Документ № 1382 від 20.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.10.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.10.2021 м. Дружківка №1382
 
Про розгляд скарги **** на постанову адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23

Розглянувши скаргу **** на постанову адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23 та додані до неї матеріали,  які надійшли до виконавчого комітету Дружківської міської ради 18.10.2021 вхідний № Ле-3612/0/4-21 встановлено, що 16.03.2021 року **** був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що виразилося у забрудненні глиною проїзду до залізничної вантажної станції по вул. О. Тихого, 154А, смт. Олексієво – Дружківка,  м. Дружківка Краматорського району Донецької області, що є порушенням п. 7 р. 6  Правил благоустрою території м. Дружківка, затверджених рішенням Дружківської міської ради від 26.06.2019  № 7/59-3.

Згідно    з   постановою     адміністративної     комісії   від   16.03.2021 № 21-23 на **** було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700,00 гривень.

Скаржник  просить поновити строк на оскарження постанови адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23, скасувати постанову  і закрити справу посилаючись на те, що ним пропущено строк на оскарження постанови адміністративної комісії з поважних причин. Крім того, скаржник зазначає, що ним не було отримано повідомлення про розгляд справи та відомості про його особу в протоколі зазначені не вірно.

Протокол про адміністративне правопорушення містить пояснення  **** із яких вбачається, що ним не заперечується факт скоєння вищезазначеного правопорушення. Крім того про місце, дату та час розгляду справи про адміністративне правопорушення **** було повідомлено в протоколі де він власноруч поставив свій підпис.

На засідання адміністративної комісії 16.03.2021 ****  не з’явився.

Оскільки до адміністративної комісії не надійшло в установленому порядку клопотання від **** про відкладення або перенесення розгляду справи, адміністративна комісія згідно зі ст.268 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглянула справу за його відсутності.
          За результатом засідання адміністративної комісії було винесено адміністративну постанову від 16.03.2021 № 21-23, яка була направлена за адресою проживання **** 19.03.2021 року рекомендованим листом.

Відповідно до ст. 289 КпАП,  скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

 Відповідно до правової позиції Верховного Суду викладеної в постанові від 10.09.2020 у справі № 806/2321/16 під поважними причинами слід розуміти лише ті обставини, які були об`єктивно непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, пов`язані дійсно з істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що унеможливлювали можливість своєчасного вчинення процесуальних дій та підтверджені належними доказами.

Як вбачається із долучених до скарги листа генерального директора ТОВ ВО «Шахтобуд» **** від 12.10.2021 року № 200 та копій листів непрацездатності **** перебував на лікарняному з 15.03.2021 по 31.03.2021 року. Отже,      **** будучи обізнаним про те, що відносно нього адміністративною комісією розглядається справа про адміністративне правопорушення, після закінчення строку перебування на лікарняному мав можливість прийти до виконавчого комітету  міської ради особисто або звернутись через свого представника, поцікавитись перебігом його справи та своєчасно отримати копію постанови, але цього не зробив.  

Отже, враховуючи вищезазначене та той факт, що з моменту одужання **** та до 05.10.2021 року (коли він дізнався про відкрите відносно нього виконавче провадження) сплинуло більше ніж шість місяців, не можна погодитися з наведеними у його заяві доводами щодо причин пропуску строку на  оскарження постанови адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23, оскільки  маючи реальну можливість скористатися своїм правом на  оскарження постанови у визначений законом десятиденний строк, **** не скористався наданим йому законом процесуальним правом з причин, які не є поважними.

 Оцінивши наведені скаржником підстави для поновлення строку на оскарження постанови адміністративної комісії від 16.03.2021  № 21-23 виконавчий комітет дійшов висновку, що зазначені **** причини пропуску строку оскарження постанови адміністративної комісії  є неповажними, оскільки не є такими, що не залежать від волі особи, яка подає скаргу, і не надає такій особі права у будь-який необмежений після спливу строку  оскарження час реалізовувати право на оскарження  рішень адміністративної комісії.

На підставі вищезазначеного, відповідно до ст.ст. 288, 289, 292 ,293 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х, керуючись ст.38 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,

 

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Відмовити **** у поновленні строку на оскарження постанови адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23.
  2. Постанову адміністративної комісії від 16.03.2021 № 21-23 залишити без зміни, а скаргу ****  без задоволення.
  3. Відповідальному секретарю адміністративної комісії Маргариті Ларіній повідомити громадянина **** про результати розгляду його скарги.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови з   питань діяльності виконавчих органів ради  Олега Полякова

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Володимир ГРИГОРЕНКО