Конкурс

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Оголошується конкурс  на посади керівників закладів загальної середньої освіти Дружківської територіальної громади

         По 28 жовтня 2021 року (включно)  проводиться прийом документів на  конкурсний відбір на посаду керівника:

 • навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ст. - дитячий садок» № 3 Дружківської міської ради Донецької (вул. Я. Галана, 31);
 • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Дружківської міської ради Донецької області (вул. Косарева, 7);
 • Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№12 Дружківської міської ради Донецької області (вул. О. Кошового, 31);
 • Дружківської гімназії «Інтелект Дружківської міської ради Донецької області (вул. Космонавтів, 16);
 • Софіївського навчально-виховного комплексу Дружківської міської ради Донецької області ( село Софіївка, вул. Центральна)
 • Кіндратівського закладу загальної середньої освіти Дружківської міської ради Донецької області ( село Кіндратівка, вул. Заборського, 101);
 • Умови оплати праці.

Оплата праці керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, а також Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

        Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • громадянство України,
 • володіння державною мовою;
 • повна вища освіта ступеня, не нижче магістра (спеціаліста);
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • організаторські здібності;
 • фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

        Порядок подання документів. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на здійснення відео- та аудіо фіксації.;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа про вищу освіту (з додатком що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Дата проведення конкурсу: І етап (іспит на знання законодавства України, законодавства  у сфері загальної середньої освіти) – 05.11.2021 з 10:00 до 11:00; ІІ, ІІІ етапи (розв’язання ситуаційного завдання та презентація перспективного плану розвитку закладу) –  з 13:00 (ІІ етап – 30 хв. , ІІІ етап (презентація) – до 10 хв.).

Місце проведення: відділ  освіти  Дружківської міської ради (вул. Чернігівська, 1-А, , 2 поверх, каб. 10).

Документи подаються по 28 жовтня 2021 року (включно)  з 14.00  до 16.00 за адресою: вул.Чернігівська, 1-А, відділ  освіти  Дружківської міської ради, 2 поверх, каб. 9, тел. (06267)4-24-75,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Відповідальна особа: Соболь Ольга Володимирівна, старший інспектор відділу освіти Дружківської міської ради.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

ПРИМІТКА!  Примірний перелік питань на знання законодавства у сфері освіти затверджено наказом  МОН України від 19.05.2020 № 654 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-primirnogo-pereliku-pitan


Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

  адміністратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради (2 одиниці – тимчасово до 20.06.2022 та до 08.12.2023)

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

на вакантні посади адміністратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради:

 

 1. Громадянство України.
 2. Повна вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 3. Вільне володіння державною мовою.
 4. Знання діючого законодавства України, у тому числі в сфері надання адміністративних послуг.
 5. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 1 року.
 6. Володіння комп`ютером на рівні досвідченого користувача, вміння використовувати комп’ютерне обладнання.

 

ДЛЯ  УЧАСТІ  В КОНКУРСІ НЕОБХІДНІ:

 

  1. заява про участь у конкурсі;

  2. особова картка заповнена у формі, визначеній чинним законодавством України;

  3. одна фотокартка розміром 4 х 6 см;

  4. копія документів про освіту;

  5. копія документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;

  6. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

  7. копія трудової книжки (за наявністю);

  8. копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

  9. довідка уповноваженого органу про відсутність (наявність) судимості;

   10. інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

   11. повідомлення про працюючих  у  виконавчих органах Дружківської міської ради близьких осіб.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою засвідчити документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою.

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголо­шення конкурсу за адресою: вул. Соборна, 16, виконавчий комітет Дружківської міської ради (к.204). З переліком питань до іспиту можна ознайомитись в загальному відділі  виконавчого комітету  міської ради (к.204). Телефон для довідок 4-30-39.

 

 


Інформаційне повідомлення

про результати  проведення громадського обговорення (електронних консультацій з громадськістю)

              Відділ освіти Дружківської міської ради відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у період з «25» червня до «25» липня 2021 року оприлюднював на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у розділі «Громадські слухання, обговорення» проєкт рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми розвитку освіти на території Дружківської міської  територіальної громади на 2021 – 2027 роки»

 

Метою проєкту рішення є: виконання Закону України від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту», реформування освітньої галузі з метою забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури; підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання; перетворення освіти на чинник економічного зростання, джерела національної єдності; інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

 

 26 липня 2021 року оприлюднення проєкту рішення завершено. Зауваження та пропозиції до проєкту рішення до відділу освіти Дружківської міської ради не надходили.


ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Оголошується  конкурс  на посади керівників закладів загальної середньої освіти Дружківської територіальної громади

По 25 серпня 2021 року (включно)  проводиться прийом документів на  конкурсний відбір на посаду керівника:

   • навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ст. - дитячий садок» № 3 Дружківської міської ради Донецької (вул. Я. Галана, 31);
   • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Дружківської міської ради Донецької області (вул. Косарева, 7);
   • Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№12 Дружківської міської ради Донецької області (вул. О. Кошового, 32);
   • Дружківської гімназії «Інтелект Дружківської міської ради Донецької області (вул. Космонавтів, 16);
   • Софіївського навчально-виховного комплексу Дружківської міської ради Донецької області (село Софіївка, вул. Центральна)
   • Кіндратівського закладу загальної середньої освіти Дружківської міської ради Донецької області (село Кіндратівка, вул. Заборського, 101);
   • Умови оплати праці.

