Документ № 7/75-13 від 29.07.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.08.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

29.07.2020 м. Дружківка №7/75-13
 
Про створення органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради

З метою реалізації права громадян на приватизацію житла, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів міської ради, здійснення контролю за додержанням чинного законодавства щодо питань приватизації державного житлового фонду, відповідно до частини першої статті 8 Закону України від 19.06.1992 № 2482-XІІ «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України від 04.09.2008 № 500-VІ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009          № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» та керуючись статтями 26, 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради та затвердити персональний склад ( додаток 1).
 2. Затвердити Положення про орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради (додаток 2).
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Дружківської міської ради від 01.03.2017 року № 7/22-28 «Про визначення органу приватизації державного житлового фонду м. Дружківка».
 4. Координацію робот щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

Секретар міської ради                                                                       В.Б.ГРИГОРЕНКО                                                    

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 29.07.2020  № 7/75-13

   

                                                   

                                                                                            

СКЛАД

органу приватизації житлового фонду,

що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради

 

1

БУЗОВА

Ганна Олегівна

заступник міського голови з питань виконавчих органів ради, керівник органу приватизації

 

2

ГЕЙЧЕНКО

Віктор Олександрович

начальник управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради, заступник керівника органу приватизації

 

3

ВІРНИЧЕНКО

Світлана Олексіївна

начальник комунального підприємства Дружківське міське бюро технічної інвентаризації, секретар органу приватизації

 

Члени органу приватизації

4

БОРОДАЙ

Наталя Дмитрівна

начальник відділу з управління комунальною власністю Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

5

РАДЧЕНКО

Олена Олександрівна

головний спеціаліст сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

6.

ГРАБОВЛЮК

Ірина Миколаївна

інспектор абонвідділу КП «Комсервіс» Дружківської міської ради

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

Склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради, підготовлено комунальним підприємством Дружківське міське бюро технічної інвентаризації.

 

 

 

 

Начальник КП ДМБТІ                                                                  С.О.ВІРНИЧЕНКО

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради                                                                                  

від 29.07.2020  № 7/75-13

                                                                                                                                  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про орган приватизації житлового фонду,

що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради

 

Положення розроблено відповідно до Закону України від 19.06.1992 № 2482-XІІ «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України від 04.09.2008           № 500-VІ«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009    №396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» і визначає правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та порядок передачі квартир (будинків), житлових приміщень в гуртожитку у власність громадян.

 

 1. Загальні положення, склад і порядок роботи

 

 • Орган приватизації житлового фонду (надалі – орган приватизації), що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради, є уповноваженим органом, створеним при виконавчому комітеті Дружківської міської ради з метою розгляду питань щодо передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках та одноквартирних будинків, житлових приміщень у гуртожитку, які використовуються громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених діючим законодавством України.
 • Свою діяльність орган приватизації здійснює у відповідності до Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396.
 • Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських засадах, кількісний і персональний склад якого затверджується рішенням Дружківської міської ради.
 • Очолює орган приватизації – заступник міського голови з питань виконавчих органів ради, який підписує розпорядження органу приватизації, свідоцтва про право власності на житло та дублікати свідоцтв за наявності підстав.
 • Засідання органу приватизації проводяться при наявності заяв від громадян. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менш половини складу. Рішення приймається простою більшістю голосів.

Кожен член органу приватизації має один голос. Рішення органу приватизації  приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії. Член комісії, незгодний з прийнятим рішенням, має право висловити окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання органу приватизації.

 • Протоколи засідань органу приватизації у триденний строк оформлюються та підписуються головою комісії та секретарем.

 

 • Передача квартир (будинків, житлових приміщень в гуртожитку) у власність громадян здійснюється на підставі рішення органу приватизації, що приймається не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина.
 • Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків, житлових приміщень в гуртожитку), підготовку засідань органу приватизації здійснює секретар органу приватизації та комунальне підприємство Дружківське міське бюро технічної інвентаризації.
 • Передача квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян оформлюється свідоцтвом про право власності, яке реєструється в органах приватизації.
 • Право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням  житлових  чеків одержують громадяни  України,  які  постійно  проживають  в цих квартирах (будинках) або  перебували  на  обліку  потребуючих   поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону.

