Документ № 8/1-5 від 16.12.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

17.12.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

16.12.2020 м. Дружківка №8/1-5
 
Про початок процедури реорганізації шляхом приєднання до Дружківської міської ради Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 540-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Донецької області», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України від 16.07.1999  № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України 24.12.1993  № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, керуючись ст.ст. 25, 59, пункт 6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21.05.1997 № 280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Почати процедуру реорганізації шляхом приєднання до Дружківської міської ради (ЄДРПОУ 04052761), місцезнаходження: Донецька область, м.Дружківка,  вул.Соборна, буд.16:

1.1. Олексієво-Дружківської селищної ради (ЄДРПОУ 04342594), місцезнаходження: Донецька область, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Каштанова, буд.16.

1.2. Райської селищної ради (ЄДРПОУ 04342602), місцезнаходження : Донецька область, м.Дружківка, смт.Райське, вул. Дорошенка, буд. 1.

1.3. Кіндратівської сільської ради (ЄДРПОУ 04340678), місцезнаходження: Донецька область, Костянтинівський р-н, с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 9.

1.4. Миколайпільської сільської рада (ЄДРПОУ 23426210), місцезнаходження:   Донецька область, Костянтинівський р-н, с. Миколайпілля, вул. Гагаріна, буд. 46.

1.5. Софіївської сільської ради (ЄДРПОУ 23426204), місцезнаходження: Донецька область, Костянтинівський район, село Софіївка, вул.Дружби, буд. 2.

1.6. Торської сільської ради (ЄДРПОУ 05378890), місцезнаходження: Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Торське, вул. Ювілейна

2.Дружківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків сільських та селищних рад, визначених в пункті 1 цього рішення..

3.Утворити комісії з реорганізації та затвердити їх склад:

3.1.Олексієво-Дружківської селищної ради (додаток 1).

3.2. Райської селищної ради (додаток 2).

3.3. Кіндратівської сільської ради (додаток 3).

3.4. Миколайпільської сільської ради (додаток 4).

3.5. Софіївської сільської ради (додаток 5).

3.6. Торської сільської ради (додаток 6).

  1. Комісіям з реорганізації, визначеним в пункті 3 цього рішення, здійснити наступні заходи:

4.1.Провести повну інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

4.2. Провести інвентаризацію  та передачу документів, що нагромадилися під час діяльності Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради до Дружківської міської ради .

4.3.Скласти Передавальні акти майна, активів та зобов’язань   Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради до Дружківської міської ради та передати їх на затвердження Дружківській міській раді.

4.4. Забезпечити процес передачі майна, активів та зобов’язань Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради до Дружківської міської ради після затвердження відповідних передавальних актів.

4.5. Здійснити інші заходи передбачені чинним законодавством України.

  1. Комісіям з реорганізації інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради.
  2. З метою   забезпечення   своєчасного   проведення  інвентаризації   майна,   активів  та

зобов’язань сільських та селищних рад надати право Дружківському міському голові Григоренку В.Б. здійснювати без погодження з Дружківською міською радою заміну персонального складу Комісій з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів такої комісії під час виконання п.п.4.1 та 4.2.пункту 4 цього рішення.

  1. Визначити відповідальною особою за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради до Дружківської міської ради – начальника архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради Іщенко С.М.
  2. Уповноважити Дружківського міського голову Григоренка В.Б.:

8.1. Затвердити від імені Дружківської міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради.

8.2. Утворити комісії з прийняття майна, активів та зобов’язань Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Дружківською  міською  радою.

  1. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.

 

Міський голова                                                                                         В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

ДОДАТОК