Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08.12.2021 м. Дружківка №1506
 
Про попередження товариство з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» про недопущення порушення умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах м. Дружківка № 252 від 01.08.2018

Розглянувши лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голови конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах, що проходять у межах території Дружківської міської територіальної громади (далі – конкурсний комітет) Ганни Бузової вхідний № ЗГ – 0.11/385/3-21 від 11.11.2021 щодо недотримання договірних умов автомобільним перевізником - товариством з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов), визначених п. п. 2.2.4. п. 2.2. договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах м. Дружківка № 252 від 01.08.2018, а саме: невиконання затвердженого графіку руху відповідно до розробленого інтервалу з регулярністю не нижче 95 % від повного коефіцієнту закриття маршруту згідно з розкладом руху автобусів, враховуючи витяг з протоколу засідання конкурсного комітету від 09.11.2021 № 6, згідно із Законом України від 05.04.2001 № 2344-III «Про автомобільний транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, п. 55 Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, керуючись ст. 40 Закону України від 21.05.1997 № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет міської ради

 ВИРІШИВ: 

  1. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов) про недопущення порушення умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах м. Дружківка № 252 від 01.08.2018 (далі - Договір) за невиконання зобов’язань за цим Договором.
  2. Управлінню житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Ковальов):

2.1. Надіслати дане рішення виконавчого комітету автомобільному перевізнику -товариству з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов) у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу та контролю за виконанням умов Договору автомобільним перевізником - товариством з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов), протягом місяця з дати надсилання даного рішення перевізнику. Інформацію про результати моніторингу надати конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах, що проходять у межах території Дружківської міської територіальної громади до кінця січня 2022 року.

2.3. Провести моніторинг існуючих автобусних маршрутів з метою їх оптимізації відповідно до потреб мешканців Дружківської міської територіальної громади.

  1. Конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах, що проходять у межах території Дружківської міської територіальної громади (Бузова):

3.1. За результатами моніторингу здійснити заходи щодо дострокового розірвання Договору з автомобільним перевізником - товариством з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов) у разі не забезпечення виконання ним умов Договору після попередження.

3.2. На черговому конкурсі з визначення автомобільних перевізників врахувати факти невиконання чи неналежного виконання автомобільним перевізником - товариством з обмеженою відповідальністю «ПТП «Руслан» (Іванов) зобов’язань з надання послуг по перевезенню пасажирів на міському автобусному маршруті № 19 «УГГ – ДФЗ».

  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Ковальов).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганну Бузову.

 

Міський голова                                                                                                                      Володимир ГРИГОРЕНКО