Управління соціального захисту населення дружківської міської ради

Начальник управління Небогатікова Галина Григорівна

Контакти:

ПОШТОВА АДРЕСА

вул. Машинобудівників, 64
м. Дружківка, Донецька область, 84206
E-mail: 26010987@усзн-дружківка.укр

Веб.сайт: http://усзн-дружківка.укр

Відділи

П.І.Б.

Телефон

Приймальня, начальник управління

Небогатікова Г.Г.

5-36-41

Заступник начальника     управління

Бардар І.М.

5-36-41

Заступник начальника управління - начальник відділу соціально-трудових відносин, інспекції праці та контролю

 

Лопатко Н.В.

 

5-36-41

Централізована бухгалтерія

Акіменко С.М.

5-36-97

Інформатор, координатор

Огурцова O.В.

5-36-97

Відділ прийому громадян

Єрьоменко Ю.В.

5-36-97

Відділ прийняття рішень

Лігуша Л.П.

5-36-97

Відділ виплат

Рижонок Є.В.

5-36-97

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

 

Ступакова Г.А.

 

5-36-97

 

Відділ автоматизованої обробки інформації, техничного забезпечення та адміністрування

 

Блошенко О.А.

 

5-36-97

Державні соціальні інспектори

Ладник Л.С.

5-36-97

Відділ пільг

Матвейчук С.Г.

5-36-97

Відділ організаційно-правової та кадрової роботи

Барабаш І.П.

5-36-97


Графік работи
Початок: понеділок – п’ятниця з 8.00
Закінчення: понеділок - четвер у 17.00, п’ятниця у 16.00.
Перерва з 12.12 до 13.00
Вихідні дні: Субота, Неділя.

Графік работи громадської приймальні:
понеділок — четвер з 8.00 до 17.00 (без перерви)
п’ятниця з 8.00 до 16.00 (без перерви)
Вихідні дні: Субота, Неділя.


Відділ соціально-трудових відносин, інспекції та контролю
Відділ здійснює контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці , забезпечує соціальний захист працівників , зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці , вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць, забезпечує реалізацію в місті державної політики зайнятості , бере участь у вирішенні питань соціально - економічного розвитку міста , в межах в компетенції. Фахівці з питань контролю за правильністю призначення та виплати пенсій органами ПФУ (входять до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин) здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань   призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України м Дружківка.
 
Відділ прийому громадян
Відділ забезпечує виконання законодавчої та нормативно – правової бази, що регулює умови і порядок надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам ; грошової допомоги малозабезпечених осіб, яки проживають разом з інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу; субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних;  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам  і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування;  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме. Відділ   забезпечує діяльность міської комісії по призначенню населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
 
Відділ прийняття рішень
Відділ здійснює керівництво у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави. Відділ  формує та підтримує в актуальному стані бази даних одержувачів допомог в електронному вигляді. Забезпечує функціонування апаратно-програмних засобів управління соціального захисту населення у  складі єдиної відомчої інформаційної системи,впроваджує і супроводжує в управлінні  соціального захисту населення уніфіковані комп’ютерні технології обробки комп’ютерної документації одержувачів всіх видів грошової допомоги, соціального моніторингу, інтегрованої аналітичної обробки інформації з питань праці і соціального захисту. Відділ здійснює методичне забезпечення діяльності управління щодо впровадження та експлуатації уніфікованих комп’ютерних технологій обробки інформації органів соціального захисту населення.
 
Відділ виплат

Відділ забезпечує своєчасну виплату встановлених законодавством державних допомог та компенсаційних виплат,  надання адресної державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства, батькам - вихователям і прийомним сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, здійснення компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги.

Відділ здійснює нарахування, формування, виплатних документів на виплату компенсацій інвалідам, ветеранам війни та праці, компенсація за перевіз пільгової категорії громадян, Чорнобильської катастрофи, допомоги на поховання, одноразової допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам з коштів державного бюджету та допомоги, що надається за місцевими програмами. Відділ здійснує облік та звітность щодо осіб, на які нараховуються та сплачуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякими категоріями застрахованих осіб, які здійснюють догляд за дитиною до 3-х років, за інвалідом 1 групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, за дитиною - інвалідом. З метою упередження невиправданого та нецільового використання коштів, відділ здійснює контроль за правильністю призначення та виплати всіх видів соціальних допомог.
 
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
Організовує роботу з надання пільг інвалідам , ветеранам війни і праці , забезпечує надання населенню пільг по відшкодуванню витрат на оплату житлово - комунальних послуг, формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби в комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей інвалідів, формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги , і веде їх персоніфікований облік , вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб і інше .
 
Відділ пільг
Відділ забезпечує  у межах своєї компетенції дотримання законодавства про соціальний захист різних верств населення, яким встановлені пільги.  Здійснює прийом відповідних документів та призначення пільговим категоріям громадян компенсаційних виплат, які встановлені діючим законодавством. Розглядає питання про встановлення статусу «інваліда війни», «учасника війни», «члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни». Підтримує в актуальному стані електронні державні програми Централізованого банку даних з проблем інвалідності та Реєстр усіх категорій постраждалого населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відділ забезпечує інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням  у встановленому чинним законодавством порядку. Відділ організовує  в  межах  своєї  компетенції  роботу  з  надання  пільг  пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, забезпечує нарахування вартості відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,  твердого палива та рідкого побутового палива; призначення  та  виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Відділ забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань,  передбачених  на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.
 
Централізована бухгалтерія
     Централізована бухгалтерія забезпечує ведення   бухгалтерського  обліку  в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради, централізованій бухгалтерії, територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрі обліку бездомних осіб та будинку  нічного перебування, Східному центрі професійної реабілітації інвалідів, Центрі соціальних служб для сімї, дітей та молоді, служби у справах дітей Дружківської міської ради на основі застосування сучасної обчислювальної техніки, регламентованих форм і методів обліку, забезпечення контролю за правильною та раціональною витратою бюджетних коштів. Централізована бухгалтерія забезпечує  дотримання  бюджетного законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасне подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,  достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Централізована бухгалтерія контролює   наявність   і   рух   майна, використання  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів  відповідно  до затверджених нормативів, правильне і економічне витрачання коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами та запобігає     виникненню     негативних      явищ  у  фінансово-господарській   діяльності,   виявляє   і  мобілізуєя внутрішньогосподарськи резерви.
 
Державні соціальні інспектори
    Забезпеують визначення ступеня потреби заявника та членів його сім'ї (обстеження матеріально - побутових умов проживання сім'ї ; з'ясування обставин , які призвели до нужденності сім'ї) , проведення інформаційно - роз'яснювальних робіт серед населення ; перевірку достовірності наданих відомостей про доходи та матеріально - побутового стану заявника і членів його сім'ї .
 
 Відділ організаційно-правової та кадрової роботи

Відділ організовує роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них обов'язків; представляє інтереси управління у установах та організаціях всіх форм власності; забезпечує реалізацію державної політики з  питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування і разом з структурними підрозділами управління узагальнює практику роботи з кадрами. Відділ розглядає та опрацьовує звернення громадян, систематизує, узагальнює та аналізує інформацію щодо додерження графіків прийомів, кількості осіб, які звернулися, та представляє інтереси управління в судах всіх інстанцій.