Оплата праці керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, а також Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

   • громадянство України,
   • володіння державною мовою;
   • повна вища освіта ступеня, не нижче магістра (спеціаліста);
   • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
   • організаторські здібності;
   • фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Порядок подання документів. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

   • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на здійснення відео- та аудіо фіксації.;
   • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
   • копія документа про вищу освіту (з додатком що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
   • копія паспорта громадянина України;
   • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
   • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
   • довідка про відсутність судимості;
   • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
   • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Дата проведення конкурсу: І етап (іспит на знання законодавства України, законодавства  у сфері загальної середньої освіти) – 31.08.2021 з 10:00 до 11:00; ІІ, ІІІ етапи (розв’язання ситуаційного завдання та презентація перспективного плану розвитку закладу) –  з 13:00 (ІІ етап – 30 хв. , ІІІ етап (презентація) – до 10 хв.).

Місце проведення: відділ  освіти  Дружківської міської ради (вул. Чернігівська, 1-А, , 2 поверх, каб. 10).

Документи подаються по 25 серпня 2021 року (включно)  з 14.00  до 16.00  за адресою:  вул. Чернігівська, 1-А, відділ  освіти  Дружківської міської ради, 2 поверх, каб. 8,  тел. (06267)4-24-75, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Відповідальна особа: Іващенко Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти  Дружківської міської ради.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

ПРИМІТКА!  Примірний перелік питань на знання законодавства у сфері освіти затверджено наказом  МОН України від 19.05.2020 № 654 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-primirnogo-pereliku-pitanКонкурс на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади

 Список кандидатів

 що допущені до наступних етапів конкурсного відбору на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади

 

Посада

ПІБ кандидата

директор навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа I ст – дитячий садок» № 3

Дружківської міської ради Донецької області

Виниченко Наталя Юріївна

директор загальноосвітньої

школи I-III ступенів № 6 Дружківської

міської ради Донецької області,

Кулик Тетяна Іванівна

Штиль  Сергій Юрійович

директор Дружківської загальноосвітньої

школи I-III ступенів № 12 Дружківської

міської ради Донецької області

Немає

директор Дружківської гімназії «Інтелект»

Дружківської міської ради Донецької області

Білик Наталя Анатоліївна

Прус Ірина Миколаївна

Єврейський Олег Миколайович 

директор Софіївського навчально-виховного

комплексу Дружківської міської ради

Донецької області

Рєпіна Олена Іванівна

директор Кіндратівського закладу загальної

середньої освіти Дружківської міської

ради Донецької області

Бринько Юлія Юріївна

 

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3


ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Оголошується  конкурс  на посади керівників закладів загальної середньої освіти Дружківської територіальної громади

До 03 червня 2021 року (включно)  проводиться прийом документів на  конкурсний відбір на посаду керівника:

   • навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ст. - дитячий садок» № 3 Дружківської міської ради Донецької області (вул. Я. Галана, 31);
   • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№6 Дружківської міської ради Донецької області (вул. Косарєва, 6);
   • Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№12 Дружківської міської ради Донецької області (вул. О. Кошового, 32);
   • Дружківської гімназії «Інтелект Дружківської міської ради Донецької області (вул. Космонавтів, 16);
   • Софіївського навчально-виховного комплексу Дружківської міської ради Донецької області (село Софіївка, вул. Центральна)
   • Кіндратівського закладу загальної середньої освіти Дружківської міської ради Донецької області  ( село Кіндратівка, вул. Заборського, 101);

Умови оплати праці.

Оплата праці керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, а також Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

   • громадянство України,
   • володіння державною мовою;
   • повна вища освіта ступеня, не нижче магістра (спеціаліста);
   • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
   • організаторські здібності;
   • фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Порядок подання документів.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

   • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на здійснення відео- та аудіо фіксації.;
   • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
   • копія документа про вищу освіту (з додатком що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
   • копія паспорта громадянина України;
   • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
   • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
   • довідка про відсутність судимості;
   • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
   • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Дата проведення конкурсу: І етап (іспит на знання законодавства України, законодавства  у сфері загальної середньої освіти) – 21.06.2021 з 14:00 до 15:00; ІІ, ІІІ етапи (розв’язання ситуаційного завдання та презентація перспективного планку розвитку закладу) – 23.06.2021 з 10:00 (ІІ етап – 30 хв. , ІІІ етап (презентація) – до 10 хв.).

Місце проведення: відділ  освіти  Дружківської міської ради (вул. Чернігівська, 1-А, 2 поверх, каб. 10).

Документи подаються до 03 червня 2021 року (включно)  з 14.00  до 16.00  за адресою:  вул. Чернігівська, 1-А, відділ  освіти  Дружківської міської ради, 2 поверх, каб. 9,  тел. (06267)4-21-45  або  (066) 421-73-57,       E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua Відповідальна особа: Соболь Ольга Володимирівна, старший інспектор відділу освіти  Дружківської міської ради.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

ПРИМІТКА!  Примірний перелік питань на знання законодавства у сфері освіти затверджено наказом  МОН України від 19.05.2020 № 654 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-primirnogo-pereliku-pitan

Протокол

 


Результати конкурсу на заміщення посади директора Дружківського міського центру соціальних служб

 

              Відповідно до ч.2 ст. 13 Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника  надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» 27.04.2021 було проведено конкурс на заміщення посади директора Дружківського міського центру соціальних служб.

          Для участі у конкурсі подав заяву та повний  пакет документів один претендент – Лоцман Вікторія Іванівна.

          За результатами засідання, комісія вирішила визнати конкурс на заміщення посади директора Дружківського міського центру соціальних служб таким, що відбувся.

         Оцінивши знання та ураховуючи професійний досвід та ділові якості, вважати Лоцман В.І., як таку, що пройшла конкурсний відбір.

 Додаток1, Додаток2


Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи «Дружківський міський центр соціальних служб»