Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.02.2022 м. Дружківка №117
 
Про надання до Дружківського міського суду подання про призначення *** опікуном над повнолітньою недієздатною особою *** року народження

Розглянувши лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голови комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки Дружківської міської ради 
Наталії Виниченко від 03.02.2022 № ЗГ-0.26/39/3-22 та витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки від 02.02.2022 № 2, враховуючи заяву *** щодо призначення її опікуном над повнолітньою недієздатною особою *** року народження, виконавчий комітет відмічає, що *** є особою з інвалідністю  з дитинства 2 групи,  що підтверджується довідкою до акту огляду МСЕК від 08.07.2010 серія 10 ААА № 161419. Рішенням  Костянтинівського міськрайонного суду Донецької обл. від 27.09.2010 р. справа № 2-о-124/10 *** визнано недієздатним. Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області                        від 27.02.2013 справа № 233/529/13-ц опікуном *** було призначено ***, яка померла 07.10.2020 (свідоцтво про смерть від 07.10.2020 серія ІІ-НО № 135011).

На  підставі  викладеного, з метою захисту прав повнолітньої особи, яка за станом здоров’я  не  може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, відповідно до   ст.ст. 55, 56, 60, 62, 63, 67-74  Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, ч. 2 ст. 300 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 № 387/3680,  керуючись ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, виконавчий комітет Дружківської міської ради      

           

ВИРІШИВ:

 

  1. Надати до Дружківського міського суду подання про призначення ***, опікуном над повнолітньою недієздатною особою *** року народження (далі - подання) згідно додатку.
  2. Уповноважити міського голову Володимира Григоренка підписати подання за формою, визначеною у додатку до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Виниченко.

Міський голова                                                                              Володимир ГРИГОРЕНКО

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                                Дружківської міської ради

                                                                                                Від 16.02.2022 № 117

ПОДАННЯ

про призначення *** опікуном

над повнолітньою недієздатною особою ***

На засіданні комісії з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 02.02.2022 (протокол № 2) розглянуто заяву від *** р.н., яка зареєстрована за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м. Дружківка, вул. ***, буд.***, кв. ***, про призначення її опікуном над недієздатною особою *** р.н., який зареєстроваий за адресою: Донецька обл., Краматорський район, ***, вул.***, буд. ***, та за станом здоров’я не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, а тому потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Рішенням  Костянтинівського міськрайонного суду Донецької обл. від 27.09.2010 р. справа №2-о-124/10 *** визнано недієздатним та призначено опікуном *** р. н. Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької обл. від 27.02.2013 р. справа №233/529/13-ц опікуном *** було призначено ***.

07.10.2020 *** померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 07.10.2020, виданим Костянтинівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Східного межрегіонального  управління Міністерства юстиції (м.Харків), серія II-НО № 172539.

Згідно з довідкою до акта огляду МСЕК від 08.07.2010 серія 10 ААА № 161419 *** безстроково встановлено 2 групу інвалідності з дитинства.

*** є дочкою колишнього опікуна ***, що підтверджується свідоцтвом про народження від 12.06.1978  ІІІ-НО № 451075 та свідоцтвом про укладення шлюбу від 27.04.1996  І-КЕ № 274719. *** з дитинства знайома та має добрі відносин із недієздатною особою ***.

*** не має захворювань, які б перешкоджали здійсненню опіки та  є особою з повною цивільною дієздатністю.

З метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів                  недієздатної особи ***, відповідно до ст.ст. 60, 63 ЦК України, ч. 2 ст. 300 ЦПК України виконавчий комітет Дружківської міської ради вважає за доцільне призначення *** опікуном над  недієздатною особою  ***.

Керуючий справами виконавчого комітету                                                    Інна КУРИЛО

Подання про призначення *** опікуном над повнолітньою недієздатною особою *** підготовлено комісією з питань захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки Дружківської міської ради

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради –

голова комісії                                                                                                            Наталія ВИНИЧЕНКО