Документ № 891 від 22.07.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

26.07.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.07.2021 м. Дружківка №891
 
Про організацію роботи щодо забезпечення дотримання законодавства з питань праці на території Дружківської міської територіальної громади

Заслухавши інформацію заступника начальника управління - начальника відділу соціально-трудових відносин, інспекції праці та контролю управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Лопатко Н.В. про організацію роботи щодо забезпечення дотримання законодавства з питань праці на території Дружківської міської територіальної громади (далі – громада) виконавчий комітет Дружківської міської ради відмічає наступне.

За даними Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (далі – ГУ ДПС у Донецькій області) середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах, установах та організаціях міста за січень-березень 2021 року становить 9640 грн., що складає 67,4 % до середнього рівня по регіону (14306 грн.), що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 107%. Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств перевищує розміри соціальних гарантій, а саме розмір мінімальної заробітної плати в 1,6 рази на одну особу (з 01.01.2021 – 6000 грн.) та прожиткового мінімуму в 4,4 рази (з 01.01.2021 - 2189 грн.).

З метою забезпечення дієвого контролю за своєчасністю виплати заробітної плати та соціальних виплат працює міська тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - міська тимчасова комісія). З початку 2021 року проведено 5 засідань міської тимчасової комісії, на яких заслухано 38 звітів керівників підприємств-боржників про стан і перспективи погашення заборгованості із заробітної плати та єдиного соціального внеску.

За даними Головного управління статистики у Донецькій області станом на 01.05.2021 заборгованість із заробітної плати в сумі 200,3 тис. грн. існує тільки на Комунальному підприємстві “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради.

Заборгованість із заробітної плати працівникам КП “Дружківка автоелектротранс”  виникла в лютому 2021 року, кількість працівників, яким заборгували - 55 осіб. Причина заборгованості – відсутність доходів від перевезення пасажирів та недоотримання компенсаційних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

Питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємстві знаходиться на постійному контролі.

З метою забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, зокрема в частині додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин в громаді працює міжвідомча робоча група. З початку                 2021 року проведено 5 засідань міжвідомчої робочої групи, на яких заслухано звіти 35 керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців. На засіданнях членами робочої групи аналізуються пояснення посадових осіб та керівників підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб-підприємців, проводиться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота.

На виконання Плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2010                № 359-р з метою контролю за станом оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплати легальної заробітної плати суб’єктів підприємницької діяльності проводяться виїзні засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – робоча група). Станом на 01.07.2021 організовано роботу з проведення 16 виїзних засідань, обстежено 80 об'єктів та виявлено 3 порушення чинного законодавства в частині законності використання найманої робочої сили. В результаті проведеної роботи трудові відносини легалізовано з 1 найманим працівником, 1 фізична особа оформила підприємницьку діяльність самостійно.

Відповідно до п.9 ст.34 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі – управління) здійснює повноваження щодо ведення колективних переговорів, укладення територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням; повідомної реєстрації в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня. 

На території громади зареєстровано 314 діючих підприємств, установ та організацій, на яких можливе укладання колективних договорів. За 6 місяців 2021 року проведена повідомна реєстрація 26 колективних договорів, змін та доповнень до них підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Загальна кількість зареєстрованих колективних договорів складає 301 одиницю.

З 27 квітня 2021 року набув чинності Закон України від 04.03.2021 № 1320-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання“. Цим законом внесена низка змін до законодавчих актів, згідно з якими, органи місцевого самоврядування позбавляються повноважень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.

Відтепер, органи місцевого самоврядування можуть проводити перевірки лише на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (дані перевірки не належать до заходів державного нагляду (контролю). Надаються виключно повноваження виступати з ініціативою щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників, шляхом подання посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідного звернення з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Крім того, органи місцевого самоврядування позбавляються функцій накладення штрафних санкцій при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про працю.

В управлінні працюють інспектори праці, на яких покладено повноваження щодо здійснення на території громади контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством, з питань: своєчасної та у повному обсязі оплати праці; дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.40 Закону України від 21.05.1997                    № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Дружківської міської ради

 

 

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Інформацію заступника начальника управління - начальника відділу соціально-трудових відносин, інспекції праці та контролю управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Лопатко Н.В. про організацію роботи щодо забезпечення дотримання законодавства з питань праці на території громади прийняти до відома.

 2. Рекомендувати комунальному підприємству “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради (Нефьодов) вжити всі можливі заходи щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам.

 3. Суб’єктам господарювання Дружківської міської територіальної громади рекомендувати:

3.1. не допускати до роботи працівників без оформлення трудових відносин та виникнення заборгованості із заробітної плати;

3.2. забезпечити дотримання мінімальних гарантій з оплати праці відповідно до Генеральної, Територіальної та галузевих угод, приведення системи оплати праці відповідно до вимог чинного законодавства, зростання рівня середньої заробітної плати;

3.3. не допускати необґрунтованого скорочення штатної чисельності та переведення працівників на роботу в режим неповного робочого часу.

 1. Управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова):

4.1.  здійснювати моніторинг за погашенням заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств;

                                                                                                       Термін: щотижнево

4.2. під час повідомної реєстрації аналізувати зміст колективного договору на відповідність його чинному законодавству. У разі виявлення порушень надавати рекомендації щодо їх усунення;

4.3. здійснювати на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності громади, контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

4.4. виступати з ініціативою шляхом подання відповідного звернення до Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці про порушення суб’єктами господарювання, що не перебувають у комунальній власності, законодавства про працю та зайнятість населення.

 1. Міській робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (Поляков) забезпечити:

5.1.  якісне проведення спільних рейдів та вжиття заходів за їх результатами;

 

Термін: згідно з графіком

 

5.2.  обмін інформацією для вжиття відповідних заходів з метою виявлення фактів приховування доходів, виплат заробітної плати нижче визначеного державою мінімального розміру та легалізації трудових відносин з найманими працівниками;

                                                                                                      

                                                                                                              Термін: щокварталу

 

5.3.  проведення роз’яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в “конвертах”.

 1. Рекомендувати ГУ ДПС у Донецькій області (Долозіна), Головному управлінню Пенсійного фонду України в Донецькій області (Рад) надавати управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради повну необхідну інформацію для здійснення делегованих їм повноважень.

 2. Рекомендувати Дружківському міському центру зайнятості (Кравченко) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед безробітних громадян та роботодавців міста щодо дотримання діючого законодавства в контексті трудових відносин.

8 Міській тимчасовій комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (Поляков):

8.1. в межах повноважень координувати роботу всіх служб міста з метою ефективного вирішення питань підвищення рівня середньої заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати;

8.2. заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників, які мають заборгованість із заробітної плати перед працівниками, заборгованість перед Пенсійним фондом України, зі сплати єдиного соціального внеску та низький рівень середньої заробітної плати.

                                                                                                             Термін: щомісячно

 

 1. Міській міжвідомчій робочій групі (Поляков) продовжити роботу у напрямку оперативного реагування на звернення громадян та інформацію про факти виплати заробітної плати у розмірі менше мінімальної, переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу та інших питань, що входять до повноважень міжвідомчої робочої групи.

                                                                                                              Термін: щомісячно

 

 1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 04.12.2019 № 543 “Про стан дотримання вимог законодавства про працю та заходи щодо врегулювання соціально-трудових відносин в м. Дружківка”.

 2. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                В.Б. ГРИГОРЕНКО