Документ № 8/12-16 від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-16
 
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання , затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання»

Розглянувши мотивоване подання голови постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку Дмитра Ковиліна від 09.08.2021 №24/5137/0/1-21 про необхідність внесення змін до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання, з метою приведення Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIIІ скликання» у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                              

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIIІ скликання», згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

  

 

Міський голова                                                                                  Володимир ГРИГОРЕНКО


 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проєкту рішення міської ради

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIIІ скликання»

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ                                                        головою постійної комісії з питань

депутатської діяльності,

законності та правопорядку

 

Депутат Дружківської

міської ради VIII скликання

«_____»_______________ 2021 рік                                                       Дмитро КОВИЛІН

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Головний спеціаліст  з юридичних

питань  відділу  по роботі з депутатами

виконавчого комітету Дружківської

міської ради                                                                                            

«_____»_______________ 2021 рік                                                     Максим СЕРБА

 

                                                          

 

Голова  постійної комісії міської ради з                                              

питань депутатської діяльності,

законності та правопорядку

«_____»_______________ 2021 рік                                                      Дмитро КОВИЛІН

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Костянтин ХОРС

«_____»_______________ 2021 рік


 

Міському голові                                          

Володимиру ГРИГОРЕНКО

 

 

Мотивоване подання

до проєкту рішення Дружківської міської ради

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання,  затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIIІ скликання»

 

              

З метою приведення норм Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIIІ скликання» у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до п.6.1 ст.6, Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання.

 

 

Депутат Дружківської

міської ради VIII скликання,

голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності,

законності та правопорядку                                                              Дмитро КОВИЛІН


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                              від 30.08.2021 № 8/12-16

 

 

Зміни до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання,  затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради

VIIІ скликання»

 

  1. Частину 3.11 статті 3 «Організація роботи постійних комісій» Положення викласти у наступній редакції:

«3.11 Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити: проєкт рішення міської ради,  супровідний лист, проєкт висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку щодо розгляду питання ( у разі наявності), необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів. Оформлені та погоджені (завізовані) проєкти рішень у паперовому та електронному вигляді подаються до відділу по роботі з депутатами виконавчого комітету Дружківської міської ради для використання їх (розгляду) на постійних комісіях міської ради та засіданнях погоджувальної ради колегії. Постійні комісії міської ради та погоджувальна колегія ради проводиться за допомогою комп’ютерної техніки. Забезпечення та організація роботи комп’ютерної техніки під час засідань постійних комісій та погоджувальної колегії ради проводиться відділом з комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Дружківської міської ради.»

  1. Частину 3.16 статті 3 «Організація роботи постійних комісій» Положення викласти у наступній редакції:

«1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації. Розгляд питання профільною постійною комісією є обов’язковим. Якщо засідання профільної постійної комісії не відбулось або окреме питання (проєкт рішення) не було взагалі розглянуто, або було розглянуто та не отримало будь-яких висновків і рекомендацій – таке питання (проєкт рішення) може виноситись на розгляд погоджувальної колегії ради.»

  1. Частину 3.17 статті 3 «Організація роботи постійних комісій» Положення викласти у наступній редакції:

«2. Висновки і рекомендації, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем.»

 

 

Секретар міської ради                                                       Костянтин ХОРС

 

Зміни до Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання підготовлено депутатом Дружківської міської ради VIII скликання, головою постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку     Дмитром Ковиліним.

 

Депутат Дружківської

міської ради VIII скликання,

голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності,

законності та правопорядку                                          Дмитро КОВИЛІН