Документ № 7/79-9 від 21.10.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.10.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

21.10.2020 м. Дружківка №7/79-9
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2

Розглянувши листи начальника відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради Пивовар Ю.А. від 15.10.2020 № ВИХ.-0.132/547/20, начальника відділу економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради Коротун М.С. від 15.10.2020 № ВИХ-0.121/243/20 щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 19.12.2019       № 7/65-2, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на       2020 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2, а саме:
  • У розділі 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році» у підрозділі 2.3.6. «Фізичне виховання та спорт» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року «3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» доповнити заходом 1.13. «Субвенція із місцевого бюджету до обласного  бюджету на придбання житла, спортсмену з пауерліфтингу Мусієнку Костянтину Ігоровичу, на умовах співфінансування» та рядок «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 1);

1.2. У розділі 3. «Джерела та обсяги фінансування програми у 2020 році» рядки «Фізичне виховання та спорт»  та «Всього» викласти у новій редакції (додаток 2);

1.3. У Паспорті міської програми пункт 9. «Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків) викласти у новій редакції (додаток 3).

  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21.10.2020 №  7/79-9

 

Зміни до розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році»  Програми економічного і                             соціального розвитку міста Дружківка на  2020 рік  

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного бюджету

облас-
ного
бюджету

міського бюджету

підприємств

інших джерел

Найменування показника

значення показника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.6. Фізичне виховання та спорт

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

1.13.

Субвенція із місцевого бюджету до обласного  бюджету на придбання житла, спортсмену з пауерліфтингу Мусієнку Костянтину Ігоровичу, на умовах співфінансування

IV квартал 2020 року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради 

230,4

0,0 

115,2 

115,2 

0,0

0,0 

Придбано житла, кількість, од.

1

 

 

Всього:

 

 

19655,7

0,0

115,2

13575,5

4415,0

1550,0

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                         В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

Зміни до розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році»  Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на  2020 рік підготовлені відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради.Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енергоменеджменту                                                                                                М.С. КОРОТУН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

 

                                                                                                                                                                                            

 Додаток 2                                                                                                                                                                                      

рішення міської ради

від 21.10.2020 №  7/79-9

 

       

Зміни до розділу 3 «Джерела та обсяги фінансування програми у 2020 році»

 

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

міського   бюджету 

 

Фізичне виховання та спорт

13

19655,7

0,0

115,2

13575,5

4415,0

1550,0

 

ВСЬОГО:

460

952330,0

247289,2

102193,9

299933,9

294359,0

8554,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                             В.Б. ГРИГОРЕНКО                   

 

 

Зміни до розділу 3 «Джерела та обсяги фінансування програми у 2020 році» підготовлені   відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енергоменеджменту                                                                                                    М.С. КОРОТУН

 

 

 

Додаток 3

рішення міської ради

від 21.10.2020 №  7/79-9

                                                                                                 

 

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на  2020 рік

  1. Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків)

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

 підприємств

інших

 джерел

обласного бюджету

бюджету міста

ВСЬОГО:

952330,0

247289,2

102193,9

299933,9

294359,0

8554,0

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                  В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік підготовлені відділом економіки,             інвестиційно – інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

 

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енергоменеджменту                                                                                                       М.С. КОРОТУН