Документ № 8/9-48 від 31.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31.03.2021 м. Дружківка №8/9-48
 
Про припинення права користування (оренда) товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Сучасна мануфактура» у оренду земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:008:0279 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Соборна,7

            Розглянувши заяву Швида І.В. від 11.03.2021 №03/2-15, який діє від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» на підставі довіреності від 22.06.2020 № 1671 щодо припинення права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:008:0279 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Соборна,7, у зв`язку з продажем розташованих на ній об’єктів нерухомості (договір купівлі - продажу від 17.07.2020 року, зареєстрований в реєстрі за № 3710), а також заяву директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна мануфактура» Погребняка О. І. від 16.03.2021 щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, згідно зі ст. ст.12, 120, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, Закону України від 06.10.1998  № 161-XIV «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Припинити право користування (оренда) товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 37295825) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:008:0279 (РНОНМ 1408642014117), площею 0,0690 га за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Соборна,7, у зв’язку з продажем розташованих на ній об’єктів нерухомості. Договір оренди землі укладений 03.2018, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  20.03.2018, номер запису про інше речове право 25329663, припинити шляхом розірвання.
  2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Сучасна мануфактура», (ЄДРПОУ 43292402), земельну ділянку кадастровим номером 1411700000:00:008:0279 (РНОНМ 1408642014117), площею 0,0690 га для обслуговування промислової площадки (код КВЦПЗ 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Соборна,7В в оренду на  3 (три) роки, із земель комунальної власності Дружківської міської ради, раніше наданих у користування (оренду) товариству з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод».
  3. Зобов’язати:
    3.1 товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» вчинити дії щодо розірвання договору оренди землі, укладеного 20.03.2018, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 20.03.2018, номер запису про інше речове право 25329663, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

    3.2товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасна мануфактура»:

3.2.1 укласти в письмовій формі та посвідчити нотаріально договір оренди на право користування земельною ділянкою. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору;

     3.2.2 виконувати обов’язки землекористувача згідно зі ст. 96 Земельного кодексу України;

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          В.Б. ГРИГОРЕНКО