Документ № 62 від 04.03.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.03.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.03.2020 м. Дружківка №62
 
Про затвердження міського плану заходів щодо реалізації в м. Дружківка у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

    Розглянувши службовий лист начальника відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань Мамцевой І.В. від 09.01.2020 №0.142/5/20 та з метою організації виконання в місті Указу Президента України від 26.02.2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,  керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 №22/5-20 «Про затвердження Регіонального плану заходів щодо  реалізації у 2020 році Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки», керуючись   ст.  40  Закону  України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити міський план заходів щодо реалізації в м.Дружківка у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі – план заходів), (додаток).
  2. Відповідальним за виконання плану заходів, надавати до відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева)   інформацію у термін до 15 червня 2020 року та 15 грудня 2020 року про стан виконання  плану заходів в  паперовому та електронному вигляді. 
  3. Відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева) забезпечити висвітлення результатів проведення заходів на веб-сайті Дружківської міської ради.
  4. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є., Полякова О.О., керуючого справами  виконавчого комітету  Дружківської  міської  ради  Курило І.В згідно з розподілом обов’язків.
  5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  секретаря  міської ради           Бучук І.О.

    

       

Секретар міської ради                                                                                       І.О.БУЧУК                               

                                             

                                                                                                 

                                                                                                      

                                                                                                     Додаток                                                                                          

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішення виконавчого комітету

                                                                                                      від04.03.2020  № 62

 

 

Міський план

  заходів щодо реалізації в м.Дружківка у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

п/п

Заходи

Термін

Відповідальні

за виконання

1

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

1.1

Сприяти роботі Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради, організувати консультативно-методичне забезпечення діяльності та навчання представників Громадської ради

Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

1.2

Сприяти проведенню тренінгів з підвищення організаційної та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства.

Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

1.3

 Забезпечення участі членів Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради  у обласній конференції представників громадських рад

Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

2

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час  формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

2.1

Розробка та затвердження Положення про громадський бюджет м.Дружківка

Березень 2020 року

Відділ   економіки,        інвестиційно-інноваційного розвитку  та енергоменеджменту (Коротун)                                                                                       

2.2

Розробка та затвердження  Положення про проведення  конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Березень 2020 року

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова)

2.3

 

Сприяння  роботі Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради, залучення до роботи в

Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету  

 

 

комісіях, оргкомітетах, інших консультативно-дорадчих  органах представників інститутів громадянського суспільства

 

 

Дружківської міської ради (Мамцева)

3

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

3.1

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  серед представників інститутів громадянського суспільства, ініціативних груп щодо участі в конкурсі проєктів громадського бюджету м.Дружківка

Протягом року

Відділ   економіки,        інвестиційно-інноваційного розвитку  та енергоменеджменту (Коротун); відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

4

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

4.1

Проведення консультацій та надання безоплатної правової допомоги

 

Протягом року (щоп`ятниці, у випадку наявності звернень зазначених суб`єктів)

Відділ з організаційної, юридичної роботи та контролювиконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора)

 

4.2

Надання  методичної, консультативної та організаційної допомоги організаціям громадянського сус пільства з питань взаємодії з відділами, управліннями Дружківської міської ради

Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

4.3

Організація участі інститутів громадянського суспільства в обласному Форумі «Громадянське суспільство Донеччини»

Листопад 2020 року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

           

 

Керуючий справами виконкому                                                                     І.В.КУРИЛО

 

Міський план заходів  щодо реалізації в м.Дружківка у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки розроблено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питань                                                                  І.В.МАМЦЕВА