Документ № 8/9-19 від 31.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31.03.2021 м. Дружківка №8/9-19
 
Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2020 році

Заслухавши звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2020 році, Дружківська міська рада відзначає наступне.

Здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської  міської ради у 2020 році, як і у попередні роки, було спрямоване на вдосконалення правового регулювання господарських, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб'єктами господарювання, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Реалізація державної регуляторної політики у м. Дружківка здійснювалася відповідно до Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді, затвердженому рішенням міської ради від 07.12.2017 № 7/36-22. В першу чергу це стосувалось підвищення рівня та якості виконання вимог і процедур державної регуляторної політики, формування системного підходу до      провадження державної регуляторної політики та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації такого підходу, прозорості та врахування громадської думки.

Розпорядженням міського голови від 14.11.2019 № 230 затверджено плани діяльності Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. До планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів протягом року вносилися зміни та доповнення новими проєктами.

Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, а також внесені зміни і доповнення до планів, розміщувалися в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

Протягом 2020 року на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради оприлюднені наступні проєкти регуляторних актів (з відповідними аналізами регуляторного впливу):

  • проєкт рішення Дружківської міської ради «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби на території м. Дружківка» (розробник проєкту: відділ економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради (зараз відділ економічного розвитку);
  • проєкт рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що здійснюються у звичайному режимі руху» (розробник проєкту: управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради).

Повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти регуляторних актів і відповідні аналізи регуляторних впливів оприлюднювалися в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. Повідомлення щодо розміщення цієї інформації на веб-сайті оприлюднювалися у міській газеті «Дружковский рабочий».

Протягом 2020 року було прийнято регуляторний акт - рішення Дружківської міської ради від 27.05.2020 № 7/72-24 «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби на території м. Дружківка», щодо якого дотримано усі процедури, визначені Законом.

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проєкт регуляторного акту разом з аналізом його регуляторного впливу було розміщено на веб-сайті Дружківської міської ради. Після оприлюднення та обговорення проєкт та документи до нього ретельно розглядалися членами постійної комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (далі – Комісія) на предмет дотримання принципів державної регуляторної політики (ст. 4 Закону) та підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8 Закону); за результатами розгляду складено звіт. Проєкт регуляторного акту разом з аналізом його регуляторного впливу та висновком Комісії надавався до Державної регуляторної служби України для надання пропозицій щодо його вдосконалення. Отримані пропозиції до аналізу регуляторного впливу проєкту враховані при його доопрацюванні. Після цього проєкт було запропоновано на розгляд депутатам Дружківської міської ради і оприлюднено у міській газеті «Дружковский рабочий» після прийняття.

Загальна кількість діючих регуляторних актів, які прийняті Дружківською міською радою та її виконавчим комітетом, станом на 01.01.2021 складає 18.

Відділом економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради щокварталу складався план – графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів, згідно з яким протягом року було здійснено 7 відстежень (1 повторне, 6 періодичних).

За наслідками проведених відстежень результативності регуляторних актів складено звіти, які оприлюднювалися в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

З метою  реалізації  державної  регуляторної  політики  в частині заслуховування щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами  Дружківської міської ради, відповідно до ст. 38 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності», Закону України від 01.05.2015 № № 2939-VI «Про доступ до публічної  інформації»,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіт міського  голови  про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2020 році прийняти до відома.
  2. Відділу по роботі з депутатами виконавчого комітету Дружківської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у відповідності до чинного законодавства України.
  3. Відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун) забезпечити оприлюднення даного  рішення   у  міській  газеті  «Дружковский  рабочий».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

  

Міський голова                                                                                                                                В.Б.ГРИГОРЕНКО