Документ № 746 від 16.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.06.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.06.2021 м. Дружківка №746
 
Про стан надходження акцизного податку до бюджету Дружківської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року

Заслухавши інформацію начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. про стан надходження акцизного податку до бюджету Дружківської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року виконавчий комітет відмічає, що одним із бюджетоутворюючих джерел доходів загального фонду бюджету громади є акцизний податок, частка якого в загальній сумі надходжень  становить  3,2% та дорівнює 8,1 млн. грн. планових призначень на рік. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам, пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, та частина надходжень цього податку формується за рахунок відрахування з Державного бюджету акцизного податку з ввезеного та виробленого в Україні палива. На території Дружківської міської  територіальної громади здійснюють діяльність 82 платника акцизного податку на 102 об’єктах торгівлі підакцизними товарами.  

Питання по збільшенню надходжень акцизного податку до міського бюджету знаходиться на постійному контролі  Дружківської міської ради, її виконавчого комітету і Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (далі - ГУ ДПС у Донецькій області).

Міським фінансовим управлінням постійно проводиться  аналіз надходжень та виконання планових призначень акцизного податку. За обміном інформацією з ГУ ДПС у Донецькій області міським фінансовим управлінням продовжується проведення щомісячного аналізу надходження та стану заборгованості з акцизного податку від роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

За підсумками  січня – травня  2021  року  в  доход  загального  фонду  бюджету Дружківської міської територіальної громади  надійшло 4,1 млн.грн. акцизного податку, що склало 141,0% від плану на відповідний період та більше на 33,9%  або на  1,0 млн.грн. аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

- з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 2,5 млн. грн., що склало 112,3% від плану надходжень;

- частини акцизного податку з виробленого в Україні пального надійшло 0,4 млн. грн., що більше від плану у 2,6 рази;

- частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального надійшло 1,2 млн. грн., що більше від плану у 2,3 рази.

Порядок зарахування частини акцизного податку  у розмірі 13,44% з виробленого в Україні  та ввезеного на митну територію України пального визначений та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 232. Обсяг      відрахування з Державного бюджету акцизного податку з ввезеного та виробленого в Україні палива, згідно норм Бюджетного кодексу України, залежить від обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на території громади та прогнозується на 2021 рік у розмірі  3,5 млн.грн.  

На теперішній час в ГУ ДПС у Донецькій області  зареєстровано 82 платників акцизного податку, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території Дружківської міської територіальної громади. Значну питому вагу 87,8% або 2,2 млн.грн. в обсязі надходжень акцизного податку від роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами займають 5 суб’єктів господарювання: ТОВ «АТБ-маркет» - 0,7 млн.грн., ТОВ «Глобал Спірітс Європа» - 0,7 млн.грн.,
ТОВ «Сільпо-фуд» - 0,4 млн.грн., ТОВ «Дівія трейд» - 0,3 млн.грн., ТОВ «Санрім» -
0,1 млн.грн.

Середньомісячні надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у 2021 році зросли та становлять 0,5 млн.грн. проти
0,45 млн.грн. у  2020 році, прогноз надходження за 2021рік станом на 01.06.2021 року складає 6,1 млн.грн. Разом прогноз надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі підакцизними товарами та відрахувань з виробленого в Україні  та ввезеного на митну територію України пального становить 9,6 млн.грн., що більше надходжень 2020 року на
1,2  млн.грн.,  або на  13,1%.              

Міським фінансовим управління Дружківської міської ради було направлено запит до Головного управління ДПС у Донецькій області щодо проведених перевірок суб’єктів господарювання з питання обігу підакцизних товарів. До місцевого бюджету за січень – травень поточного року надійшло штрафних санкцій за  порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 0,1 млн.грн.

За даними декларування суб’єктів господарювання, отриманими  від ГУ ДПС у Донецькій області, щомісячно  проводиться аналіз задекларованих сум акцизного податку від роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. По платникам, які декларують суми акцизного податку значно меншими від середнього показника по громаді, направляються пропозиції до ГУ ДПС у Донецькій області щодо проведення перевірок таких суб’єктів господарювання.

На   підставі викладеного, керуючись   ст. 28    Закону   України  від   21.05.1997
№280-97/ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

         ВИРІШИВ:

 

  1. Інформацію начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. про стан надходження акцизного податку до бюджету Дружківської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року прийняти до відома.

  2. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина):

2.1.  Здійснювати контроль за   виконанням плану надходжень зі сплати акцизного податку в межах наданих повноважень.

2.2. Проводити сумісно з представниками ГУ ДПС у Донецькій області аналіз зі сплати акцизного податку в розрізі  суб’єктів господарювання та роботу, в межах наданих повноважень, щодо суб’єктів господарювання, які декларують незначні суми акцизного податку та мають податковий борг по акцизному податку та штрафним санкціям.

Термін: постійно

  1. Міській робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (Поляков) у разі встановлення факту безліцензійної торгівлі підакцизними товарами, направляти інформацію до ГУ ДПС у Донецькій області.

  2. Рекомендувати ГУ ДПС у Донецькій області (Долозіна):

4.1. Забезпечити максимальний контроль за надходженням акцизного податку, відпрацювання наявних резервів та виконання планових бюджетних призначень, затверджених міською  радою на поточний рік.                                                                                                                                                                                                                                        

4.2. Посилити роботу з ліквідації заборгованості по штрафним санкціям, застосованим до суб’єктів господарювання за порушення норм чинного законодавства при реалізації підакцизних товарів. Інформувати міського голову про проведену роботу з питань стягнення заборгованості.

Термін: до 01.10.2021   

4.3. Здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою реєстрації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів та  надавати міському голові інформацію щодо задекларованих обсягів акцизного податку у розрізі  суб’єктів господарювання, видів підакцизних товарів, податкового боргу.

Термін: щомісячно до 6 числа

  1. Рекомендувати Дружківському міському відділу Державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) (Хащенкова) посилити роботу щодо примусового виконання рішень суду про стягнення штрафних санкцій, застосованих за порушення норм чинного законодавства при реалізації підакцизних товарів. Інформувати міського голову про проведену роботу.

Термін: до 01.10.2021

  1. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на міське фінансове управління Дружківської міської ради (Трушина).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б.В.ГРИГОРЕНКО