Право  на  приватизацію  житлових  приміщень  у  гуртожитку з використанням  житлових чеків одержують громадяни України, які на законних  підставах проживають у них.

 • Передача займаних квартир (будинків),  жилих приміщень у гуртожитках,  кімнат у комунальних  квартирах у власність громадян здійснюється   за письмовою згодою  всіх  повнолітніх  членів  сім'ї, які постійно мешкають у цих квартирах  (будинках),  жилих  приміщеннях  у гуртожитку, кімнатах у комунальній  квартирі, у тому числі тимчасово  відсутніх,  за  якими  зберігається  право на житло,  з обов'язковим визначенням уповноваженого власника.

До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку, житловому приміщенні в гуртожитку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

 

 1. Склад документів і порядок їх оформлення

при передачі житла у власність громадян

 

 • Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку), кімнату в комунальній квартирі, звертається до секретаря органу приватизації, де отримує бланк заяви та необхідну консультацію.
 • При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення в гуртожитку, кімнати в комунальній квартирі громадянин додає:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;

технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;

копію ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;

документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

копію документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

заяву-згоду тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у цьому пункті, до заяви також додають:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

                Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) з доданими до неї документами подаються громадянином до секретаря органу приватизації, який проводить її реєстрацію. За ведення документації, підготовку до засідань органу приватизації необхідних матеріалів, їх зберігання та облік відповідає секретар органу приватизації.

 • Заявнику, який надав до органу приватизації неповний пакет документів, передбачений даним положенням, орган приватизації зобов’язаний повернути документи заявнику з відповідними письмовими поясненнями без реєстрації у Журналі реєстрації заяв та прийняття документів.
 • Зареєстрована заява з пакетом долучених документів подається на чергове засідання органу приватизації для подальшого її розгляду та вирішенні по суті.
 • Орган приватизації, у разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири, жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, оформляє відповідні розрахунки та видає розпорядження органу приватизації щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах та готує проект рішення органу місцевого самоврядування щодо жилих приміщень у гуртожитках.
 • Додатком до розпорядження органу приватизації (рішення органу місцевого самоврядування) затверджується розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується.
 • Під час проведення приватизації житла орган приватизації готує на кожного громадянина приватизаційні платіжні доручення на використану суму житлового чека для перерахування платіжних сум з депозитних рахунків громадян на рахунок загального фонду міського бюджету.
 • При відповідності поданих документів нормам чинного законодавства, проведення банком операцій по відкриттю приватизаційних рахунків і здійснення з них платежів орган приватизації приймає рішення про передачу житлових приміщень у власність громадян та за наявності копії платіжного доручення, посвідченого банком видає свідоцтво про право власності згідно встановленого зразка.
 • Свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав, відповідно до чинного законодавства.
 • Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.
 • У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності за письмовою заявою власника ( співвласника) комунальне підприємство Дружківське міське бюро технічної інвентаризації оформлює дублікат, при наявності наступного пакету документів:

- заява зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла, що брали участь у приватизації;

- копії паспортів ( свідоцтв про народження осіб, які  не досягли «1»-річного віку)співвласників житла ( за наявності оригінала документа, якщо один з співвласників помер – копії свідоцтва про смерть та запит нотаріуса);

- оголошення про втрату свідоцтва в друкованих засобах масової інформації;

- лист з органу внутрішніх справ про втрату ( викрадення) оригінала свідоцтва про право власності на житло.

 

 1. Заключні положення

 

 • Припинення діяльності органу приватизації здійснюється у встановленому законодавством порядку за рішенням Дружківської міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                             В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

Положення про орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради, підготовлено комунальним підприємством Дружківське міське бюро технічної інвентаризації.

 

 

 

Начальник КП ДМБТІ                                             С.О.ВІРНИЧЕНКО

 

 

 

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Дружківської міської ради

«Про створення органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради»

 

             З метою реалізації прав громадян на приватизацію житла, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів міської ради, здійснення контролю за додержанням чинного законодавства щодо питань приватизації державного житлового фонду пропонується затвердити склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради та Положення про орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської ради.

 

 

           

 

 

Начальник КП ДМБТІ                                                    С.О.ВІРНИЧЕНКО