Законодавство

- Житловий кодекс Української РСР http://zakon.rada.gov.ua/go/5464-10

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку  надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-п

- Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/470-84-п

- Постанова Кабінету Міністрів України 20.06.2018 № 498 «Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF

- Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 «Про службові жилі приміщення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-88-п).