Документ № 246 від 01.07.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.07.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

01.07.2020 м. Дружківка №246
 
Про роботу міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у 2020 році

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Небогатікової Г.Г. про роботу міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у 2020 році, виконавчий комітет Дружківської міської ради відмічає, що в місті Дружківка проводиться відповідна робота щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску та інших соціальних виплат.

З початку 2020 року відбулось 5 засідань міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – міська тимчасова комісія), на яких заслухано звіти 16 керівників підприємств-боржників щодо перспектив погашення заборгованості із заробітної плати, обов’язкових виплат до Пенсійного фонду України та заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску.

Зазначеному питанню постійно приділяється значна увага. Завдяки вжитим заходам в місті відсутня заборгованість із заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах, що фінансуються з місцевого бюджету.

За даними Головного управління статистики у Донецькій області в місті Дружківка  станом на 01.05.2020 заборгованість із заробітної плати в сумі 1148,7 тис. грн. існує на підприємстві - Товариство з обмеженою відповідальністю “Карпатибудінвест” (підприємство - банкрут) (далі - ТОВ “Карпатибудінвест”), що перереєструвалось до м.Дружківка у 2014 році.

Управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради постійно здійснюється щомісячний моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств міста, а оперативні дані з цього питання аналізуються щотижнево. Результати аналізу свідчать, що заборгованість із заробітної плати з початку 2020 року та станом на 1 травня 2020 року залишається невирішеною проблемою для одного підприємства міста - ТОВ “Карпатибудінвест”.

Питання підвищення рівня оплати праці працюючим залишається одним із основних напрямів роботи міської тимчасової комісії. За статистичними даними за січень — квітень 2020 року середньомісячна заробітна плата працівників на підприємствах, установах та в організаціях міста складає 9025 грн., що становить 76,7% до середнього рівня по регіону. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона збільшилась на 17,4 %. Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств перевищує розміри соціальних гарантій, а саме розмір мінімальної заробітної плати в 2 рази на одну особу (з 01.01.2020 – 4723 грн.) та прожиткового мінімуму у 4,5 рази (з 01.01.2020 - 2027 грн.).

Питання погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) перебуває на особливому контролі міської тимчасової комісії.

Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області станом на 01.06.2020 заборгованість з ЄСВ значиться в сумі            141950,5 тис.грн., в тому числі: по юридичним особам – 135600,1 тис.грн., фізичним особам – 6350,4 тис.грн.

Найбільша сума заборгованості з ЄСВ значиться по Державному підприємству «Антрацит» та 9 відокремленим підрозділам (перейшли на облік з тимчасово непідконтрольної території) в сумі 134177,1 тис.грн., що складає 94,5 % від загальної суми заборгованості з ЄСВ та 99,0 % від суми заборгованості юридичних осіб.

Залишок суми заборгованості юридичних осіб складає 1,0 % або 1423,0 тис.грн., з яких 124,5 тис.грн. по активним підприємствам, 1298,5 тис.грн. значиться по підприємствам, які не здійснюють фінансово-господарську діяльність.

В рахунок погашення заборгованості з ЄСВ за період січень – травень 2020 року надійшло 287,8 тис.грн. в тому числі: надходження від проведених заходів Державної виконавчою службою складають – 51,5 тис.грн.

Проблема зростання заборгованості із сплати заборгованості по всіх обов’язкових платежах до бюджету Пенсійного фонду України залишається актуальною.

В Костянтинівсько-Дружківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецькій області (дислокація - м. Дружківка) (далі - управління) станом на 01.06.2020 обліковується 47 платників, у яких заборгованість по всіх обов’язкових платежах до бюджету управління складає на загальну суму 206156,7 тис.грн., з них підприємства з дієвим статусом боргу - 1240,6 тис.грн., з безнадійним статусом боргу - 169242,6 тис.грн., підприємства-банкрути - 35635,8 тис.грн., борг з ЄСВ, який адміністрував Пенсійний фонд України -      37,7 тис.грн..

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40 Закону України від 21.05.1997            № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Дружківської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

 

  1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Небогатікової Г.Г. про роботу міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у 2020 році прийняти до відома.
  2. Управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова):

2.1. Щотижнево здійснювати моніторинг за погашенням заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств.

2.2. Організовувати роботу з керівниками підприємств – боржників щодо складання ними графіків погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечити щомісячний контроль за їх виконанням.

2.3. Постійно здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю у формі проведення інспекційних відвідувань згідно з чинним законодавством України.

  1. Міській тимчасовій комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (Поляков):

3.1. В межах повноважень координувати роботу всіх служб міста з метою ефективного вирішення питань підвищення рівня середньої заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати.

            3.2. Щомісячно заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників, які мають заборгованість із заробітної плати перед працівниками, заборгованість перед Пенсійним фондом України, зі сплати єдиного соціального внеску та низький рівень середньої заробітної плати.

3.3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з населенням та суб’єктами господарювання всіх форм власності щодо негативних соціальних наслідків створення та накопичення заборгованості з ЄСВ, заборгованості до бюджету Пенсійного фонду та заборгованості із заробітної плати.

  1. Рекомендувати ліквідатору ТОВ «Карпатибудінвест» Ареф'єву А.Ю. до 01.08.2020 надати голові міської тимчасової комісії письмову інформацію щодо проблемних питань, які впливають на стан погашення заборгованості із заробітної плати та вжити всі можливі заходи для її повного погашення.
  2. Керівникам підприємств та профспілковим комітетам, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на території міста Дружківка рекомендувати:

5.1. Забезпечити дотримання мінімальних гарантій з оплаті праці згідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Забезпечити постійне зростання рівня середньої заробітної плати найманих працівників.

5.3. Не допускати необґрунтованого скорочення штатної чисельності та переведення працівників на роботу в режим неповного робочого часу.

  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Полякова О.О.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    В.Б.ГРИГОРЕНКО