Документ № 251 від 01.07.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.07.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

01.07.2020 м. Дружківка №251
 
Про затвердження протоколу від 18.06.2020 року про розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківка фізичної особи Акопова Аркадія Левсоновича

     Розглянувши лист начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. від 19.06.2020 №ВИХ-0.1232/275/20  та протокол комісії з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Дружківка від 18.06.2020, з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста  Дружківка,  відповідно  до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 20.09.2019 №132 - IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», рішення міської ради від 29.05.2013 № 6/33-13 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  міста    Дружківка»,    керуючись   ст.  28    Закону   України  від   21.05.1997 №280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

   1.Затвердити протокол від 18.06.2020 року про розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківка фізичної особи Акопова Аркадія Левсоновича щодо об’єкта    будівництва:   «Реконструкція житлового будинку під продовольчий магазин  за адресою вул. Котляревського., буд 120, м. Дружківка, Донецької області» (додається).

  1. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина):

     2.1.Підготувати проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Дружківка фізичної особи Акопова Аркадія Левсоновича.

     2.2.Здійснювати  контроль  за  своєчасним надходженням коштів пайової участі до спеціального фонду  місцевого бюджету міста Дружківка від фізичної особи Акопова Аркадія Левсоновича.

    3.Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на міське фінансове управління Дружківської міської ради (Трушина).

    4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.

 

 

 

    Секретар міської ради                                                                    В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 01.07.2020 №251

 

ПРОТОКОЛ

про розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківка

 

м. Дружківка                                                                                                             « 18 »  червня  2020 року

                 

    Розглянувши заяву про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Дружківка фізичної  особи Акопова Аркадія Левсоновича з питання укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста  і відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківки, затвердженого рішенням міської ради від 29.05.2013 № 6/33-13, керуючись Положенням про комісію з  питань  визначення  величини  пайової  участі  замовників  будівництва  у розвитку інфраструктури м. Дружківка

 

Комісія у складі:

 

Поляков Олег Олександрович

 

 

--заступник міського голови  з питань  діяльності виконавчих  органів ради,  голова комісії

Гейченко Віктор Олександрович

-начальник    управління житлового та комунального господарства Дружківської   міської ради , заступник  голови комісії                                                                                           

 

Гущина Світлана Анатоліївна               

-головний   спеціаліст  відділу   економічного  аналізу планування     доходів   та     фінансування    міського фінансового управління  Дружківської  міської   ради, секретар комісії;

 

  Члени комісії:

 

Ковальов Олексій Юрійович

-заступник начальника    управління  начальник відділу комунального господарства, управління житлового та комунального господарства Дружківської   міської ради;                                                                                          

Петрусенко Сергій Олександрович

-начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Саламаха Марина Володимирівна

-головний спеціаліст відділу комунального господарства управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради;

Сергієвський Петро Анатолійович

-головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Троценко Вікторія Сергіївна

-завідувач сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Трушина Ірина Вадимівна         

-начальник міського фінансового управління Дружківської міської ради

 

розглянула наданий фізичною особою Акоповим Аркадієм Левсоновичем  пакету документів: копію повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва

                                                                                                                                                         

Результати розгляду:

1.    Розглянувши пакет документів вирішила скласти розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Дружківка відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківки у наступному вигляді:

 

 

 

Розрахунок величини пайової участі

у розвитку інфраструктури  м. Дружківка  фізичної особи

Акопова Аркадія Левсоновича щодо об’єкта будівництва «Реконструкція

житлового будинку під продовольчий магазин за адресою :

 вул. Котляревського, буд. 120, м.Дружківка, Донецька область»

 

 

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається за формулою: Z = (Х – Взд – Вбм – Вім) х Y, де:

 

Х – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта  572090,40 грн.

 

Y – розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківка   1%;

 

Взд – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки        0    грн.;

                                                                                                             у разі наявності

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж             0          грн;

             у разі наявності

Вім – витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій                 0          грн;

                                              у разі наявності

Z – величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста – сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до міського бюджету становить: 572090,40  х  1% = 5720,90 грн.;

(П’ять тисяч сімсот двадцять гривень 90 копійок) і повинна бути сплачена до міського бюджету протягом місяця з моменту підписання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Дружківки.

       2. Підготувати проект рішення виконкому міської ради про затвердження ПРОТОКОЛУ про розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дружківка відносно фізичної особи Акопова Аркадія Левсоновича

Підписи:

 

Голова комісії                                                     

 

 

 

_____________________

 

 

  

         О.О.ПОЛЯКОВ

 

Секретар  комісії

 

_____________________

          

         С.А.ГУЩИНА

 

 

Члени комісії

 

 

          

 

 

 

 

 

_____________________

 

         В.О.ГЕЙЧЕНКО

 

 

 

_____________________

 

         О.Ю.КОВАЛЬОВ     

 

 

 

____________________

      

         С.О.ПЕТРУСЕНКО

 

 

 

____________________

            

         М.В.САЛАМАХА

 

 

 

____________________

 

         П.А СЕРГІЄВСЬКИЙ

 

 

 

___________________

 

         В.С.ТРОЦЕНКО

 

 

 

___________________

 

         І.В.ТРУШИНА