Документ № 7/72-23 від 27.05.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.06.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.05.2020 м. Дружківка №7/72-23
 
Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка на 2019 – 2020 роки за 2019 рік
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О. про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка на 2019 – 2020 роки за 2019 рік (далі – Програма), міська рада відмічає, що Програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва у місті Дружківка та на виконання завдань і заходів, що визначені в Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року.Малий та середній бізнес займають важливе місце в соціально-економічному розвитку не лише певної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави в цілому. Перевагою малого та середнього бізнесу є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Малий та середній бізнес забезпечує насичення ринку товарами та послугами, мобільно реагує на його кон’юнктуру, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям в розвитку міста.У місті сформований певний сектор малого і середнього підприємництва. Структура підприємств міста складається з: підприємств оптової та роздрібної торгівлі, транспорту та зв’язку, підприємств промисловості, будівельних підприємств, підприємств, які надають побутові послуги та інших.За останніми даними, отриманими із державних органів статистики, у місті налічується 1885 суб’єктів малого і середнього підприємництва, із них:
  • підприємств 327, з яких:
  • середніх 25,
  • малих 302;
  • фізичних осіб-підприємців 1558.
Кількість найманих працівників, які працюють у сфері лише малого бізнеса, за даними державних органів статистики, становить 27,3% від усіх працюючих у суб’єктів господарювання по місту, з яких 15,5% – на підприємствах малого бізнесу, 11,8% – у фізичних осіб-підприємців (по кількості найманих осіб на середніх підприємствах міста інформація державними органами статистики не надана через те що дані є конфіденціальними).Загалом, протягом року 46 підприємств малого та середнього бізнесу (юридичних осіб) і 243 фізичних осіб – підприємців зареєстрували підприємницьку діяльність на території міста Дружківка (всього 289); кількість осіб, які припинили діяльність у сфері малого підприємництва, складає: юридичних осіб – 31, фізичних осіб – підприємців – 210 (всього 241). Таким чином, спостерігається перевищення кількості осіб, які започаткували підприємницьку діяльність, над тими, які припинили (на 48 осіб), при чому перевищення спостерігається як по юридичним особам (+15), так і по фізичним особам-підприємцям (+33).Рівень надходжень до бюджету в значній мірі залежить від сталого функціонування об’єктів малого та середнього бізнесу міста, що в значній мірі залежить від кадрів і гідної та своєчасної оплати їх праці.   Надходження до міського бюджету, які надійшли протягом минулого року від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, становлять 96,6 млн. грн. Це 43,0% від загальних надходжень до бюджету.В ході реалізації міської Програми розвитку малого і середнього підприємництва  у 2019 році було здійснено ряд заходів, спрямованих на створення фінансових, організаційно-господарських та інших умов підтримки розвитку малого підприємництва в місті.З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців у сфері надання адміністративних послуг в місті функціонує Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка (далі – Центр).Центр ефективно функціонує у повному обсязі, за 2019 рік прийнято від суб’єктів звернення 18290 вхідних пакетів документів, надано 16779 консультації, у тому числі за телефоном – 4253, на рецепції - 10136, видано 18110 результатів адміністративних послуг та 721 результат - на підставі надісланих онлайн заяв. Станом на кінець року Центром надавалося 184 видів послуг.Що стосується забезпечення здійснення державної регуляторної політики, то станом на сьогоднішній день у місті діють 19 регуляторних актів, щодо кожного з них за графіком здійснюються відстеження їх результативності. Протягом року здійснено відстеження 6 регуляторних актів, про що складено звіти. Проводиться систематична робота з актуалізації та систематизації діючих регуляторних актів.Протягом звітного періоду прийнято регуляторний акт - рішення Дружківської міської ради від 26.06.2019 № 7/59-3 «Про затвердження Правил благоустрою території  м. Дружківка».У місті функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємництва і реалізації державної регуляторної політики в м. Дружківка, до складу якої на паритетних засадах залучені представники бізнесу та громадських об’єднань підприємців. На засіданнях  розглядаються найбільш важливі та проблемні питання, які стосуються ведення підприємницької діяльності у місті, розглядається хід виконання міської програми розвитку малого і середнього підприємництва,  тощо. Засідання координаційної ради проводилися щокварталу.Фінансово-кредитна підтримка підприємництва здійснювалася за рахунок коштів Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів міського бюджету.У 2019 році 19 осіб з числа безробітних навчались основам підприємницької діяльності, 18 осіб відкрили підприємницьку діяльність з одноразовою виплатою допомоги по безробіттю на загальну суму 689,7 тис. грн., створено 51 додаткове робоче місце для працевлаштування безробітних за рахунок компенсації єдиного соціального внеску.У місті проводилася робота щодо ресурсного та інформаційного забезпечення.Управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради створено реєстр об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в оренду або відчужені суб’єктам підприємництва. Реєстр постійно оновлюється і розміщується на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. Протягом звітного періоду суб’єктам малого і середнього бізнесу передано в оренду 2 приміщення, загальною площею 68,22 кв. м, у власність - 1 приміщення, загальною площею 254,8 кв. м.Висвітлення питань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності, правових засад та особливостей у сфері підприємництва, змін нормативно-правової бази у сфері підприємництва здійснювалося шляхом розміщення інформації, статей у засобах масової інформації, на веб-порталах, на інформаційних стендах оголошень по міському радіо, а також шляхом особистого спілкування відповідальних працівників з представниками бізнес-середи та за телефоном, розповсюдження брошур серед підприємців та інших шляхів інформування).З метою розвитку системи інформаційного забезпечення підприємців управліннями та відділами виконкому, Костянтинівсько-Дружківським  управлінням ГУ ДПС у Донецькій області, Костянтинівсько-Дружківським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України, Дружківським міським центром зайнятості протягом 2019 року проводилися семінари, наради, «кругли столи». Загальна кількість проведених в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка навчальних семінарів, тренінгів протягом 2019 року склала 279, кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка – 2904.Окремим питанням залишається питання здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.Так, у місті проводиться роз’яснювальна робота  серед суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо недопустимості застосування нелегальної праці, необхідності підвищення соціальних стандартів (рівня оплати праці найманих працівників, охорони праці, тощо) та їх інформування щодо наслідків та відповідальності за порушення.З метою підвищення соціальної відповідальності бізнесу та задля дотримання гарантій населенням міста, яке працює в цій галузі, у місті продовжувалася робота щодо соціального захисту працівників сфери малого і середнього підприємництва – мешканців міста.Приділялася увага такому напрямку, як популяризації підприємницької культури.У 2019 році  підприємці міста з числа малого і середнього підприємництва залучалися до участі у Регіональному конкурсі «Підприємець року». За результатами проведеного конкурсу фіналістами стали 3 суб’єкта підприємницької діяльності з м. Дружківка. Переможців було відзначено дипломами та почесними нагородами обласного рівня. Окрім того, на місцевому рівні відзначення переможців урочисто відбулося в рамках святкування міста Дружківка.На підставі вищезазначеного, керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997                 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
 
 ВИРІШИЛА: 
  1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О. про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка  на 2019 – 2020 роки  за 2019 рік прийняти до відома.     
  2. Керівникам комунальних підприємств, установ, структурних підрозділів Дружківської міської ради, рекомендувати керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади у м. Дружківка продовжити виконання заходів, передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка на 2019 – 2020 роки, затвердженою рішенням Дружківської міської ради від 30.01.2019 № 7/54-2.
  3. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
  4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (Руденко).
                                         
 
 
       Секретар міської ради                                                                         В.Б.ГРИГОРЕНКО