Документ № 862 від 07.07.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.07.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.07.2021 м. Дружківка №862
 
Про створення місцевої комісії з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Розглянувши службовий лист в. о. начальника Служби у справах дітей Дружківської міської ради Мельніченко Т. В., вхідний № 13/4197/0/1-21 від 01.07.2021, з метою отримання субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», керуючись ст. 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»     

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Створити місцеву комісію з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - місцева комісія) та затвердити її склад (додаток 1).
  2. Затвердити положення про місцеву комісію (додаток 2).
  3. Головним розпорядником субвенції з державного бюджету визначити Службу у справах дітей Дружківської міської ради (Штагер).
  4. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) здійснювати фінансування видатків Служби у справах дітей Дружківської міської ради (Штагер) у відповідності до цього рішення, за умови надання субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
  5. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. Є. Слесаренко.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову В. Б. Григоренка.

  

Міський  голова                                                                                                    В. Б. ГРИГОРЕНКО


                                                                                             Додаток 1

 

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         рішенням  виконавчого

                                                                                                                         комітету Дружківської

                                                                                                                         міської ради

                                                                                                                  від 07.07.2021  № 862

 

 

 СКЛАД

місцевої   комісії  з  питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

Григоренко Володимир Борисович                                  - міський голова, голова комісії

 

 

Слесаренко Наталія Євгенівна                                           - заступник міського голови з питань

                                                                                                 діяльності виконавчих органів ради,

                                                                                                  заступник голови комісії

 

 

Канарська Юлія Володимирівна                                       - головний спеціаліст служби у  

                                                                                                 справах дітей Дружківської міської

                                                                                                 ради, секретар комісії 

 

 

Члени комісії:

 

Аксьонова Аліса Едуардівна                                              - депутат міської ради VІІІ скликання

                                                                                                 (за згодою);

 

Борисова Юлія Василівна                                                  - голова Громадської ради при

                                                                                                 виконавчому комітеті Дружківської

                                                                                                 міської ради (за згодою);  

 

Гейченко Віктор Олександрович                                      - начальник управління житлового

                                                                                                 та комунального господарства           

                                                                                                 Дружківської міської ради;

 

Книгін Сергій Валерійович                                                 - начальник комунального підприємства

                                                                                                 «Управління капітального будівництва»

                                                                                                 Дружківської міської ради;                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                 

Лазебник Світлана Анатоліївна                                          -  начальник відділу освіти

                                                                                                   Дружківської міської ради;

                                                                                              

Ларіна Маргарита Василівна                                               -  головний спеціаліст з юридичних

                                                                                                    питань юридичного відділу

                                                                                                    виконавчого комітету Дружківської

                                                                                                    міської ради;

 

 

Лоцман Вікторія Іванівна                                                      -  директор Дружківського міського

       центру соціальних служб;                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Небогатікова Галина Григорівна                                           -  начальник управління

                                                                                                      соціального захисту населення

                                                                                                      Дружківської міської ради;

 

Островський Павло Вікторович                                             - депутат міської ради VІІІ скликання

                                                                                                     (за згодою);                                                                                         

       

Прус Ірина Миколаївна                                                           - депутат міської ради VІІІ скликання

                                                                                                     (за згодою);                                                                                         

                                                                                                                              

Сівоплясова Ірина Вадимівна                                                 - начальник відділу містобудування

                                                                                                      та архітектури виконавчого 

                                                                                                      комітету Дружківської міської

                                                                                                      ради;

 

Трушина Ірина Вадимівна                                                       - начальник міського фінансового

                                                                                                      управління Дружківської міської

                                                                                                      ради;

 

Шейко Олександр Федорович                                                 - депутат міської ради VІІІ скликання

                                                                                                     (за згодою);                                                                                         

 

Штагер Ірина Володимирівна                                                  - начальник служби у справах дітей

                                                                                                       Дружківської міської ради                                                                                              

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                І. В. КУРИЛО

 

 

Склад місцевої комісії з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, визначення дітей та осіб.

 

 

В. о. начальника служби у справах дітей                                                       Т. В. МЕЛЬНІЧЕНКО


                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                   рішенням виконавчого

                   комітету  Дружківської

                   міської ради                             

                                                                                                           від 07.07.2021  № 862

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про місцеву комісію з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції  з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Місцева комісія з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, визначення дітей та осіб, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (далі – комісія), є консультативно-дорадчим органом, що утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №  615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

 

2.1. Основним завданням комісії є формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, визначення дітей та осіб, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

 

3.1. Комісію очолює міський голова.  

3.2. До складу комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь  містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичного відділу, центру соціальних служб, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

3.3. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться за потребою. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини від її загального складу. 

3.4. Засідання комісії проводить голова, у разі його відсутності – заступник.

3.5. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.6. Рішення  комісії   оформлюються   протоколом,  який  складається  у  двох  примірниках, підписується всіма членами комісії, затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

4.1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок та умови), підготовка відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку та умов, і наявної проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат.

4.2 Формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла.

4.3. Затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році.

4.4. Погодження щодо:

житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

4.5. Проведення перевірки щодо:

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;

документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 Порядку та умов;

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         І. В. КУРИЛО                                                              

 

 

Положення про місцеву комісію з питань формування пропозиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

В. о. начальника служби                                                                     Т. В. МЕЛЬНІЧЕНКО