Документ № 932 від 04.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.08.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.08.2021 м. Дружківка №932
 
Про врахування у складі бюджету Дружківської міської територіальної громади трансфертів з державного та обласного бюджетів

Розглянувши лист  заступника начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Шулигіної Наталії від  28.07.2021 № 13/4850/0/1-21  щодо необхідності врахування у складі бюджету Дружківської міської територіальної громади трансфертів з державного та обласного  бюджетів, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №453 «Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 №696-р «Затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році», повідомлення Державної казначейської служби України  про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету від 20.07.2021 №31 та від 26.07.2021 №34, листи Департаменту фінансів  Донецької  обласної державної адміністрації від 27.07.2021 №03-01/16/770/0/30-21 та від 28.07.2021 №05-01/15/772/0/30-21, з метою своєчасного освоєння субвенцій з державного та обласного бюджетів, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)», згідно з ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456- VI, п.п.12.2. п.12  рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-1 «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст. 28 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України»,  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Врахувати у складі бюджету Дружківської міської територіальної громади трансферти з державного та обласного бюджетів, а саме:
    • Збільшити:

1.1.1 Доходну частину  бюджету по коду доходів 41035500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» на суму 102 500  (сто дві тисячі п’ятсот) грн.

1.1.2.  Бюджетні призначення  відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради по  ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 102 500  (сто дві тисячі п’ятсот) грн.

1.1.3. Доходну частину  бюджету по коду доходів 41035600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на суму 601 845  (шістсот одна тисяча вісімсот сорок п’ять) грн.

1.1.4.  Бюджетні призначення  Дружківському міському центру соціальних служб по  ТКВКБМС 3124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 102 570 грн. (сто дві тисячі п’ятсот сімдесят) грн.;     

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 426 375  (чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят п’ять) грн.;

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 72 900 (сімдесят дві тисячі дев’ятсот) грн.

1.1.5. Доходну частину  бюджету по коду доходів 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 090 900  (один мільйон дев’яносто  тисяч дев’ятсот) грн.

1.1.6.  Бюджетні призначення  міському відділу освіти Дружківської міської ради по  ТКВКБМС 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1 090 900  (один мільйон дев’яносто  тисяч дев’ятсот) грн. для придбання засобів навчання  та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи.

1.1.7. Доходну частину  бюджету по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми) на суму 722 000  (сімсот двадцять дві тисячі) грн.

1.1.8.  Бюджетні призначення  управлінню соціального захисту населення  Дружківської міської ради по  ТКВКБМС 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 722 000  (сімсот двадцять дві тисячі) грн.

1.2.     Зменшити:

1.2.1   Доходну частину  бюджету по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп) на суму 6 580  (шість тисяч п’ятсот вісімдесят) грн.

1.2.2.  Бюджетні призначення  управлінню соціального захисту населення  Дружківської міської ради по  ТКВКБМС 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 6 580  (шість тисяч п’ятсот вісімдесят) грн.

  1. Дане рішення винести на затвердження чергової сесії міської ради.
  2. Координаційне забезпечення щодо виконання рішення покласти на міське фінансове управління Дружківської міської ради (Трушина).
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виниченко Н.М., Слєсаренко Н.Е., Полякова О.О. згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

Міський голова                                                                 Володимир ГРИГОРЕНКО