Перелік адміністративних послуг з житлових питань та пакету документу до них

Адміністративна послуга «Постановка громадян міста на квартирний облік»

 1) письмова заява встановленої форми зі згодою заявника на обробку персональних даних;

2) довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, видані виконавчим органом міської ради (орган реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2016 р. № 207;

3) довідка про склад сім’ї;

4) копія паспорту всіх членів сім’ї, які зараховуються на квартирний облік;

5) копія ідентифікаційного коду усіх членів сім’ї;

6) копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу;

7) копія свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї;

8) довідки про те, чи перебувають заявник та члени його сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи;

При наявності пільг: посвідчення, довідки, медичні висновки, що підтверджують право на пільги щодо квартирного обліку.

Внутрішньо переміщені особи крім заяви про взяття на квартирний облік та документи, які зазначені в пп. 4, 5, 6, 7, 8 подають такі документи:

1) копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

2) копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302;

3) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

4) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку,  квартири), за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (для осіб, в який житло зруйноване на території України внаслідок АТО).

Взяття на квартирний облік дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які досягли 16-річного віку:

1) письмова заява встановленої форми зі згодою заявника на обробку персональних даних;

2) звернення служби у справах дітей щодо взяття на квартирний облік дитини – сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

3) копія паспорту;

4) копія ідентифікаційного коду;

5) довідка про реєстрацію місця проживання, видану виконавчим органом міської ради (орган реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2016  № 207;

6) довідка про склад сім’ї

7) копія рішення про надання соціального статусу;

8) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потребою);

9) інші документи у разі потреби.

 

Адміністративна послуга «Надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання»

 1) письмова заява встановленої форми з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї;

2) копії документів, що посвідчують особу заявника (паспорт, ідентифікаційний код);

3) довідки про дохід за попередні 6 місяців заявника та членів його сім’ї;

4) копії документів, про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового приміщення (сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність та особи пенсійного віку);

5) довідка про склад сім’ї (к. 107, виконавчий комітет у разі проживання в приватному секторі)

6) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що  підтверджують сімейні, родинні відносини заявника та  всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження,  свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення опікуна або піклувальника) та ідентифікаційні коди членів його сім’ї;

7) медичні довідки зі шкіряно-венерологічного диспансеру та тубдиспансеру на кожного члена сім’ї.

Внутрішньо переміщені особи крім заяви встановленої форми про надання жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання та документи, які зазначені в           пп. 2, 3, 4, 6, 7 подають ще такі документи:

1) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та кожного члена його сім’ї;

2) за умови наявності у них житла, непридатного для подальшого проживання, яке  розташоване на території України (крім тимчасово  окупованої території України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не  здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), надають довідку про визнання жилого будинку (жилого  приміщення) таким,  що не відповідає санітарним і технічним вимогам, яка видається виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла.

Громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи,   повернення якого забезпечено іпотекою відповідного  приміщення, крім документів, передбачених у пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього переліку, подають:

1) рішення кредитора про звернення стягнення на  передане в іпотеку житлове приміщення та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення - у разі добровільного виселення;

2) витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення - у разі примусового виселення

Біженці, крім документів, передбачених у пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього переліку, подають довідки, видані органом міграційної служби за місцем проживання біженця:

1) про реєстрацію за місцем проживання біженця;

2) про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого пункту.

 

Громадяни, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з  інших підстав, що загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення, крім документів, передбачених у пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього переліку, подають довідку, видану виконавчим органом місцевого самоврядування за попереднім місцем проживання, про  непридатність наявного у них житла для подальшого проживання (довідка голови територіального комітету).

 

Адміністративна послуга «Зміна договору найму жилого приміщення»

 1) письмова заява встановленої форми;

2) заява – згода про зміну договору найму всіх повнолітніх членів сім’ї

3) довідки про реєстрацію місця проживання заявника, видану виконавчим органом міської ради (орган реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

4) довідка про склад сім’ї;

5) паспорти всіх повнолітніх членів сім’ї;

6) ідентифікаційні коди усіх членів сім’ї;

7) свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї;

8) документи, що підтверджують родинні стосунки з квартиронаймачем (свідоцтво про одруження, розірвання шлюбу, тощо);

9) технічний паспорт на квартиру, житлове приміщення або виписка з особового рахунку, видана житлово-експлуатаційною організацією;

10) інші документи, необхідність в яких виникла під час розгляду питання (свідоцтво про смерть наймача, рішення суду, тощо).

 

Адміністративна послуга «Включення/виключення житлового приміщення до/з переліку службових»

 Клопотання керівника підприємства, установи, організації на ім’я міського голови про включення/виключення жилого приміщення до/з числа службових.