Документ № 979 від 18.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.08.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.08.2021 м. Дружківка №979
 
Про затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності приватного підприємства «Центр Економічного Аналізу та Експертизи» про оцінку майна - нежитлового приміщення, загальною площею 77,2 кв.м., розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Первомайська,83

Розглянувши  лист  в.о. начальника   відділу освіти Дружківської   міської ради Іващенко Т.М. від 16.07.2021 № 23/4594/0/1-21 щодо затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності приватного підприємства «Центр Економічного Аналізу та Експертизи» про оцінку майна -   нежитлового приміщення, загальною   площею 77,2 кв.м., розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Первомайська,83, з метою здійснення переоцінки потенційного об’єкта оренди, залишкова балансова вартість якого дорівнює нулю, відповідно до ст. 8,10 Закону України від 03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»,  ст.ст. 7,12 Закону України від 12.07.2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  керуючись ст. 29 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності приватного підприємства «Центр Економічного Аналізу та Експертизи» про оцінку майна – нежитлового приміщення, загальною   площею 77,2   кв. м.,  розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Первомайська,83,  ринковою  вартістю 141 070 грн. 00коп. (сто сорок одна тисяча сімдесят  грн.  00 коп.)  без врахування ПДВ (додається).
  2. Відділу освіти Дружківської міської ради (Лазебник) здійснити заходи щодо переоцінки нерухомого майна, визначеного в п. 1 цього рішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  3. Відповідальність за достовірність оцінки вартості об’єкта покласти на суб’єкта оціночної діяльності приватне підприємство «Центр Економічного Аналізу та Експертизи» (Шиянь).
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.

 

                                                                                                                                 

Міський голова                                                                     Володимир ГРИГОРЕНКО