Документ № 7/68-5 від 19.03.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.03.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2020 м. Дружківка №7/68-5
 
Про забезпечення надання у 2020 році щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні в учбових закладах м. Дружківка

Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради  Небогатікової Г.Г. від 13.03.2020 № 0.215/256/20  щодо фінансової підтримки здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, відповідно до вимог статей 5, 19, 25 Закону України від 19.11.1992                 № 2802-XII «Про охорону дитинства», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2020  № 92/5-20 «Про щомісячну допомогу здобувачам освіти закладів професійної (професійно—технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей—сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні», керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

  1. Забезпечити надання у 2020 році щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.
  2. Затвердити Положення про призначення і виплату у 2020 році щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні (далі –Положення) (додаток ).
  3. Фінансування видатків на виплату щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету, передбачених в міському бюджеті на 2020 рік на соціальний захист населення.
  4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення, покласти на начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради  Небогатікову Г.Г.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Какуша) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора).

 

 

 

Секретар міської ради                                                                               І.О.БУЧУК

 

 Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 19.03.2020 № 7/68-5

 

 

 

Положення

 

про призначення і виплату щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей—сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні  

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення застосовується для призначення і виплати щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно—технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей—сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, за рахунок коштів обласного бюджету (далі - Положення).

1.2. Законодавчою та нормативною основою для  цього Положення є  Закон України від  19.11.1992  № 2802-XII «Про охорону дитинства», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 03.02.2020  № 92/5-20 «Про щомісячну допомогу здобувачам освіти закладів професійної (професійно—технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей—сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні», Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

  1. Визначення права на призначення щомісячної допомоги

 

          2.1.Дія цього Положення поширюється на здобувачів освіти закладів професійної (професійно — технічної ) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

          2.2. Щомісячна допомога надається у наступних розмірах:

здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної ) освіти —

300 (триста) грн.;

здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти — 300 (триста) грн.;

здобувачам освіти закладів вищої освіти —   450 (чотириста п`ятдесят) грн.

          2.3. Щомісячна допомога виплачується незалежно від отримання стипендій та інших видів соціальної допомоги.

 

  1. Порядок призначення та виплати щомісячної допомоги

 

3.1. Підставою для призначення щомісячної допомоги є клопотання керівника закладу професійної (професійно—технічної) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти про призначення щомісячної допомоги здобувачам відповідної освіти.

           

Продовження додатку

 

3.2. До клопотання керівника закладу професійної (професійно — технічної ) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти на кожного здобувача освіти,  додаються наступні документи:

            заява про призначення щомісячної допомоги (довільної форми);

            копія документа, що посвідчує особу здобувача освіти;

           копія документа, який підтверджує відповідний соціальний статус дитини -здобувача освіти;

            довідка з місця навчання.

            Цей перелік документів є вичерпним.

            Обробка персональних даних здобувачів освіти  здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

           3.3. Клопотання та всі необхідні документи подаються до управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради, закладами професійної (професійно—технічної ) освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти, місцезнаходженням яких є м.Дружківка.

           3.4. Призначення щомісячної допомоги здійснюється з місяця звернення закладу професійної (професійно — технічної ) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти до управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради протягом 10 днів з дня надання клопотання з усіма необхідними документами.

            У разі ненадання до клопотання усіх необхідних документів, управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,  у письмовій формі повідомляє заклади професійної (професійно—технічної ) освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти упродовж якого часу та які документи необхідно додатково надати.

            Якщо документи були надані не пізніше одного місяця з дня отримання вищезазначеного повідомлення, щомісячна допомога призначається з місяця подання клопотання.

           3.5. Про прийняте рішення  управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради, повідомляє заявника  протягом 5 днів після прийняття такого рішення.

           3.6. Після прийняття рішення про призначення щомісячної допомоги управління соціального захисту населення Дружківської міської ради щомісячно до 10 числа направляє Департаменту соціального захисту  населення Донецької обласної державної адміністрації заявку на фінансування коштів субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно - технічної ) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні (далі – Субвенція).

3.7. Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради протягом трьох робочих днів після надходження на його рахунки Субвенції перераховує суми призначеної щомісячної допомоги на рахунки закладів професійної (професійно - технічної ) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти, відкриті в органах Державної казначейської служби України за місцем їх обслуговування, для подальшого перерахування  щомісячної допомоги здобувачам освіти зазначеної категорії, або на поточні рахунки здобувачів освіти

закладів професійної (професійно - технічної ) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти , якщо вказані заклади не мають свого рахунку.

 

Продовження додатку

 

  1. Припинення виплати щомісячної допомоги

 

          4.1. Припинення виплати щомісячної допомоги здійснюється на підставі наданих закладами професійної (професійно — технічної) освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти повідомлень про зміну соціального статусу здобувача освіти, які керівник такого закладу повинен протягом 10-ти днів надати до управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради.

          4.2. Виплата щомісячної допомоги припиняється з місяця наступного за місяцем, в якому  змінився соціальний статус здобувача освіти.

          4.3. Несплачена щомісячна допомога у зв’язку зі зміною соціального статусу здобувача освіти або з інших поважних причин повертається на рахунок управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 

  1. Прикінцеві положення

 

               Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради має право:

               у разі потреби перевіряти достовірність і обґрунтованість видачі документів наданих для призначення щомісячної допомоги;

              стягувати із закладів професійної (професійно—технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти у порядку, встановленому законодавством, суми щомісячної допомоги, виплачені надміру, внаслідок надання цими закладами недостовірних відомостей в документах.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           І.О.БУЧУК

 

 

Положення про призначення і виплату щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно — технічної) освіти,  закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні  розроблено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської

 

 

 

Начальник управління соціального                                                   

захисту населення Дружківської

міської ради                                                                                             Г.Г.НЕБОГАТІКОВА