Документ № 161 від 03.04.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.04.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

03.04.2020 м. Дружківка №161
 
Про затвердження Положення про порядок надання у 2020 році продуктових наборів та засобів гігієни вразливим верствам населення м.Дружківка у зв’язку оголошенням карантину по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

Розглянувши  витяг з протоколу засідання  спеціальної  комісії  з  ліквідації   надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру від 02.04.2020 №4 з метою соціальної підтримки   громадян   із  числа   вразливих   верств    населення  у   зв’язку  з  оголошенням   карантину,  відповідно до  Протоколу  позачергового засідання Державної комісії з питань  техногенно-   економічної безпеки та  надзвичайних  ситуацій, керуючись  статтею 34  Закону України від   21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий   комітет  Дружківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Положення про порядок надання у 2020 році продуктових наборів та засобів гігієни вразливим верствам населення м.Дружківка у зв’язку оголошенням карантину по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (додаток).
 2. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти  на радника голови ради Виниченко Н.М. та на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова) згідно розподілу обов’язків.
 3. Контроль за виконанням   даного   рішення   покласти   на     секретаря   міської   ради

 

 

 

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради                                                                                             О.О.ПОЛЯКОВ

 

 

  

                                                                                                         

Додаток

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               рішення   виконкому

                                                                                               від 03.04.2020  № 161

 

 

Положення

про порядок надання  продуктових наборів та засобів гігієни вразливим верствам населення м.Дружківка  у зв’язку оголошенням карантину по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

 

 

 1. Це Положення визначає умови та порядок надання у 2020 році безкоштовних продуктових наборів та засобів гігієни (далі - безкоштовний набір) з метою соціального захисту та підтримки вразливих верств населення м.Дружківка у зв’язку з оголошенням карантину на всій території України по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
 2. Головним розпорядником коштів для забезпечення безкоштовними наборами вразливих верств населення визначити Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі - Управління), яке здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті м.Дружківка на 2020 рік.
 3. Право на отримання безкоштовних наборів мають громадяни, які є мешканцями міста Дружківки, з числа осіб, які належать до вразливих верств населення, в тому числі внутрішньо переміщені особи (далі - одержувачі), які перебувають на обліку в Управлінні та Центрі обліку бездомних громадян та будинку нічного перебування Дружківської міської ради (далі - Центр) на 1 квітня 2020 року, а саме:

- особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ (непрацюючі) групи;

- сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю;

        - багатодітним сім’ям (отримувачам пільг);

        - сім’ям  з дітьми, померлого годувальника;

- малозабезпеченим сім’ям;

- сім’ям, в яких виховуються діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням;

- одиноким матерям;

- особам, які не мають постійного місця проживання;

- прийомним сім’ям.

 1. Надання безкоштовних наборів особам, визначеним у пункті 3 цього Положення, здійснюється одноразово із розрахунку 1 набір на одну особу (родину).
 2. Надання безкоштовних наборів здійснюється громадянам, визначеним в п. 3 цього Положення, за умови перебування на обліку (отримання допомоги) в Управлінні або отримання соціальної послуги в Центрі.
 3. Вартість одного безкоштовного набору не повинна перевищувати 300 грн., з урахуванням податків, інших обов’язкових платежів тощо.
 4. Перелік харчових продуктів та засобів гігієни, які включаються до складу безкоштовного набору, визначається на підставі протоколу засідання спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

     Харчові продукти та засоби гігієни, які входять до складу безкоштовного набору повинні відповідати нормам щодо безпечності та якості, встановленим чинним законодавством України.

    Термін придатності продуктів та засобів, що входить до складу безкоштовного набору, не може бути меншим ніж 3 місяці з дати доставлення  такого набору одержувачу.

До безкоштовного набору обов’язково додається опис продуктів та засобів гігієни, які до нього входять, а також повідомлення, що такий набір придбано за рахунок коштів місцевого бюджету.

   8.Кошти на придбання безкоштовних наборів спрямовуються міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради  головному розпоряднику - Управлінню  у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

   9.Суб’єкти господарювань, у яких буде здійснюватися закупівля харчових продуктів та засобів гігієни, визначаються головним розпорядником коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Облік, контроль та організацію видачі безкоштовних наборів здійснює головний розпорядник коштів.

Зберігання безкоштовних наборів здійснювати в будівлі Управління та Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - Територіальний центр).

 1. Безкоштовний набір доставляється за місцем зареєстрованого проживання (фактичного перебування) громадянам, з числа осіб, зазначених в п. 3 цього Положення соціальними робітниками Територіального центру , волонтерами (за згодою) та спеціалістами Управління.

Безкоштовний набір надається отримувачу або його законному представнику під

 особистий підпис.

 1. У разі неотримання продуктового набору особою з числа осіб зазначених у п.3 цього Положення ( у разі смерті особи, відсутності особи за місцем реєстрації, фактичного місця перебування, відмови від отримання продуктового набору, тощо), яка мала право на отримання продуктового набору, такий набір передається до Територіального центру для подальшої реалізації серед осіб, які отримують соціальні послуги в Територіальному центрі.

        Передача продуктового набору здійснюється згідно акту - передачі.

 1. Забороняється використовувати кошти місцевого бюджету на оплату доставлення безкоштовних наборів.

14.Кошти місцевого бюджету використовуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України, за їх цільовим призначенням. Використання таких коштів на інші цілі забороняється. Невикористані кошти підлягають поверненню до бюджету міста Дружківка.

15.Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використані кошти місцевого бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням, здійснюються в установленому законодавством України порядку.

 

 

 

     Керуючий справами виконкому                                                                                                                І.В.КУРИЛО

 

 

    Положення про порядок надання у 2020 році продуктових наборів та засобів гігієни вразливим верствам населення м.Дружківка  у зв’язку оголошенням карантину по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 підготовлено Управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 

Начальник управління соціального захисту

населення Дружківської міської ради                                                                                                          Г.Г. НЕБОГАТІКОВА