Документ № 486 від 21.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

26.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21.04.2021 м. Дружківка №486
 
Про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам

  Заслухавши інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області (далі – Територіальний центр) Ченцової О.О.  про організацію соціального обслуговування  та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам, виконавчий комітет відмічає наступне. Соціальні послуги населенню громади надаються Територіальним центром, до складу якого входять відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  зі штатом 53 працівника, з них 38 соціальних робітників.

  На сьогодні населення громади похилого віку складає 25400 осіб , що дорівнює 35% від населення громади – 70919 осіб. Територіальним центром протягом 2020 року було надано 160295 соціальних послуг та обслуговано 1581 особу, з яких  жінки – 1049 (66,35%), чоловіки – 532 (33,64%), особи з психічними захворюваннями – 19 (1%), внутрішньо переміщені особи – 41 (2,6%), особи з інвалідністю – 285 (61 особа – І групи, 98 осіб – ІІ групи, 126 осіб – ІІІ групи), ветеранів - 367 (63  - учасники війни, 2 - учасники бойових дій; 1- жертва нацистських переслідувань, 301– ветерани праці).

Згідно Закону України від 17.01.2019 №2671 – VІІІ «Про соціальні послуги» у Територіальному центрі створено Реєстр, в який  своєчасно вносяться  відомості про отримувачів соціальних послуг. Інформація  з реєстру використовується з додержанням вимог Законів України від 02.10.1992 №2657 – ХІІ «Про інформацію» та від 01.06.2010 №2297 – VІ «Про захист персональних даних» виключно для потреб, визначених законодавством  про соціальні послуги.

Людям похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги (342 особи), соціальні послуги надаються за місцем проживання фахівцями та соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома. З них 27 (7,9%) громадян похилого віку, яким виповнилось 90 років. У зв’язку зі смертю знято з обслуговування 39 осіб. Кількість прийнятих на обслуговування громадян за рік становить – 64 особи.

              Спостерігається тенденція до збільшення кількості отримувачів соціальних послуг вдома. Так, тільки за  І квартал 2021 року у відділення соціальної допомоги вдома взято на обслуговування – 37 осіб, що  дорівнює 57,8%  річного показнику.

              Соціальними робітниками за звітний період надано інформаційних послуг – 30665, послуг з допомоги у самообслуговуванні – 11338,  послуги ведення домашнього господарства – 73521, послуги з допомоги в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – 5388, послуги посередницької діяльності  тощо – 32600 .

              У відділенні денного перебування було надано 3277 медичних послуг, послуги масажу - 1825, лікувальної фізкультури – 217. Послугами  пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації  користується 88 (5,6%) осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

              Одним з пріоритетних напрямків діяльності відділення є організація дозвілля для отримувачів соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». Цікаві лекції на актуальні теми, практичні заняття, відеофільми, творчі завдання - мала частина заходів, що проводяться  на заняттях. В «Університеті третього віку» соціально-педагогічні послуги надаються 202 слухачам на 11 факультетах.

              Відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги  надає громадянам похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, послугу натуральної допомоги. Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно було забезпечено у 2020 році: б/у одягом, взуттям  - 450 осіб, предметами побутової гігієни – 221 особу, продовольчими та промисловими товарами – 1449 осіб, надано 907  послуг швачки та робітника з комплексного обслуговування будинків.

              Залежно від індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг мультидисциплінарною командою територіального центру 17 особам похилого віку надано комплекс соціальних послуг за місцем проживання, з них 3 кризових втручання.

              В умовах реалізації реформи децентралізації, виникла потреба у створені мобільної соціальної служби по обслуговуванню на дому та впровадженю нових форм роботи з населенням. Територіальний центр  приймає участь  в програмі ООН з відновлення та розбудови миру у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення громади у 2021 році з організації роботи мобільної соціальної служби. Дана служба буде охоплювати вісімнадцять сел та селищ  об’єднаної Дружківської територіальної громади, а також 140  земельних ділянок  приватного сектору у межах міста.

             Питання щодо організації надання соціальних послуг,  рекламна та інформаційно-просвітницька робота з населенням громади, знаходяться на постійному контролі  Територіального центру та виконавчого комітету.

  Враховуючи результати розгляду наданої інформації, з метою посилення роз’яснювальної та практичної роботи серед населення міста, керуючись ст.40 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області Ченцової О.О. про організацію соціального обслуговування  та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам  прийняти до відома.
  2. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області (Ченцова)  забезпечити:

              2.1. Продовження роботи щодо організації  обслуговування та надання соціальних послуг особам похилого віку.

             2.2. Взаємодію з управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради згідно Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи при виявленні та направленні осіб, дітей та сімей з дітьми для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Дружківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від  13.01.2021 №18.

              2.3. Здійснення заходів щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців громади з питань роботи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області  .

              2.4. Посилення роботи по виявленню одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю з метою надання їм соціальних послуг та підтримки.

              2.5. Залучення до проведення заходів з соціальної роботи волонтерів, неурядових громадських організацій, міжнародних і благодійних організацій з питань соціальної підтримки людей похилого віку. 

  1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності посилити взаємодію з Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області (Ченцова), в частині інформування про виявлення одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю з метою надання їм соціальних послуг та підтримки.      
                                                                                                                    
  2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області (Ченцова).

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виниченко Н.М.

Міський голова                                                                                           В.Б.ГРИГОРЕНКО