Архітектура

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО

КОМІТЕТУ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник відділу містобудування та архітектури,головний архітектор:  Сівоплясова Ірина Василівна тел. 4-22-35 каб.311

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури: Сергієвський Петро Анатолійович  тел. 4-22-35 каб.312

Головний спеціаліст відділу з питань містобудівного кадастру: Кузьменко Олена Валеріївна тел. 4-22-35 каб.312

Головний спеціаліст відділу з питань архітектурно-будівельного контролю: Попова Наталя Михайлівна тел. 4-22-35 каб. 312


Термін робочого часу відділу:

ПН-ЧТ:   з 8:00 до 12:12 та з 13:00 до 17:00

ПТ:  з 8:00 до 12:12 та з 13:00 до 16:00

Час надання консультацій відділом містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради у Центрі надання адміністративних послуг, розташованого за адресою: м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64

ЧТ:   з 9:00 до 10:00

Стислий перелік функцій

  -  Начальник відділу містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради за посадою є головним архітектором міста, забезпечує реалізацію регіональної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Дружківка, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування» та чинного законодавства про працю, з дотриманням Конституції України і Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня, рішень обласної ради, рішень міської ради.

   - Організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу у сфері містобудування та архітектури на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді: смт. Олексієво – Дружківка;                  смт. Новогригорівка; смт. Новомиколаївка; смт. Райське; с. Красний Кут; с-ще Старорайське.

  -  Координує роботу відділу, у межах своєї компетенції

  - Здійснює керівництво діяльністю відділу містобудування та архітектури, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює роботу працівників відділу.

  -  Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ, несе персональну відповідальність за його роботу.

  У сфері містобудування та архітектури :

 • аналіз стану містобудування на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді, організацію розроблення (корегування та оновлення), проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Дружківської міської ради та іншої містобудівної документації в межах повноважень відділу;
 • організацію роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів, розташованих на території Дружківської міської ради;
 • надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
 • видачу в установленому законом порядку будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
 • оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • погодження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі відповідності наявної містобудівної документації;
 • розгляд питань в межах своїх повноважень стосовно надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (видача документу - дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • надання викопіювання з генерального плану (викопіювання з опорного плану міста Дружківка);
 • надання пропозицій щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна;
 • погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів у разі визначення діючим законодавством;
 • організацію проведення в установленому законом порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері містобудування та архітектури;

У сфері державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на нього завдань:

 • реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді, а саме:
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль на території міста Дружківка та на території, підпорядкованій Дружківській міській раді;
 • надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;;
 • приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);
 • подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;
 • здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;
 • розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;
 • розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;
 • проведення визначених законодавством перевірок;
 • здійснення інших повноважень, визначені законом та Примірним положенням про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 671;
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законами та іншими нормативно - правовими актами України.

П.І.Б. керівника Сівоплясова Ірина Василівна

тел. 4-22-35

каб. 311

Стислий перелік функцій

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури:

 • Приймає участь щодо виконання завдань, покладених на відділ.
 • Складає та веде номенклатуру справ, книг та журналів.
 • Веде діловодство відділу містобудування та архітектури.

У сфері містобудування та архітектури :

 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку будівельних паспортів забудови земельної ділянки та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів з розміщення реклами на території міста для отримання відповідного дозволу та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку матеріалів щодо надання викопіювання з генерального плану (викопіювання з опорного плану міста Дружківка) згідно діючого законодавства.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів документації із землеустрою та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • підготовку в установленому законом порядку матеріалів стосовно присвоєння (зміна) адреси об’єкту нерухомого майна та подачу на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.
 • участь у підготовці в установленому законом порядку матеріалів щодо ефективного проведення заходів створення умов життєдіяльності по забезпеченню доступності до об’єктів житлово-громадського призначення мало мобільної групи населення.
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері містобудування та архітектури;
 • виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законами та іншими нормативно - правовими актами України.

