Документ № 8/11-18 від 22.07.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.07.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

22.07.2021 м. Дружківка №8/11-18
 
Про припинення юридичної особи – Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради шляхом ліквідації

 Відповідно   до ст. ст. 104, 105, 110, 111     Цивільного     кодексу    України     від 16.01.2003 №435-ІV, Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись п.30.ч.1 ст. 26 Закону України від   21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.Припинити юридичну особу – Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (далі – юридична особа) (код ЄДРПОУ 26443858, юридична адреса: 84205 Донецька область, місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 16) шляхом ліквідації.

2.Створити   ліквідаційну комісію Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (далі – ліквідаційна комісія) та затвердити її склад (додаток).

3.Місцем знаходження ліквідаційної комісії визначити приміщення Дружківської міської ради (юридична адреса: Донецька область, місто Дружківка, вулиця Соборна, буд. 16).

  1. Ліквідаційній комісії (Бузова):

4.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

4.3.Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку працівників Управління житлового та коммунального господарства Дружківської міської ради про ліквідацію юридичної особи та наступне вивільнення. Забезпечити дотримання соціально – правових гарантій працівників юридичної особи у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.4.Провести інвентаризацію майна юридичної особи.

4.5.Скласти та подати відповідним органам Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування звітність за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу.

4.6.Скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Дружківській міській раді  відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.7. Подати державному реєстратору документи, передбачені  законом  для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

4.8.Забезпечити здійснення усіх організаційно – правових заходів, пов'язаних з припиненням юридичної особи шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог - два місяці з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

6.Координацію дій щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Небогатікова), з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян) та з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).
  2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.

 

 

Міський голова                                                                               В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          рішення міської ради

                                                                                                          від 22.07.2021 № 8/11-18

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії Управління житлового та комунального господарства

Дружківської міської ради

 

Бузова Ганна Олегівна                                - заступник міського голов из питань діяльності

виконавчих органів ради, голова ліквідаційної  комісії (РНОКПП 3043802321).

 

Гейченко Віктор Олександрович               -начальник Управління житлового та коммунального господарства Дружківської міської ради, заступник голови ліквідаційної комісії (РНОКПП 2239806970).

 

Члени ліквідаційної комісії:

 

Ілюшина Ірина Борисівна                           -головний спеціаліст відділу комунального господарства Управління житлового та комунального господарства  Дружківської міської ради (РНОКПП 2668118400);

 

Ковальов Олексій Юрійович                      -заступник начальника управління – начальник відділу коммунального господарства Управління житлового та комунального господарства            Дружківської міської ради (РНОКПП 3104501639);

 

Локочинська Вікторія Євгенівна               -головний бухгалтер виконавчого комітету Дружківської міської ради

(РНОКПП 2609616866);

 

Целковська Наталя Юріївна                       -начальник відділу обліку та звітності

                                                                       Управління житлового та коммунального

                                                                       господарства (РНОКПП 2703006022);

 

Шевцов Євген Сергійович                         -головний спеціаліст з юридичних   питань юридичного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради

(РНОКПП 3281000515)

 

 

Секретар міської ради                                                                 К.Б.ХОРС

 

Склад ліквідаційної комісії Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради підготовлено заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

Заступник міського голови                                                      Г.О.БУЗОВА

  

ДОДАТОК