Документ № 1133 від 15.09.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.09.2021 м. Дружківка №1133
 
Про організацію роботи щодо надання соціальних послуг у Дружківській міський територіальній громаді

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі - управління) Галини Небогатікової про організацію роботи щодо надання соціальних послуг у Дружківській міській територіальній громаді (далі - громада) виконавчий комітет відмічає, що робота з цього напрямку діяльності здійснювалась згідно із делегованими повноваженнями органам місцевого самоврядування, вимогами законів України, іншими законодавчими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України.

З початку року в Дружківській міській територіальній громаді впроваджено взаємодію суб’єктів соціальної роботи при виявленні та направлені осіб для отримання соціальних послуг.

Суб’єктами роботи з надання соціальних послуг в Дружківській міській територіальній громаді є: управління, Дружківський міський центр соціальних служб (далі – центр соціальних служб), Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківка (далі – територіальний центр), Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування м. Дружківки Донецької області (далі - центр), Східний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради (далі – Східний центр).

Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться посадовими особами під час виконання ними своїх обов’язків або через особисте звернення громадян про необхідність надання соціальних послуг. У разі надходження інформації до управління про необхідність надання соціальних послуг надсилається повідомлення про необхідність проведення оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах до: центру соціальних служб, до Східного центру, до територіального центру за направленістю.

Спеціалісти здійснюють оцінку потреб і визначають, які саме соціальні послуги необхідні. Управління приймає рішення про надання або відмову у наданні соціальних послуг за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Суб’єктами роботи з надання соціальних послуг в Дружківській міській територіальній громаді забезпечується надання базових соціальних послуг, передбачених законодавством, а саме: догляд вдома, денний догляд, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика, натуральна допомога, догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, тощо.

У разі, якщо посадова особа виявила сім’ю/особу, де наявні випадки домашнього насильства або складні життєві обставини, що можуть загрожувати життю та здоров’ю, окрім управління соціального захисту населення терміново інформується поліція та служба у справах дітей для здійснення екстреного (кризового) втручання. Управління приймає рішення про надання послуги кризового та екстреного втручання без здійснення оцінки потреб сім’ї.

Результатом діяльності  у громаді моделі надання соціальних послуг є збільшення  кількості осіб, які отримали соціальні послуги.

Станом на 01.09.2021 до управління із заявами про надання соціальних послуг звернулось 430 осіб. Управлінням отримано 43 повідомлення про необхідність здійснення кризового (екстреного) втручання. До центру соціальних служб направлено 117 повідомлень про необхідність здійснення оцінки потреб родини в соціальних послугах.До територіального центру направлено 313 повідомлень про необхідність здійснення оцінки потреб родини в соціальних послугах.Управлінням прийнято 364 рішення (в тому числі 43 рішення про кризове втручання),      7 рішень про відмову в наданні соціальних послуг з причини відсутності потреби в наданні соціальних послуг та 2 рішення про відмову у зв’язку зі смертю отримувача соціальних послуг.

У 2020 році контингент отримувачів послуг центру соціальних служб складав - 581 особу, а в 2021 році соціальні послуги отримали 935 осіб. Протягом поточного року 9 сімей, в яких проживає 24 дитини, взято під соціальний супровід. Надано 40 послуг кризового (екстреного) втручання.

Територіальним центром протягом 2021 року взято на обслуговування – 206 осіб. Надано 106298 соціальних послуг та обслуговано 1568 осіб.

У відділенні соціальної допомоги вдома соціальні послуги за місцем проживання отримали 383 особи літнього віку.

Залежно від індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг мультидисциплінарною командою територіального центру 17 особам похилого віку надано комплекс соціальних послуг за місцем проживання, з них 3 кризових втручання.

У відділенні денного перебування за звітний період надано 3277 медичних послуг.

З початку року центром надано послуг 71 особі, з них в центрі обліку – 29 особам, в будинку нічного перебування – 42 особам.

Надані наступні соціальні послуги: зареєстровано місце проживання за адресою   центру – 15 особам, відновлено документів – 3 особам, надано допомогу в  працевлаштуванні – 7 особам, надано допомогу в оформленні пенсій та соціальної допомоги – 2 особам, 2 особи розміщено в лікарню на стаціонарне лікування, надано допомогу в отриманні кімнати у гуртожитку – 2 особам, направлено у реабілітаційні центри – 2 особи, надано гуманітарну допомогу, у тому числі незаможним жителям міста – 114 особам.

Відповідно до проекту «Спільно» з планування та розвитку соціальних послуг у Дружківській міській територіальній громаді, який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні сумісно з Дружківською міською радою, на базі Східного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради (далі – Східний центр), після завершення капітального ремонту першого поверху, планується впровадження двох нових послуг: «Раннє втручання» та «Денний догляд для дітей з інвалідністю».

Фахівці із соціальної роботи постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом проходження навчальних тренінгів, участі в семінарах тощо.

З метою розв’язання актуальних соціальних проблем громади до процесу надання соціальних послуг залучаються волонтери, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації, християнські церкви і жителі міста.

На підставі викладеного, з метою підвищення рівня соціального захисту населення Дружківської міської територіальної громади шляхом надання соціальних послуг, керуючись ст. 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1.      Інформацію начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Галини Небогатікової про організацію роботи щодо надання соціальних послуг у Дружківській міський територіальній громаді прийняти до відома.

2.      Дружківському міському центру соціальних служб (Лоцман), Східному центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради (Бондар), Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківка (Ченцова), центру обліку бездомних осіб та будинку нічного перебування м. Дружківки Донецької області (Страшненко), відділу освіти Дружківської міської ради (Лазебник), відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова) продовжити роботу щодо виконання повноважень з надання соціальних послуг у Дружківській міський територіальній громаді.

3.      Управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова), Дружківському міському центру соціальних служб (Лоцман), Східному центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради (Бондар), Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківка (Ченцова), центру обліку бездомних осіб та будинку нічного перебування м. Дружківки Донецької області (Страшненко), відділу освіти Дружківської міської ради (Лазебник), відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова):

3.1.      Продовжити роботу щодо виявлення осіб/сімей, які потребують соціальних послуг;

3.2.      Проводити інформування населення громади з питань надання соціальних послуг;

3.3.      Продовжити ведення практики оперативного реагування на законодавчі зміни через проведення семінарів – практикумів, технічного навчання для спеціалістів, фахівців із соціальної роботи;

4.    Управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова):

4.1.     Забезпечити збір та узагальнення інформації про надавачів та отримувачів соціальних послуг у межах Дружківської міської територіальної громади та подачу її до Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації для подальшого внесення в Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг;

4.2.     Забезпечити взаємодію і координацію роботи суб’єктів надання соціальних послуг;

4.3.     Інформацію про хід виконання цього рішення заслухати в лютому 2022 року

5.      Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Виниченко.

 

 

 

Міський голова                                                                    Володимир ГРИГОРЕНКО