної громади.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради ­Полякова О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                          В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 17.02.2021 № 191

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку системи надання адміністративних послуг

Дружківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

 

Мета Концепції

 

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є вдосконалення надання адміністративних послуг, створення рівних умов для їх надання мешканцям  Дружківської міської територіальної громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей у зручний та доступний спосіб.

 

Завдання Концепції

 

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання Дружківською міською територіальною громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- модернізація  Центру надання адміністративних послуг м.Дружківка (далі – ЦНАП) шляхом забезпечення комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування, впровадження у роботі ЦНАП сучасних інформаційно-телекомунікаційних засобів, використання найновіших інформаційних технологій для забезпечення можливості віддалено отримувати максимально широкий спектр адміністративних послуг;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями Дружківської міської територіальної громади, у тому числі завдяки створенню пересувних віддалених робочих місць адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій;

- забезпечення гендерної рівності та умов для людей з інвалідністю на всіх етапах модернізації та функціонування ЦНАП.

 

Поточний (вихідний) стан

 

Центр надання адміністративних послуг м.Дружківка створено відповідно до рішення Дружківської міської ради від 27.11.2013 № 6/39-5 «Про створення Центру надання адміністративних послуг м. Дружківка». ЦНАП створений як постійно діючий робочий орган Дружківської міської ради та фактично функціонує з 20.12.2013. Затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка, Регламент Центру,  графік роботи та перелік адміністративних послуг, які надаються через нього. Організацію діяльності ЦНАП забезпечує відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради штатною чисельністю 15 штатних одиниць.

Графік роботи ЦНАП (часи прийому суб’єктів звернень є загальним для всіх послуг) затверджено рішенням Дружківської міської ради та становить п’ять днів на тиждень та семи годин на день, середа до 20.00 години, без перерви на обід. Вихідні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

На офіційному веб-сайті Дружківської міської ради створено розділ «Центр надання адміністративних послуг».

Продовження додатку

 

Інформаційно-консультаційні послуги надаються безпосередньо на рецепції особисто заявникові, за телефоном або через електронну пошту ЦНАП.

В ЦНАП надаються 209 видів адміністративних послуг: 122 послуги міської ради та її виконавчих органів та 87 - територіальних підрозділів Центральних органів виконавчої влади, запроваджено видачу результатів щодо надісланих он-лайн заяв. Щомісячно, біля ЦНАП здійснює виїзні прийоми Мобільний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС у Донецькій області (відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради здійснює надання консультацій про послуги з реєстрації транспортних засобів, які не надаються в ЦНАП, організовує та веде попередній запис на прийом суб’єктів звернень, а також інформує їх про день та час виїзного прийому).

 У червні 2017 року відбулося відкриття сучасного, оновленого та розбудованого Центру, у якому дотримані вимоги щодо доступності надання адміністративних послуг, якості та стандартів обслуговування з зонуванням приміщення, виділом напрямків звернень (консультація, подача документів, видача результатів), створено рецепцію, облаштовано робоче комп’ютерне місто для суб’єктів звернень та дитячий куточок, що, насамперед, має на меті комфорт відвідувачів. Для оплати за послуги у приміщенні ЦНАП встановлено платіжні термінали. Для людей з інвалідністю облаштовано санітарну кімнату та встановлено тактильну плитку.

За кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету було відремонтовано будівлю; завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу в рамках проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Відновлення та розбудова миру» Центр оснащено меблями та обладнанням; в рамках співфінансування з державного та місцевого бюджетів, з залученням коштів Програми USAID придбано та встановлено три робочі станції  для надання паспортних послуг.

За піддтримки Програми розвитку ООН в Україні «Відновлення та розбудова миру» у 2019 році запроваджено новий сервіс «Мобільний адміністратор» та отримані спеціальні кейси, що дозволило суттєво наблизити послуги до їх споживачів.

Проєктом міжнародної технічної допомоги «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG-East), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) надано допомогу - робочу станцію для надання послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. З 17.12.2020 успішно розпочато надання цих послуг.

Завдяки фінансуванню з державного та місцевого бюджетів міською радою були придбані два спеціальні транспортні засоби – мобільні офіси надання адміністративних та соціальних послуг, що дозволить підвищити якість і доступність надання послуг у самих віддалених населених пунктах Дружківської територіальної громади, наблизити їх до людей.

