Законодавство

1. Закон України від 03.11.019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text

2. Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text

3. Закон України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

4. Постанова КМУ від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#Text

5. Постанова КМУ від 04.11.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#Text

6. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження оцінки майна» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF

7. Постанова КМУ від 10.05.2018 № 433 «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2018-%D0%BF

8. Наказ ФДМУ від 06.04.2018 № 486 «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-18

9. Наказ ФДМУ від 25.05.2018 № 686 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-18

10. Наказ ФДМУ від 17.05.2018 № 658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0677-18