Законодавство

1.Закон України «Про оренду державного та комунального майна» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

2. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2171-12

3. Закон України «Про оцінку майна , майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

4.Закон України«Про приватизацію державного житлового фонду»від19.06.1992№2482-XII http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2482-12

5. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження оцінки майна» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF

6. Постанова КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/906-2011-%D0%BF

7. Наказ ФДМУ від 02.04.2012 № 439 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0753-12

8. Наказ ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1123-06

9. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Дружківка http://druisp.org.ua/dwfuploads/rish15ses014.doc

System.String[]