Документ № 491 від 21.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

26.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21.04.2021 м. Дружківка №491
 
Про затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «ГІНЕС ГРУП» про незалежну оцінку майна - вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 6,50 кв.м., розташованого за адресою: вул. Індустріальна, буд. 2, м. Дружківка, Донецька обл.

Розглянувши лист начальника управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Гейченка В.О. від 25.03.2021 № ВИХ-0.1122/281/21 щодо затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ГІНЕС ГРУП» про незалежну оцінку майна  - вбудованого нежитлового приміщення, загальною площею 6,50 кв.м., розташованого за адресою: вул. Індустріальна, буд. 2, м. Дружківка, Донецька обл., враховуючи лист директора комунального підприємства «Комсервіс» Дружківської міської ради                     Радіонова О.В. від 22.03.2021 № 60/01, з метою проведення переоцінки потенційного об’єкта оренди, вартість якого менше 10 відсотків його первісної балансової вартості, відповідно до                    ст. ст. 8, 10 Закону України від 03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 7, 12 Закону України від 12.07.2001 № 2658 - III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись ст. 29 Закону України від 21.05.1997 № 280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «ГІНЕС ГРУП» про незалежну оцінку майна - вбудованого нежитлового  приміщення, загальною площею 6,50 кв.м., розташованого за адресою: вул. Індустріальна, буд. 2,                             м. Дружківка, Донецька обл., ринковою вартістю 24 990 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто) гривень 00 копійок без ПДВ (додається).
  2. Комунальному підприємству «Комсервіс» Дружківської міської ради (Радіонов) здійснити переоцінку об’єкта нерухомого майна, визначеного в п.1 цього рішення, у порядку передбаченому чинним законодавством України
  3. Відповідальність за достовірність оцінки вартості об’єкта покласти на суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «ГІНЕС ГРУП» (Донецький).
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О.

Міський голова                                                                              В.Б.ГРИГОРЕНКО