Документ № 7/74-20 від 24.06.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.07.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

24.06.2020 м. Дружківка №7/74-20
 
Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:010:0562

Розглянувши лист начальника відділу земельних ресурсів Петрусенка С.О. від 09.06.2020 № ВИХ.-0.25/138/20, з метою проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності, створення умов для ефективного використання земель, поповнення міського бюджету, формування відкритого та прозорого ринку землі, відповідно до ст. ст.12, 93, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, враховуючи рішення міської ради від 19.12.2019 №7/65-28 «Про визначення  переліку земельних ділянок комунальної власності, права на які виставляються на земельні торги окремими лотами та визначення виконавця земельних торгів», лист директора приватного підприємства «ОРШАД» Ганзюк С.В. від 30.03.2020 №17/1721/0/1-20, постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Провести земельні торги щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 1411700000:00:010:0562 площею 0,0170 га, за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів район жилого будинку №44 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), (далі – земельна ділянка).
 2. Виставити право оренди  земельної ділянки  до продажу на земельних торгах у формі аукціону.
 3. Затвердити умови проведення земельних торгів та подальшого користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на земельних торгах (аукціоні)  (додаток 1).
 4. Встановити:
  • стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою) у сумі 7770,61 грн. (сім тисяч сімсот сімдесят гривень 61 копійку), що становить 5 (п’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
  • крок земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою, що складає 38,85 грн. (тридцять вісім гривень 85 копійок);
  • строк користування земельною ділянкою – 3 (три) роки.
 5. Визначити місце проведення земельних торгів – м. Дружківка, вул. Соборна, 16, кабінет 210, дата проведення – 04 серпня 2020 об 11-00.
 6. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти з переможцем земельних торгів (додаток 2).
 7. Переможець земельних торгів, безпосередньо в день проведення торгів, укладає  договір оренди земельної ділянки та підписує протокол земельних торгів.
 8. Уповноважити секретаря міської ради Григоренка Володимира Борисовича на укладання договору оренди земельної ділянки із переможцем земельних торгів.
 9. Фінансування організації та проведення земельних торгів,  підготовка лоту до продажу, здійснюється виконавцем земельних торгів (ПП «Оршад») відповідно до договору, укладеного з організатором з наступним відшкодуванням витрат виконавця за рахунок коштів переможця земельних торгів.
 10. Рішення Дружківської міської ради від 29.01.2020 №7/66-26 «Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:010:0562» вважати таким, що втратило чинність.
 11. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В.Б. ГРИГОРЕНКО


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

від 24.06.2020  № 7/74-20

 

 

УМОВИ

 проведення земельних торгів та подальшого користування земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:010:0562, право оренди на яку набувається  на земельних торгах (аукціоні)

 

 1. Земельна ділянка комунальної власності територіальної громади міста Дружківка кадастровим номером 1411700000:00:010:0562 площею 0,0170 га за адресою: Донецька область м. Дружківка, вул. Космонавтів, район жилого будинку №44 передається переможцю земельних торгів в оренду строком на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07)
 2. Річна орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою, визначена за результатами земельних торгів, підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору оренди земельної ділянки.
 3. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до їх проведення, зараховується до річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, встановленою за результатами земельних торгів.
 4. Винагорода виконавцю складає 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Витрати Організатора на оплату винагороди Виконавцю земельних торгів підлягають сплаті на розрахунковий рахунок Виконавця Переможцем земельних торгів безпосередньо в день проведення земельних торгів.
 5. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом, за умови сплати переможцем земельних торгів річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою.
 6. Сума витрат, здійснених виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягає сплаті виконавцю переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди землі.
 7. У випадку несплати у встановлений законодавством строк коштів за договором оренди земельної ділянки результати земельних торгів можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю земельних торгів не повертається.
 8. Право користування земельною ділянкою може бути припинено відповідно до статей 141, 143 Земельного кодексу України.
 9. Переможцю земельних торгів:

9.1. Своєчасно вносити орендну плату, щорічна сума якої за кожний наступний рік оренди не може бути меншою розміру річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, визначеного за результатами земельних торгів.

9.2. Виконувати обов'язки землекористувача згідно з вимогами статті 96 Земельного кодексу України.

 1. Інші умови користування земельною ділянкою встановлюються договором оренди земельної ділянки та законодавством України.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

«Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:010:0562»

 

 

З метою продажу права оренди земельних ділянок і створення умов для ефективного використання земель, поповнення міського бюджету, стимулювання суб’єктів господарської діяльності, формування відкритого та прозорого ринку землі, враховуючи вимоги ст. 134-139 Земельного кодексу України, зазначеним рішенням передбачається проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки, затверджуються умови проведення земельних торгів та подальшого користування земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:010:0562, право оренди на яку набувається на земельних торгах (аукціоні).

 

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                                                                                    С.О. Петрусенко