Документ від 18.01.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.01.2022


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

18.01.2022 м. Дружківка
 
Про здійснення виконавчими органами Дружківської міської ради делегованих повноважень щодо забезпечення норм законодавства України про розгляд звернень громадян за 2021 рік

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради Юлії Кухарової про здійснення виконавчими органами Дружківської міської ради делегованих повноважень щодо забезпечення норм законодавства України про розгляд звернень громадян за 2021 рік, виконавчий комітет відмічає, що право на звернення є одним з конституційних прав громадян України. Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових  і службових осіб.

Протягом звітного періоду до виконавчого комітету Дружківської міської ради надійшло 4327 звернень, що на 1112 звернень, або 74 % більше ніж  за аналогічний період  минулого року (2020 рік - 3215 звернень).

Від органів влади вищого рівня, до яких звернулися громадяни, надійшло                             1764 звернення, що становить 41 % від загальної кількості звернень (у 2020 році – 1407). Питома вага цих звернень у порівнянні з відповідним минулим роком збільшилась на 25,5 %.

За підсумками розгляду надано аргументовані роз’яснення з посиланням на правові норми на 1679 звернень (39 %), задоволені законні вимоги громадян – 1958 (45 %), відмовлено у задоволенні звернень – 45 (1 %), переслані за належністю відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» - 597 (14 %), не підлягають розгляду відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» – 3, перебувають у стадії розгляду - (45).

Порушень термінів розгляду звернень громадян упродовж 2021 року  не було.

Від найменш соціально захищених верст населення надійшло 649 звернень, або 15 % від загальної кількості звернень (2020 році – 434), зокрема: від осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи – 265, учасників бойових дій - 238, учасників війни - 1, осіб з інвалідністю внаслідок війни - 2, ветеранів праці - 16, «дітей війни» - 36,  учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 8, членів багатодітних сімей - 37 та одиноких матерів - 40, переселених або внутрішньо переміщених осіб – 6.

Протягом звітного періоду до виконавчого комітету Дружківської міської ради надійшло 130 колективних звернень (2020 році – 89). Під значною частиною звернень були десятки підписів, тому загальна кількість громадян у колективних зверненнях становить 6008 осіб.

З метою надання громадянам роз’яснень в оперативному режимі з важливих питань життєдіяльності забезпечено проведення «гарячих» телефонних ліній. Даним видом зв'язку скористалося 186 громадян. Також, у громадській приймальні виконавчого комітету міської ради продовжує щоденно функціонувати «телефон довіри», на який за звітний період зателефонувало 115 громадян.

У виконавчому комітеті цілодобово працює інформаційно - диспетчерська служба «1505», де реєструються  дзвінки від мешканців Дружківської міської територіальної громади.          

У 2021 році зареєстровано 9759 дзвінків  (у 2020 році – 10549), із загальної кількості звернень оперативно вирішено 8931 (92 %), надані роз’яснення - 828.

Найбільшу частку в структурі питань, з якими звертались громадяни протягом                    2021 року, складають питання житлово – комунального господарства – 1601 (або 37 %); соціального захисту населення – 1472 (або 34 %); питання охорони здоров’я – 308 (або 7 %), інші питання -  958 (або 22 %).

Для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, з метою забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування на офіційному вебсайті Дружківської міської ради постійно оновлюється розділ «Громадська приймальня», щоквартально публікуються інформаційно - аналітичні довідки щодо підсумків роботи зі зверненнями громадян, розміщуються матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян. Також на офіційному вебсайті Дружківської міської ради у розділі «Громадська приймальня»  мешканці Дружківської міської територіальної громади мають можливість звернутись до керівництва міської ради з електронним зверненням. Протягом звітного періоду зареєстровано 64 електронних звернення.

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому, робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дружківської міської ради буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності.

На підставі вищезазначеного,  керуючись  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  від 21.05.1997 № 280/97-ВР виконавчий комітет міської ради,

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію начальника загального  відділу  виконавчого комітету міської ради                    Юлії Кухарової про здійснення виконавчими органами Дружківської міської ради делегованих повноважень щодо забезпечення норм законодавства України про розгляд звернень громадян за 2021 рік прийняти до відома.
  2. Секретарю міської ради Костянтину Хорсу, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганні Бузовій, Наталії Виниченко, Олегу Полякову, Наталі Слесаренко, керуючому справами виконавчого комітету  Інні Курило забезпечити  контроль   за    своєчасністю, обґрунтованістю і повнотою відповідей на звернення громадян.
  3. Загальному відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради (Кухарова):

3.1. Надавати практичну та методичну допомогу виконавчим органам Дружківської міської ради, установам, організаціям, підприємствам, що належать до сфери її управління щодо забезпечення виконання нормативно - правових актів, що регламентують роботу                                         зі зверненнями громадян.                              

3.2. Посилити контроль за термінами розгляду звернень, що надходять до виконавчого комітету, забезпечити оперативне вирішення порушених у них питань в максимально короткі терміни.

3.3. Здійснювати систематичний аналіз звернень громадян для виявлення причин, що їх породжують, а також гострих суспільно - значущих проблем, які потребують негайного вирішення.

3.4. Інформувати керівництво виконавчого комітету міської ради про факти несвоєчасного надання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками.

  1. Керівникам виконавчих органів Дружківської міської ради, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління забезпечити:

4.1. Неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян», вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Інструкції з діловодства у Дружківській міській раді та її виконавчих органах.

4.2. Посилення контролю за повним, об’єктивним і кваліфікованим розглядом звернень громадян, додержанням встановлених законодавством термінів їх розгляду та своєчасним наданням відповідей заявникам, не допускати випадків безпідставної відмови, проявів упередженості, халатності та формалізму у задоволенні вимог заявників.

4.3. Встановлення  персональної відповідальності за рівень виконавської дисципліни посадових осіб при розгляді звернень громадян, вживання невідкладних заходів щодо підвищення відповідальності посадових осіб за організацію роботи зі зверненнями громадян та результативність порушених у них питань, у тому числі шляхом притягнення недобросовісних виконавців у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

  1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 04.08.2021 № 924 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дружківської міської ради у першому півріччі 2021 року», як виконане.
  2. Координацію роботи щодо  виконання  даного  рішення  покласти   на   загальний   відділ виконавчого  комітету  Дружківської міської  ради  (Кухарова).
  3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти  на секретаря міської ради                      Костянтина Хорса, заступників  міського  голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Ганну Бузову, Наталію Виниченко, Олега Полякова, Наталю Слесаренко, керуючого справами виконавчого комітету Інну Курило відповідно до розподілу обов’язків.

  Міський голова                                                                      Володимир ГРИГОРЕНКО