Документ № 8/12-6 від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-6
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1

Розглянувши лист директора департаменту Донецької обласної державної адміністрації, департамента капітального будівництва Вінокурова Ю.О. від 02.06.2021                       № 419/0/230-21-01/2, лист начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Небогатікової Г.Г. від 09.06.2021  № ВИХ-0.211/459/21 та лист заступника начальника розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради Секретар О.В. від 09.06.2021 № ВИХ.-0.121/149/21 щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, а саме
  • у підрозділі 2.3.3. «Соціальний захист населення» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році» захід «Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд: - електроперевізникам» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року «Інші завдання. Забезпечення пільгами окремих категорій громадян міста шляхом відшкодування компенсаційних виплат», захід «Розвиток електричного транспорту та оновлення/реконструкції супутньої інфраструктури (тягові підстанції, електрозарядні станції, контактна мережа, трамвайні колії тощо)» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року «1.3.2. Розвиток екологічно безпечного транспорту», захід «Придбання автотранспортного засобу для обслуговування вразливих категорій населення безпосередньо за місцем проживання» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року «Інші завдання. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)» та рядок «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 1);
  • У розділі «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році» рядки «Соціальний захист населення»» та «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 2).
  • У Паспорті міської програми пункт 9. «Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків) викласти у наступній редакції (додаток 3).
  • у додатку 3 «Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році» проєкт «Капітальний ремонт зовнішніх стін та покрівлі будівлі дитячого садка "Берізка" за адресою: м. Дружківка, вул. Рибіна 2.Коригування» та проєкт «Благоустрій території благоустрою дитячого садка "Берізка" за адресою: м. Дружківка, вул. Рибіна, 2. Коригування» викласти у наступній редакції (додаток 4);
  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

 

  

Міський голова                                                                                   В.Б. ГРИГОРЕНКО


 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проєкту рішення міської ради

 

«Про внесення змін до  Програми  економічного і   соціального розвитку Дружківської     міської територіальної громади на 2021  рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1»

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради,

тел. 44398

 

 

Заступник начальника відділу економічного розвитку                             О.В. СЕКРЕТАР

« ____» _____________ 2021

           

    

 

ПОГОДЖЕНИЙ

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами   

« ____» _____________ 2021     

 

                                                                

 

 

А.Г. МОЛІБОГА

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                          

« ____» _____________ 2021

 

 

 

 

О.О. ПОЛЯКОВ

Начальник міського фінансового

управління                                                                                                 

« ____» _____________ 2021

           

 

 

 І.В.ТРУШИНА

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування  бюджету та фінансів                                                           

« ____» _____________ 2021

 

 

 

 

Г.Г.НЕБОГАТІКОВА

Секретар міської ради                                                                                              

« ____» _____________ 2021

 

К.Б. ХОРС                                                                                                                                                                                                                                             Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                           від  30.08.2021  №  8/12-6

 

 

 

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення»  розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на  2021 рік  

 

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний
результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

облас-
ного
бюджету

міського бюджету

підприємств

інших джерел

Найменування показника

значення показника

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2.3.3. Соціальний захист населення

Інші завдання. Забезпечення пільгами окремих  категорій громадян міста шляхом відшкодування компенсаційних виплат

3.

Відшкодування  компенсаційних виплат за пільговий проїзд:                    - електроперевізникам

протягом  року

УСЗН

870,0

 

 

870,0 

 

 

отримали виплати, СПД

1

 

                             

  

Інші завдання. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

4.

Придбання автотранспортного засобу для обслуговування вразливих категорій населення безпосередньо за місцем проживання

Протягом року

УСЗН

1000,0

 

 

600,0

 

400,0

придбано автотранспортний засіб, од.

1

1.3.2. Розвиток екологічно безпечного транспорту

1.

Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради

Протягом року

УСЗН

9763,5

 

 

9763,5

 

 

надано фінансову підтримку КП "Дружківка автоелектротранс"

1

Всього:

 

 

111871,1

92270,7

0,0

18559,4

8,0

1033,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                         К.Б. ХОРС

 

 

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

 

Заступник начальника відділу економічного розвитку                                                                                   О.В. СЕКРЕТАР


                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                      рішенням міської ради

                                                                                                                                                                                      від 30.08.2021  №  8/12-6

    

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році»

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

міського   бюджету 

 

Соціальний захист населення

61

111871,1

92270,7

0,0

18559,4

8,0

1033,0

 

ВСЬОГО:

422

960305,1

93873,4

1007,6

376300,2

408594,1

80529,8

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 К.Б. ХОРС

 

 

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році» підготовлені   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

 

Заступник начальника відділу економічного розвитку                                                                                             О.В. СЕКРЕТАР


  

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                         від 30.08.2021  №  8/12-6

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади

 на  2021 рік

  1.                        Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків)

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

 підприємств

інших

 джерел

обласного бюджету

бюджету міста

422

960305,1

93873,4

1007,6

376300,2

408594,1

80529,8

 

 

 

     Секретар міської ради                                                                                                                                              К.Б. ХОРС

 

   Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

 

Заступник начальника відділу економічного розвитку                                                                                             О.В. СЕКРЕТАР


  

                                                                                                                                                                                           Додаток 4

                                                                                                                                                                                           рішення міської ради

                                                                                                                                                                                           від 30.08.2021  №  8/12-6

 

 

Зміни до додатку 3. «Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році»

 Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на  2021 рік  

 

№ з

/п

Назва проєкту

Термін реалізації проекту

Виконавець

Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн. 

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)

Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року **  (номер та назва технічного завдання)

Примітка

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела фінансування *

Державний фонд регіонального розвитку

інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

обласний бюджет

міського бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

Капітальний ремонт зовнішніх стін та покрівлі будівлі дитячого садка "Берізка" за адресою: м.Дружківка, вул. Рибіна 2.Коригування

2021

Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради

4 262,560

4 262,560

 

 

 

4 262,560

 

 

- упоряджено стін фасаду та цоколю з утепленням - 568 кв.м
- утеплено горищне перекриття - 605 кв.м
- улаштування покрівлі металочерепицею 902 кв.м
- улаштування вимощення 161 м
- блисковозахист 500 м.п.

2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти

 

12

Благоустрій території благоустрою дитячого садка "Берізка" за адресою: м.Дружківка, вул.Рибіна, 2. Коригування.

2021

Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради

4 064,894

4 064,894

 

 

 

4 064,894

 

 

Благоустрій території дитячого садку передбачає:

- огородження 195 м.п.
- озеленено посів.газону 1162,4 кв.м
- садіння дерев і кущів 76 шт.
- жива ізгородь 716 шт.
- благоустрій плитку ФЕЕМ 172,2 кв.м
- асфальтове покриття 338,8 кв.м
- покриття гумовою плиткою 126 кв.м
- улаштування пандусу 4,2 куб.м
- улаштування підпірної стінки - 49,8 куб.м

2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                               К.Б. ХОРС

 

 

Зміни до додатку 3. «Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік  підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

 

Заступник начальника відділу економічного розвитку                                                                                                                         О.В. СЕКРЕТАР

 

Додаток