Документ № 7/66-4 від 29.01.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.02.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2020 м. Дружківка №7/66-4
 
Про затвердження Положення про призначення стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним спортсменам м. Дружківка у новій редакції

          Розглянувши службовий лист начальника відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради Пивовар Ю.А. від 09.01.2020 № 0.132/10/20 щодо виплати гідних стипендій спортсменам міста, з метою матеріального стимулювання та збільшення фінансової підтримки талановитої  молоді,   керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:          

 

1.Затвердити   Положення   про призначення стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним спортсменам м. Дружківка у новій редакції (додаток).

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 01.06.2016 № 7/9-4 «Про затвердження Положення про призначення стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним  спортсменам м. Дружківка у новій редакції».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Дружківської міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора) та постійну комісію Дружківської міської ради з питань освіти, культури, спорту та молоді (Кулик).

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І.О.БУЧУК

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 29.01.2020 № 7/66-4

 

 

 

 

Положення

про призначення стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним

спортсменам м. Дружківка у новій редакції

                                               

І. Загальні положення

 

  • Цим положенням регламентується порядок призначення та виплати стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним спортсменам міста Дружківка (далі - стипендії) які є переможцями та призерами чемпіонатів України, Європи та Світу з числа студентської та шкільної молоді (крім працюючих) з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортсменам з особливими потребами.
  • Стипендії призначаються для матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої молоді,  забезпечення  можливості  щоденного  спортивного  удосконалення

молодих перспективних спортсменів за наявності відповідних призначень у міському бюджеті.

 

ІІ. Умови призначення стипендій

 

2.1. Стипендії призначаються:

       -     спортсменам міста  - переможцям,  призерам  та  фіналістам офіційних  міжнародних, 

             всеукраїнських  змагань, за  виступи  яких м. Дружківка встановлено  консолідований  

             залік  з іншими  містами  Донецької  області   з олімпійських,  не  олімпійських  видів

             спорту, спортсменам з особливими потребами;

  • спортсменам, які у попередньому році виступали за збірні команди Донецької області та України;
  • молодим, перспективним спортсменам, які показують стабільний результат і прогресують у фізичному розвитку та майстерності.

                                            

ІІІ. Визначення кандидатів на призначення стипендій

 

3.1.Стипендії призначаються  спортсменам –  громадянам  України, які постійно проживають    

       у місті Дружківка.

3.2.Висунення кандидатів на призначення  стипендій  здійснюється відділом  з  питань  куль-

      тури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради за поданням спортивної  

      організації, в якій займається спортсмен.

                                              

ІV. Відбір претендентів на призначення стипендій

 

4.1. Відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється постійною комісією міської

       ради з питань освіти, культури, спорту та молоді (далі – Комісія).

4.2. Комісія  приймає  висновок   про  призначення стипендій  відповідно  до   персонального 

       складу претендентів на виплату стипендій.

4.3. До повноважень Комісії з вирішення даного питання належить:

      - ознайомлення та моніторинг документів, що надійшли за поданням спортивної організа-

       ції, в якій займається спортсмен;

       - підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендій.

                                                                                                                 Продовження додатку

 

 

4.4. Комісія  має  право  одержувати  від  відділу  з  питань  культури, сім’ї, молоді, спорту та

       туризму  Дружківської міської ради додаткову інформацію, документи і матеріали, необ-

       хідні для виконання покладених на неї завдань.

4.5. Кандидати  на  здобуття  стипендій  розглядаються  комісією  за  наявності  копії нагород

       (дипломи, сертифікати, грамоти, тощо).

                                               

  1. V. Порядок призначення та виплати стипендій

 

5.1. Підставою  для  виплати  стипендій  є  рішення   Дружківської  міської  ради.   Стипендії

       призначаються  на  поточний  рік  згідно  зі  списком  спортсменів, який  затверджується

       міською радою на підставі висновку комісії.

5.2. Стипендії   виплачуються   щомісячно   і  встановлюються   у   розмірі  до  1000  гривень.

       Загальна  сума  виплат  не повинна перебільшувати суму цільових коштів, передбачених

       в місцевому бюджеті на рік.

5.3. Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджету, виділених по га-

       лузі  «Фізичне виховання та спорт»,  розпорядником   яких  є  відділ   з питань  культури,     

       сім’ї, молоді, спорту та туризму  Дружківської міської ради.

                                                 

VІ. Позбавлення виплати стипендій

 

 6.1. Позбавлення виплати стипендії може здійснюватись на  підставі рішення  міської   ради,

відповідно до клопотання постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, спорту та молоді та враховуючи звернення керівника спортивної організації, де займається спортсмен.

6.2. Виплата стипендії може бути припинена у разі:

       - порушення навчально - тренувального процесу;

       - зниження спортивних результатів;

       - невиконання індивідуального плану підготовки;

       - дискваліфікації спортсмена.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             І.О.БУЧУК                                                                    

 

        

 

          Положення про призначення стипендій Дружківської міської ради молодим перспективним спортсменам м. Дружківка у новій редакцій підготовлено відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

 

 

 

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                                                Ю.А.ПИВОВАР

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проєкту рішення Дружківської міської ради

 

 

           «Про затвердження  Положення про призначення стипендій Дружківської

міської ради молодим перспективним спортсменам м. Дружківка у новій редакції»

 

 

        З метою виплати гідних стипендій спортсменам міста, матеріального стимулювання та збільшення фінансової підтримки талановитої  молоді відділ з питань культури, сім’ї,  молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради просить затвердити Положення  про призначення стипендій Дружківської  міської ради молодим перспективним  спортсменам    м. Дружківка у новій редакції.

 

  

 

 

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                                                   Ю.А.ПИВОВАР