Містобудівний кадастр

Повноваження відділу містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради у сфері містобудівного кадастру

Начальник відділу містобудування та архітектури,головний архітектор: Сівоплясова Ірина Василівна тел. 4-22-35 каб.311

Головний спеціаліст відділу з питань містобудівного кадастру: Кузьменко Олена Валеріївна тел. 4-22-35 каб.312

Відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Дружківської міської ради та уповноваженим органом містобудування та архітектури, який проводить свою діяльність у сфері містобудування,  архітектури, забезпечує ведення містобудівного кадастру та виконує функції державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Дружківка та на території, підпорядкованій Дружківській міській раді з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді:

- смт. Олексієво – Дружківка;

- смт. Новогригорівка;

- смт. Новомиколаївка;

- смт. Райське;

- с. Красний Кут;

- с-ще Старорайське.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови КМУ від  25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр»

Галузеві повноваження відділу відповідно до покладених на нього завдань:

  • формування баз даних містобудівного кадастру у єдиній системі класифікації та коордування об’єктів будівництва;
  • введення в систему містобудівного кадастру відомостей про:

- єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних  карт  і  планів  та планово-картографічної основи державного земельного кадастру  на  територію  міста,  результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;

- межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

- Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний  опорний  план  міста  та  детальні   плани територій;

- межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної  грошової  оцінки  земель міста, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розподіл земель між  власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних державного земельного кадастру;

- інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;

- будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну  цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної  інвентаризації  та проектних рішень таких об'єктів;

- пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом   охорони культурної спадщини;

- реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі топографічних планів,  офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

- реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста;

- затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження);

- іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об'єктів в експлуатацію на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної документації, виданих дозволів на   виконання будівельних  робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та інших документів щодо об'єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-  червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок,  можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням  планувальних  обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних  та  інших  досліджень,  а також на підставі даних, отриманих з відповідних  галузевих кадастрів та інформаційних систем  щодо  питань використання територій, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста;

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

  • взаємодію з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі;
  •  формування кадастрових документів та їх видачу у порядку, встановленому відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради;
  •  узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території;
  •  створення та ведення бази метаданих про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, формування відкритих інформаційних ресурсів  містобудівного кадастру та забезпечення доступу до них в мережі геопорталів;
  •  формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого  доступу  до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання;
  • провадження іншої діяльності щодо створення та ведення містобудівного кадастру, визначеної законом».
  • здійснює інші повноваження, визначені законом