Документ № 936 від 04.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.08.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.08.2021 м. Дружківка №936
 
Про надання дозволу опікуну *** на вчинення правочинів

Розглянувши матеріали комісії з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (витяг з протоколу від 09.07.2021 № 7) та лист заступника начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Бардар І.М. вхідний № 13/4521/0/1-21 від 14.07.2021 про надання дозволу опікуну  *** на укладення договору купівлі – продажу квартири, загальною площею *** кв.м.,  розташованої за адресою: м.Дружківка, вул.***, буд. ***,  кв. ***, виконавчий комітет відмічає, що ½  частка зазначеної квартири належить на праві власності її підопічному ***, *** року народження (свідоцтво про право власності серія *** видане *** Дружківською міською радою),   який   є   особою з   інвалідністю   з дитинства *** групи безстроково (довідка від *** серія АВ ***). Рішенням Дружківського міського суду від *** № *** визнано недієздатним. Опікун *** пропонує взамін вищезазначеної ½ частки квартири, яка належить ***, подарувати на ім’я підопічного ½ частку будинка,   загальною    площею   ***  кв.м.,    розташованого    за    адресою:    м.  Дружківка, вул. ***, буд. ***.

Враховуючи, що опікун ***, буде діяти в інтересах повнолітньої  недієздатної особи *** і  майнові права підопічного не будуть порушені, відповідно до ст.ст. 56, 67, 71 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88,  керуючись ст. 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дружківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Надати дозвіл опікуну *** на вчинення правочинів: 

1.1. Укладення договору дарування на ім’я повнолітньої недієздатної особи ***, *** року народження, ½ частки будинку, розташованого за    адресою:    м.Дружківка, вул. ***, буд. ***.

1.2. Укладення договору  купівлі –  продажу  квартири,  розташованої  за адресою: м. Дружківка, вул. ***, буд. ***, кв. ***, ½ частка якої належить підопічному ***, за умови виконання підпункту 1.1 пункту 1 цього рішення.

  1. Зобов’язати опікуна *** після вчинення правочину, зазначеного в підпункті 1.1 пункту 1 цього рішення надати комісії з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (Виниченко) копії   документів,   що засвідчують   право   власності   повнолітньої   недієздатної   особи ***   на житло,    а    саме:   на ½    частку   будинка, розташованого за    адресою:    м. Дружківка,  вул. ***, буд. ***.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виниченко Н.М.

 

 

 

Міський голова                                                                                       В.Б. ГРИГОРЕНКО