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

 - отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої влади (у сфері надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, адміністративних послуг соціального характеру, тощо, передбачених розпоряджнням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»);

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в територіальній громаді для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

- доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, видача витягу з Державного земельного кадастру (послуга надається через державного кадастрового реєстратора, який знаходиться територіально віддалено, вжиття заходів з запровадження надання витягу з Державного земельного кадастру через адміністратора в Центрі);

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

Продовження додатку

 

- низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, щодо запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг;

- недостатній рівень запровадження європейських практик обслуговування заявників у ЦНАП, насамперед, що стосується питань клієнт орієнтованості, ділової етики, командної роботи, гендерної рівності, комп’ютерної грамотності тощо;

- недостатній рівень технічного та програмного забезпечення для автоматизації та організації ефективної роботи Центру;

- слабка інформованість та обізнаність населення про сутність та основні напрями діяльності Центру у зв’язку з відсутністю сучасного веб-сайту та програмного забезпечення.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

 

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- модернізація ЦНАП, як робочого органу міської ради;

- забезпечення Центру достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- отримання повноважень у сфері надання витягів з Державного земельного кадастру;

- організація надання через ЦНАП послуг, які належать до власних та делегованих повноважень міської ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану;

- забезпечення доступу до реєстрів відповідним адміністраторам ЦНАП, а саме до: Державного земельного кадастру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг центральних органів виконавчої влади (щодо видачі документів дозвільного характеру), а також надання адміністративних послуг соціального характеру; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення, тощо;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з інвалідністю з виїздом до їх  помешкання;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- впровадження системи електронного документообігу;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу Центру, в тому числі через веб-сторінку Центру шляхом створення сучасного сайту з електронним кабінетом суб’єкта звернення Центру та можливістю відслідкувати в онлайн режимі стан розгляду поданих документів, запровадження оновленої системи керування чергою.

- встановлення POS-терміналів на робочих місцях в Центрі;

- створення на базі ЦНАП постійних робочих місць для громадян з метою організації навчання та безпосереднього доступу до електронних сервісів державних і регіональних інформаційних систем;

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації для популяризації діяльності ЦНАП та пропагування користування електронними сервісами серед населення (виготовлення буклетів, розміщення інформації в ЗМІ тощо);

- організація та використання мобільного офісу для надання адміністративних послуг;

            - запровадження   надання  адміністративних  послуг  у  віддалених  населених пунктах Дружківської міської  територіальної  громади шляхом  виїзного  обслуговування  суб’єктів звернень на пересувному відділеному робочому місці адміністратора - в мобільному офісі надання адміністративних послуг (затвердження документації для надання адміністративних послуг через мобільний офіс, визначення посадового складу осіб, які надаватимуть послуги в мобільному офісі та переліку адміністративних послуг, які будуть

 

Продовження додатку

 

надаватися в мобільному офісі, розробити та затвердити маршрути та графіки виїздів мобільного офісу).

В межах виконання зазначених заходів можуть бути  використовані також механізми:

- співробітництва  територіальних  громад  (спільного  надання  окремих адміністративних послуг; придбання обладнання,  тощо);

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг  соціального характеру, реєстрації земельних ділянок, фіскальної служби організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при розширенні  Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансові ресури необхідні для реалізації Концепції можуть використовуватися із будь-яких джерел не заборонених чинним законодавства України.

 

Очікувані результати

 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та без бар’єрних умовах в належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб залучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Очікувані результати:

- створення комфортних умов отримання адміністративних послуг в одному місці шляхом розширення спектру послуг;

- стандартизація роботи з документами, засобами автоматизованих систем (перехід до електронного документообігу), що сприятиме значному підвищенню якості та швидкості обробки документів;

- надання послуг через пересувне віддалене робоче місце адміністратора у віддалених населених пунктах;

- створення електронного кабінету для суб’єктів звернень;

- можливість  отримати  довідкову інформацію щодо  адміністративних  послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин Центру;

- оприлюднення на сайті Дружківської міської ради та на сторінці Центру результатів досягнення показників, як інструменту відкритості та зв’язку з отримувачем послуг щонайменше раз на рік;

 

Продовження додатку

 

- пошук можливостей для участі в проєктах та навчаннях з покращення та вдосконалення роботи Центру;

- наближення адміністративних послуг до населення громади та покращення їх якості шляхом використання пересувного віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП для надання послуг особливо вразливим верствам населення у віддалених населених пунктах Дружківської міської територіальної громади.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               І.В. КУРИЛО

 

 

 

Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг Дружківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки підготовлено відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

 

Начальник відділу надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Дружківської міської ради                                    Г.Б. ІВАНИЦЬКА