Перелік об’єктів комунальної власності які можуть бути передані в оренду

До відома діючих орендарів комунального майна!

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 року (надалі - Закон) та Порядку передачі в оренду  державного  та  комунального  майна  (надалі   -   Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р, продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, крім випадків,  визначених Законом.

Без проведення аукціону договори оренди, продовжуються в таких випадках, відповідно до п.2 ст. 18 Закону України.

  • укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами не перевищує п’ять років;
  • укладені без      проведення      аукціону      з      установами,      організаціями, передбаченими частиною першою статті 15 Закону
  • укладені без     проведення     аукціону     з     підприємствами,    установами, організаціями, передбаченими частиною другою статті 15 Закону
  • підприємствами організаціями,   що    надають    соціально    важливі   послуги населенню.

Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої виконавчому комітету Дружківської міської ради або орендодавцю  не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про продовження договору оренди до моменту погашення ним такої заборгованості.

Орендар, який має право на продовження договору оренди без проведення аукціону разом із заявою про продовження договору оренди зобов’язаний надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт (якщо договір був укладений  без  проведення  конкурсу),  а  також  пакет  документів,   передбачений п.113 Порядку.

Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати. Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди. У разі відмови чинного орендаря сплачувати таку орендну плату він може надати попередню згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозицій учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією відповідно  до Порядку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що неподання орендарем заяви про продовження договору оренди та/або звіту про оцінку об’єкта оренди (у визначених випадках) за три місяці до закінчення строку оренди, матиме  наслідком  припинення  договору  оренди  на  підставі  закінчення  строку, на  який його було укладено.

Інформація про потенційний об'єкт