Документ № 1580 від 22.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.12.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.12.2021 м. Дружківка №1580
 
Про надання до Дружківського міського суду подання про призначення *** опікуном над повнолітньою особою ***, у разі визнання його судом недієздатною особою

Розглянувши службовий лист голови комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки Наталії  Виниченко від 02.12.2021  №ЗГ-0.26/426/3-21 та витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки від 24.11.2021 № 12, враховуючи заяву ***, про призначення її опікуном над сином ***, виконавчий комітет відмічає, що *** є особою з інвалідністю  з дитинства 1 групи,  що підтверджується довідкою до акту огляду медико – соціальною експертною комісією від 04.10.2021 серія 12 ААБ № 367619 та потребує постійного догляду та нагляду.

В провадженні Дружківського міського суду перебуває справа ЄУН 229/5659/21 за заявою *** про визнання фізичної особи *** недієздатним та призначення йому опікуна. Ухвалою  Дружківського міського суду від 18.10.2021 відносно *** призначена судово-психіатрична експертиза.

        На  підставі  викладеного, враховуючи  що суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною,  встановлює над нею опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй   опікуна, відповідно до ст.ст. 55, 56, 60, 62, 63, 67-74    Цивільного    кодексу   України  від   16.01.2003 № 435-ІV, ч. 2 ст. 300 Цивільного процесуального кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999  N 34/166/131/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 №387/3680,  керуючись ст.ст. 34, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, виконавчий комітет Дружківської міської ради      

ВИРІШИВ:

 

  1. Надати до Дружківського міського суду подання про призначення *** опікуном над повнолітньою особою ***, у разі визнання його судом недієздатною особою (далі – подання), згідно з додатком.
  2. Уповноважити міського голову Володимира Григоренка підписати подання за формою, визначеною у додатку до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Виниченко.

Міський голова                                                                                       Володимир ГРИГОРЕНКО

                                                                                               

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                                Дружківської міської ради

                                                                                                від___________№_______________

ПОДАННЯ

про призначення *** опікуном над повнолітньою особою ***

На засіданні комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 24.11.2021 (протокол № 12) розглянуто заяву від ***, яка зареєстрована за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м. Дружківка, ***,  про призначення її опікуном над повнолітньою особою **, який проживає за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м.Дружківка, ***, та за станом здоров’я потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Згідно з довідкою до акту огляду медико – соціальною експертною комісією від 04.10.2021 серія 12 ААБ № 367619 *** безстроково встановлено 1 групу інвалідності з дитинства.

*** є матір’ю ***, що підтверджується свідоцтвом про народження від 15.09.2003  І-НО № 427587.

*** не має захворювань, які б перешкоджали здійсненню опіки, згідно виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, виданої КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дружківської міської ради» та є особою з повною цивільною дієздатністю.

*** проживає разом із сином ***

 З  метою  забезпечення  особистих  немайнових  і  майнових прав та інтересів повнолітньої особи *** відповідно до ст.ст. 60, 63 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст.300 Цивільного процесуального кодексу України виконавчий комітет Дружківської міської ради вважає за доцільне призначення *** опікуном над  повнолітньою особою  *** у разі визнання його судом недієздатною особою.

Керуючий справами виконавчого комітету                                                            Інна КУРИЛО

 

Форма подання про призначення *** опікуном над повнолітньою особою ***  підготовлено  комісією з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки Дружківської міської ради

Заступник начальника управління

соціального захисту населення Дружківської міської ради –

начальник відділу  соціально - трудових

відносин, інспекції праці та контролю –

заступник голови комісії                                                                            Наталя ЛОПАТКО