У сфері державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на нього завдань:

 • реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді, а саме:
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль на території міста Дружківка та на території, підпорядкованій Дружківській міській раді;
 • подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;
 • здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;
 • проведення визначених законодавством перевірок;
 • здійснення інших повноважень, визначені законом та Примірним положенням про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 671;
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

    - Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

П.І.Б. головного спеціаліста Сергієвський  Петро  Анатолійович

тел. 4-22-35

каб. 312

Стислий перелік функцій

Головний спеціаліст з питань містобудівного кадастру відділу містобудування та архітектури у своїй діяльності

  -   Приймає участь щодо виконання завдань, покладених на відділ.

  - Забезпечує своєчасність, професійність розгляду звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу, з наданням пропозицій щодо вжиття відповідних заходів тапідготовку обґрунтованої відповіді з поставлених питань.

  -  Готує проекти рішень на розгляд міської ради та виконавчого комітету міської ради згідно діючому законодавству стосовно питань, які належать до компетенції відділу.

  - Підготовлює матеріали та документи:

У сфері містобудівного кадастру:

 • формування баз даних містобудівного кадастру у єдиній системі класифікації та коордування об’єктів будівництва;
 • введення в систему містобудівного кадастру відомостей про:

- єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних  карт  і  планів  та планово-картографічної основи державного земельного кадастру  на  територію  міста,  результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;

- межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

- Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний  опорний  план  міста  та  детальні   плани територій;

- межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної  грошової  оцінки  земель міста, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розподіл земель між  власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних державного земельного кадастру;

- інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;

- будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну  цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної  інвентаризації  та проектних рішень таких об'єктів;

- пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом   охорони культурної спадщини;

- реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі топографічних планів,  офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

- реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста;

- затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження);

- іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об'єктів в експлуатацію на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної документації, виданих дозволів на   виконання будівельних  робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та інших документів щодо об'єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-  червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок,  можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням  планувальних  обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних  та  інших  досліджень,  а також на підставі даних, отриманих з відповідних  галузевих кадастрів та інформаційних систем  щодо  питань використання територій, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста;

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

 • взаємодію з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі;
 •  формування кадастрових документів та їх видачу у порядку, встановленому відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради;
 •  узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території;
 •  створення та ведення бази метаданих про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, формування відкритих інформаційних ресурсів  містобудівного кадастру та забезпечення доступу до них в мережі геопорталів;
 •  формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого  доступу  до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання;
 •  провадження іншої діяльності щодо створення та ведення містобудівного кадастру, визначеної законом».

У сфері містобудування та архітектури :

 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку будівельних паспортів забудови земельної ділянки.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів з розміщення реклами на території міста для отримання відповідного дозволу.
 • підготовку та реєстрацію в установленому законом порядку матеріалів з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 • підготовку матеріалів щодо надання викопіювання з генерального плану (викопіювання з опорного плану міста Дружківка) згідно діючого законодавства.
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері містобудування та архітектури;
 • виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законами та іншими нормативно - правовими актами України.
П.І.Б. головного спеціаліста Кузьменко Олена Валеріївна

тел.

каб. 312

Стислий перелік функцій                                                                                                       

Головний спеціаліст з питань архітектурно-будівельного контролю відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради:

-Приймає участь щодо виконання завдань, покладених на відділ у сфері архітектурно -будівельного контролю.

-Складає та веде номенклатуру справ, книг та журналів у сфері архітектурно -будівельного контролю.

-Веде діловодство відділу містобудування та архітектури у сфері архітектурно -будівельного контролю.

-Бере участь у прийомі громадян стосовно питань які входять до компетенції відділу містобудування та архітектури у сфері архітектурно -будівельного контролю.

-За дорученням начальника відділу бере участь у сесіях міської ради, засіданнях виконкому, апаратних нарад, у засіданнях дорадчих та інших виконавчих органів, семінарах.

-Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає начальнику відділу містобудування та архітектури пропозиції з цих питань.

