Документ № 8/12-30 від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-30
 
Про затвердження положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Дружківській міській раді та її складу

Розглянувши службовий лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталі СЛЕСАРЕНКО від 21.05.2021 № ЗГ-0.13/143/3-21 щодо необхідності затвердження Положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Дружківській міській раді та її складу, з метою своєчасного та ефективного планування, підготовки, організації та проведення в місті заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин, хвороб, спільних для людей і тварин, масових отруєнь тварин, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії», відповідно до статті 41 Закону України від 25.06.1992 № 2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину», керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Дружківській міській раді (додаток 1).
 2. Затвердити склад місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Дружківській міській раді (додаток 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 02.09.2021 №328 «Про затвердження складу міської надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті міської ради».
 4. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталю СЛЕСАРЕНКО.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології Максима БАНДУРУ.

 

 

Міський голова                                                                             Володимир ГРИГОРЕНКО


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                  від 30.08.2021 № 8/12-30

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну

комісію при Дружківській міській раді

 

 1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Дружківській міській раді (далі - Комісія) є постійно діючим органом при міській раді, який здійснює на території Дружківської міської територіальної громади оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - заразні хвороби), і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації.
 2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Комісії є:

1) здійснення контролю через орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

- проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин;

- проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію Дружківської міської територіальної громади збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

- додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;

2) надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям міста у проведенні протиепізоотичних заходів.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;

2) координує діяльність підприємств, установ і організацій міста з питань проведення протиепізоотичних заходів;

3) через систему Держпродспоживслужби організовує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

4) інформує Дружківське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, та Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Донецькій облдержадміністрації про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;

7) оперативно залучає працівників державної служби ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження. У разі спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про застосовані в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи.

 1. Комісія має право:

1) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали, що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин;

2) проводити на підприємствах, в установах і організаціях перевірку стану роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

3) вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

4) забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числі за кордон) з окремих підприємств тварин, птиці, кормів, продукції і сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону);

5) забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

6) приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин;

7) визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;

8) ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію міста, виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин;

9) приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб.

 1. 6. Голова Комісії:

- керує роботою Комісії;

- визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

- веде засідання Комісії;

- скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;

- може вносити у разі потреби зміни до її складу;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

 1. 7. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.
 2. 8. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.
 3. 9. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, області, району, підприємств, установ і організацій, наукові працівники та громадяни.
 4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами.
 5. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома заінтересованих підприємств, установ і організацій, підрозділів Дружківської міської ради та її виконавчих органів, а у разі потреби - до засобів масової інформації. Протокол підписується головою та секретарем Комісії. Робочим органом Комісії є Дружківське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.
 6. Комісія має бланки із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням (додаток).

 

 

Секретар міської ради                                                                           Костянтин ХОРС

 

 

Положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Дружківській міській раді підготовлено головним спеціалістом з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

Головний спеціаліст

з питань цивільного захисту населення                                               Олег ГОРБАТОВ


 Додаток до Положення

МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ

ПРИ ДРУЖКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

  

___________________

Секретар міської ради                                                                           Костянтин ХОРС

 

 

Бланк державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дружківській міській раді підготовлено головним спеціалістом з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

Головний спеціаліст

з питань цивільного захисту населення                                               Олег ГОРБАТОВ

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                  від 30.08.2021 № 8/12-30

 

 

Склад

місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

при Дружківській міській раді

 

Наталя СЛЕСАРЕНКО

 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Олексій БЕСПАЛОВ

- в.о. начальника Дружківського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, заступник голови комісії (за згодою)

 

Людмила ДЕНДІБЕРІНА

- ветеринарний фельдшер Дружківської міської державної лікарні ветеринарної медицини, секретар комісії (за згодою)

 

 

Члени комісії:

 

Олег ГОРБАТОВ

- головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Олексій КОВАЛЬОВ

- заступник начальника управління – начальник відділу комунального господарства управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради;

Ірина МАМЦЕВА

 

- начальник відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Ігор МІТАСОВ

- начальник Дружківської міської державної лікарні ветеринарної медицини (за згодою);

Сергій НЕЩОТНИЙ

- головний лікар комунального некомерційного підприємства «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради;

Юлія ОКТЯБРСЬКА

- завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень Дружківської міської філії Державної установи «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

 

Продовження додатку

Інна САВЧЕНКО

 

 

 

Олександр ЧЕБАН

- помічник дільничного офіцера поліції відділу поліції №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою);

- завідувач хірургічного відділення поліклініки комунального некомерційного підприємства «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради;

Світлана ЩУР

- в. о. заступника головного лікаря з медичної частини комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                                           Костянтин ХОРС

 

 

Склад місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дружківській міській раді підготовлено головним спеціалістом з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

Головний спеціаліст

з питань цивільного захисту населення                                               Олег ГОРБАТОВ


 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Дружківської міської ради

 

«Про затвердження положення про місцеву

державну надзвичайну протиепізоотичну

комісію при Дружківській міській раді та її складу»

 

 

 

 

П І Д Г О Т О В Л Е Н И Й   Головним спеціалістом з питань цивільного захисту

                                                    населення виконавчого комітету міської ради т. 42205

                                                   

 

Головний спеціаліст з питань

цивільного захисту населення                                                              Олег ГОРБАТОВ

«____»_______________2021р.

 

 

 

 

П О Г О Д Ж Е Н О

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами                                                             Максим СЕРБА

«____»_______________2021р.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                    Наталя СЛЕСАРЕНКО

«____»_______________2021р.

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань охорони здоров’я, соціального

захисту населення та екології                                                               Максим БАНДУРА

«____»_______________2021р.

 

 

Секретар міської ради                                                                           Костянтин ХОРС

«____»_______________2021р.


  

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

Про затвердження положення про місцеву

державну надзвичайну протиепізоотичну

комісію при Дружківській міській раді та її складу

 

Даний проект рішення передбачає затвердження положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Дружківській міській раді та її складу з метою своєчасного та ефективного планування, підготовки, організації та проведення в місті заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин, хвороб, спільних для людей і тварин, масових отруєнь тварин та у зв’язку із кадровими змінами.

  

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                       Наталя СЛЕСАРЕНКО

 

Додатки