Документ № 206 від 03.06.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.06.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

03.06.2020 м. Дружківка №206
 
Про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги в м.Дружківка

Заслухавши інформацію начальника міського відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги в місті Дружківка, виконком міської ради відмічає наступне.

У 2020 році в Україні продовжується впровадження змін у системі охорони здоров’я в межах Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.

З 1 квітня 2020 року розпочала працювати Програма медичних гарантій. Це перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.

Національна служби здоров’я України (далі – НСЗУ) з 01.04.2020 в межах програми медичних гарантій укладає договори з закладами охорони здоров’я міста про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. У 2020 році будуть використовуватися 26 пакетів медичних послуг.

У рамках підготовки до заключення договорів з НСЗУ заклади охорони здоров’я міста перетворені в комунальні некомерційні підприємства, у 2019 році з місцевого бюджету виділено 1303,414 тис.грн., придбано 79 комп’ютерів, 38 принтерів та багатофункціональних пристроїв, системне програмне забезпечення, програмне забезпечення Фін Хелсі, кабелі та матеріали для проведення мережі та підключення комп’ютерів до мережі Інтернет. Всі заклади охорони здоров'я міста Дружківка підключені до медичної інформаційної системи «Askep.net», отримані кваліфіковані електронні підписи (КЕП) головних лікарів, проведена реєстрація лікарів та медичних сестер у медичній інформаційній системі (МІС), отримання КЕП лікарів.

Протягом І кварталу 2020 року за рахунок місцевого бюджету для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради (далі – КНП «ЦМКЛ») та комунального некомерційного підприємства «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради (далі – КНП «ДМЛ№2») закуплено медичне обладнання на загальну суму 661,8 тис. грн.

КНП «ЦМКЛ» та КНП «ДМЛ№2» отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, комунальним некомерційним підприємством «Дружківська міська клінічна лікарня №1» Дружківської міської ради (далі – КНП «ДМКЛ№1»)  здійснюється відповідна робота в терміни, визначені чинним законодавством (до 27.06.2020).

З 01.04.2020 закладами охорони здоров’я міста, що надають вторинну медичну допомогу,  укладені договори з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) на медичне обслуговування населення.

Комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради укладено договір з НСЗУ по 8 пакетам медичних послуг, на загальну суму 23,5 млн. грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Дружківська міська клінічна лікарня №1» Дружківської міської ради  укладено договір с НСЗУ по 3 пакетам послуг.

Загальний обсяг фінансування, що очікується –  7,8 млн. грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради укладено договір с НСЗУ по 4 пакетам послуг.

Загальний обсяг фінансування, що очікується –  19,5 млн. грн.

Після укладення Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік виник великий дефіцит коштів у КНП «ЦМКЛ».

Так, плановий обсяг бюджету від Національної служби здоров’я України  на 9 місяців 2020 року згідно з Договором складає 23,5 млн. грн. За даними розрахунку КНП «ЦМКЛ» на 9 місяців 2020 року потрібно 39,7 млн. грн., таким чином не забезпечено потребу на утримання лікарні в розмірі 16,3 млн. грн., у т.ч. витрати на заробітну плату – 14,3 млн. грн. Таким чином, коштів від НСЗУ вистачить на утримання 290 ставок, а 196,5 ставок не підкріплені асигнуваннями. Це може призвести до скорочення посад, а в подальшому вплинути на якість надання медичної допомоги у цілому, тому що спеціалізовану хірургічну допомогу та інші послуги у місті може надавати тільки КНП «ЦМКЛ».

На теперішній час стоматологічне відділення переведено на роботу на  госпрозрахунковій основі.

Для утримання закладів охорони здоров’я міста, які надають вторинну медичну допомогу з місцевого бюджету у 2020 році виділено 14505,00 тис. грн., у т. ч. 893,9 тис. грн. - на виконання програми соціально-економічного розвитку міста та 13611,1 тис. грн. – на утримання лікарні, а саме: заробітна плата з нарахуванням – 4590,0 тис. грн., бензин та ТМЦ – 221,7 тис. грн., медикаменти – 1936,6 тис. грн., продукти харчування –270,5 тис. грн., оплата утримання інформаційної системи (МІС) та поточні ремонти – 1166,9 тис. грн., комунальні послуги – 5309,6 тис. грн., відшкодування пільгових пенсій – 115,8 тис. грн.

З метою підтримки закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та покращення якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я  первинної та вторинної ланки, збереження та зміцнення здоров’я населення міста рішенням сесії міської ради від 09.04.2020 №7/70-1 затверджено Комплексну програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки. Загальна потреба коштів програми на 2020 рік становить 21 млн. грн.

Питання реформування закладів охорони здоров'я м.Дружківка другого рівня надання медичної допомоги знаходиться на постійному контролі міського відділу охорони здоров'я.

Враховуючи результати розгляду наданої інформації, на виконання Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», керуючись ст.40 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

            В И Р І Ш И В:

 

  1. Інформацію начальника міського відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради Деснової О.Л. про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги в м.Дружківка прийняти до відома.
  2. Міському відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова) забезпечити подальший контроль за роботою щодо реформування закладів охорони здоров’я м.Дружківка вторинного рівня надання медичної допомоги.
  3. Комунальним некомерційним підприємствам: «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради (Федоренко), «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради (Нещотний), «Дружківська міська клінічна лікарня № 1» Дружківської міської ради (Бандура):

            3.1. забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги населенню міста в межах укладених договорів з Національною службою здоров’я України;

            3.2. забезпечити подальше оснащення лікарень сучасним медичним обладнанням для надання більш якісної медичної допомоги населенню міста;

         3.3. посилити роботу з персоналом лікарень щодо медичної етики та деонтології в сучасних умовах реформування;

           3.4. забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів у лікарнях для комфортного перебування пацієнтів в структурних підрозділах закладів охорони здоров'я міста;

           3.5. забезпечити всебічне інформування населення міста щодо реформування вторинного рівня надання медичної допомоги у м.Дружківка;

           3.6. забезпечити своєчасне формування та надання звітів щодо наданих медичних послуг, які підлягають оплаті,  до Національної служби здоров’я України.

  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника міського відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради Деснову О.Л.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                 В.Б.ГРИГОРЕНКО