Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

14.12.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1

Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Галини Небогатікової від 21.10.2021 № ВИХ-13/7076/0/1-21 та лист начальника відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради Марини Коротун від 26.10.2021 №ВИХ-310 щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, а саме:
  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

Міський голова                                                                                   Володимир ГРИГОРЕНКО


 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до  Програми  економічного і   соціального розвитку Дружківської     міської територіальної громади на 2021  рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1»

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради,

тел. 44398

Начальник відділу економічного розвитку                                             Марина КОРОТУН

« ____» _____________ 2021

           

    

 

ПОГОДЖЕНИЙ

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами   

« ____» _____________ 2021     

                                                                

 Антон МОЛІБОГА

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                          

« ____» _____________ 2021

Олег  ПОЛЯКОВ

Начальник міського фінансового

управління                                                                                                 

« ____» _____________ 2021

           

Ірина ТРУШИНА

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування  бюджету та фінансів                                                           

« ____» _____________ 2021

Галина НЕБОГАТІКОВА

Секретар міської ради                                                                                              

« ____» _____________ 2021

Костянтин ХОРС


                                                  

                                                                                                                                                                                           Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                           від                  №                                          

 

 

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення»  розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на  2021 рік  

 

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний
результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

облас-
ного
бюджету

міського бюджету

підприємств

інших джерел

Найменування показника

значення показника

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2.3.3. Соціальний захист населення

Інші завдання. Забезпечення пільгами окремих  категорій громадян міста шляхом відшкодування компенсаційних виплат

3.

Відшкодування  компенсаційних виплат за пільговий проїзд:                    - електроперевізникам

протягом  року

УСЗН

1147,1

   

1147,1

   

отримали виплати, СПД

1

 

-автотранспорт

протягом року

УСЗН

3000,0

   

3000,0

   

8

 

-залізничним транспортом

протягом року

УСЗН

751,4

   

751,4

   

1

 
                             

Інші завдання.

Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

1.

Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету)

Протягом року

УСЗН

741,1

   

741,1

   

оздоровлено та відпочило дітей, осіб

350

Всього:

   

114090,70

92270,7

0,0

20779,00

8,0

1033,0

   

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Костянтин ХОРС

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                                Марина КОРОТУН


                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                      рішенням міської ради

                                                                                                                                                                                      від                 № ________

       

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році»

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

міського   бюджету 

 

Соціальний захист населення

61

114090,7

92270,7

0,0

20779,0

8,0

1033,0

 

ВСЬОГО:

422

962524,7

93873,4

1007,6

378519,8

408594,1

80529,8

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Костянтин ХОРС

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році» підготовлені   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради.

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                                 Марина КОРОТУН


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від                №________

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади

 на  2021 рік           

9. Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків)

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

 підприємств

інших

 джерел

обласного бюджету

бюджету міста

422

962524,7

93873,4

1007,6

378519,8

408594,1

80529,8

Секретар міської ради                                                                                                                                              Костянтин ХОРС

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради.

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                            Марина КОРОТУН