Документ № 7/74-5 від 24.06.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.07.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

24.06.2020 м. Дружківка №7/74-5
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка»

               Розглянувши службовий лист начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. від  01.06.2020 № ВИХ-0.123/247/20, відповідно до ст.133 розділу I Закону України від 16.01.2020 № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

     ВИРІШИЛА

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка», а саме: до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка (додаток).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування  бюджету та фінансів  (Підопригора).            

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                В.Б. ГРИГОРЕНКО 

 

 

 

 Додаток       

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                            

рішення міської ради

від 24,06.2020 №7/74-5 

  

 

 

Зміни

до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка

 

 

  • У розділі III:

Підпункти  "е" та "є" пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку";

2) У розділі V:

    Абзац п’ятий пункту 5.2 виключити;

3) У розділі VIII:

    Підпункт «г» пункту 8.1 виключити;

    Доповнити пунктом 8.11 такого змісту:

"8.11. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" пункту 8.1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)".

   В абзаці першому пункту 8.2 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)" замінити словами і цифрами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України";

У пункті 8.3 слова "за місцем проживання (реєстрації)" замінити словами "за своєю податковою адресою";

Пункт 8.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

 

Продовження додатку

"У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування";

У пункті 8.5 слова і цифри "до 20 лютого" замінити словами і цифрами "не пізніше 20 лютого".

 

Секретар міської ради                                                                      В.Б.ГРИГОРЕНКО      

 

      

       Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка підготовлені міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради.

 

Начальник міського

фінансового управління                                                                  І.В.ТРУШИНА

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження

Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території  м. Дружківка»

 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка», спрямований на встановлення відповідності Положення до ст. 266 Податкового кодексу, в яку ст.133 розділу I Закону України від 16.01.2020 № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» були внесені зміни:

  1. Розширено перелік об’єктів нерухомості, які не вважаються об’єктом оподаткування, а саме:

- не будуть вважати об’єктами оподаткування тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності суб’єктами малого і середнього бізнесу;

- уточнено по будівлям промисловості,  які не будуть вважатися об’єктом оподаткування за умови виконання декількох вимог:  будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000; використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B, C, D, E, F Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010; та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

  1. Норма, згідно якої особи, які володіють великогабаритною житловою нерухомістю, а саме розкішними квартирами (понад 300 кв. м) і житловими будинками (понад 500 кв. м) мають застосовувати додаткову підвищену ставку в розмірі 25000 грн., винесена в окремий пункт щоб було точно зрозуміло, що цю ставку застосовуватимуть і юридичні особи.
  2. Урегульована ситуація, коли відомості про нерухоме майно відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, тоді сплата податку фізичними особами може здійснюватися на підставі поданих самими платниками відомостей про об’єкт оподаткування".

 

 

Начальник міського фінансового управління                                                                                                  І.В.ТРУШИНА