Документ № 7/69-9 від 26.03.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.03.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2020 м. Дружківка №7/69-9
 
Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2019 році

Здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2019 році, як і у попередні роки, було спрямоване на вдосконалення правового регулювання господарських, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб'єктами господарювання, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Реалізація державної регуляторної політики у м. Дружківка здійснювалася відповідно до Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закону) та Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді, затвердженому рішенням міської ради від 07.12.2017 № 7/36-22. В першу чергу це стосувалось підвищення рівня та якості виконання вимог і процедур державної регуляторної політики, формування системного підходу до провадження державної регуляторної політики та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації цього підходу, прозорості та врахування громадської думки.

Розпорядженням міського голови від 31.10.2018 № 223 затверджено плани діяльності Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік (далі – Плани діяльності), до яких протягом року вносилися зміни та доповнення новими проєктами.

Кожен проєкт регуляторного акту після оприлюднення та обговорення ретельно розглядався членами постійної комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва на предмет дотримання принципів державної регуляторної політики (ст. 4 Закону) та підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8 Закону). По всім проєктам регуляторних актів наявні висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва щодо відповідності вимогам Закону.

Всі проєкти регуляторних актів надавались до Державної регуляторної служби України для надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Пропозиції, які були отримані, враховано у регуляторній діяльності органу місцевого самоврядування.

Для залучення підприємницької спільноти міста для участі у реалізації державної регуляторної політики на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради оприлюднювалася інформація про регуляторну діяльність, а саме: плани діяльності міської ради, виконкому міської ради та міського голови з підготовки проєктів регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти регуляторних актів з аналізами регуляторного впливу, регуляторні акти, тощо.

Протягом 2019 року прийнято регуляторний акт - рішення Дружківської міської ради від 26.06.2019 № 7/59-3 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Дружківка», проєкт якого було скореговано з урахуванням пропозицій Державної регуляторної служби.

Загальна кількість діючих регуляторних актів станом на 31.12.2019 року складає 19, з яких рішень Дружківської міської ради – 16, рішень виконавчого комітету Дружківської міської ради – 3.

Відділом економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради складений план – графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, згідно з яким протягом року було здійснено 6 таких відстежень (1 базове, 5 періодичних),  за наслідками яких складені звіти.

На підставі вищезазначеного, відповідно до ст. 38 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності», Закону України від 01.05.2015 № № 2939-VI «Про доступ до публічної  інформації»,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіт міського  голови  про  здійснення   державної   регуляторної   політики виконавчими органами Дружківської міської ради у 2019  році прийняти до відома.
  2. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у відповідності до чинного законодавства України.
  3. Відділу економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун) забезпечити оприлюднення даного  рішення   у  міській  газеті  «Дружковский  рабочий».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (Руденко).

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.О.БУЧУК