-Готує проекти рішень на розгляд міської ради та виконавчого комітету міської ради згідно діючому законодавству стосовно питань, які належать до компетенції відділу у сфері архітектурно -будівельного контролю та подає на розгляд та погодження начальнику відділу містобудування та архітектури.

-За дорученням начальника відділу бере участь у розгляді заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу у сфері архітектурно -будівельного контролю, з наданням пропозицій щодо вжиття заходів та підготовлює обґрунтовані відповіді з поставлених питань.

-Ведення в межах своїх повноважень архів містобудівної документації у сфері архітектурно -будівельного контролю.

-Виконує обов’язки начальника відділу під час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та за іншими причинами.

-Керується у своїй роботі нормативними актами, які оприлюднені в офіційних друкованих виданнях, а також на офіційних Інтернет –порталах.

У сфері містобудування та архітектури:

-реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді;

-регулювання в установленому законом порядку щодо -ефективного проведення заходів створення умов життєдіяльності по забезпеченню доступності до об’єктів житлово-громадського призначення мало мобільної групи населення;

-ведення архіву містобудівної документації у сфері архітектурно -будівельного контролю;

-надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері архітектурно -будівельного контролю;

-виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законами та іншими нормативно – правовими актами України.

У сфері державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на нього завдань:

-реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді;

-здійснює державний архітектурно-будівельний контроль на території міста Дружківка та на території, підпорядкованій Дружківській міській раді;

подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

-здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

-здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;

проведення визначених законодавством перевірок;

-здійснює інші повноваження, визначені законами та іншими нормативно - правовими актами України;

-надає адміністративні послуги, визначені діючим законодавством у сфері містобудівної діяльності.

П.І.Б. головного спеціаліста

Попова Наталя Михайлівна

тел. 4-22-35

каб. 312

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

Відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Дружківської міської ради і являється уповноваженим органом містобудування та архітектури, який проводить свою діяльність у сфері містобудування,  архітектури та виконує функції державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді:

- смт. Олексієво – Дружківка;

- смт. Новогригорівка;

- смт. Новомиколаївка;

- смт. Райське;

- с. Красний Кут;

- с-ще Старорайське.

Галузеві повноваження відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради  у сфері містобудування та архітектури відділ забезпечує:

 • реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді;
 • аналіз стану містобудування на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді, організацію розроблення (корегування та оновлення), проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Дружківської міської ради та іншої містобудівної документації в межах повноважень відділу;
 •  координацію діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів розташованих на території міста Дружківка та на територіях, підпорядкованих Дружківській міській раді в межах повноважень відділу;
 • планування територій на місцевому рівні;
 • розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів;
 • врахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові території;
 • інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів у разі потреби;
 • організацію роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів, розташованих на території Дружківської міської ради;
 • участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надання до міськвиконкому пропозиції з цих питань;
 • сприяння виконавчим органам міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста;
 • підготовку та надання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктах, розташованих на території Дружківської міської ради, іншої містобудівної документації;
 • внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів , розташованих на території Дружківській міській раді відповідно до закону;
 • участь в роботі з проведення громадського обговорення містобудівної документації;
 • координацію проведення на території міста виконання науково - дослідницьких і  проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування у разі визначення законодавством;
 • організацію проведення в установленому законом порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • створення за рішенням виконавчого комітету міської ради при відділі містобудування та архітектури (уповноваженим органом містобудування та архітектури) архітектурно-містобудівної ради;
 • ведення архіву містобудівної документації;
 • підготовку проектів рішень міської ради та виконавчого комітету з питань містобудування та архітектури на підвідомчій території;
 • своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
 • надання адміністративних послуг визначених діючим законодавством у сфері містобудування та архітектури;
 • реалізація політики щодо створення життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями на території дружківської міської ради;

виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законами та іншими нормативно - правовими актами України.

Перелік послуг, які надаються відділом містобудування та архітектуривиконкому Дружківської міської ради у сфері містобудування та архітектури