Документ № 61 від 04.03.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.03.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.03.2020 м. Дружківка №61
 
Про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році

Розглянувши інформацію військового комісара Дружківського міського військового комісаріату Отришка Є.О. від 11.02.2020 №02/810 про стан військового обліку на території м. Дружківка, встановлено, що військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях у 2019 році здійснювалась відповідно до керівних документів та рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.02.2019 №33 «Про стан військового обліку на території

м. Дружківка у 2018 році та завдання щодо її поліпшення у 2019 році». З метою покращення стану військового обліку на території міста в 2019 році керівниками підприємств, установ, організацій проведено комплекс заходів, спрямованих на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.

Комісією Донецького обласного військового комісаріату (далі – Донецький ОВК) перевірено 5 підприємств та організацій. Проведеною перевіркою встановлено, що стан військового обліку на перевірених об’єктах відповідає вимогам Законів  України та інших нормативно-правових актів. Разом з тим під час перевірки виявлено ряд недоліків, які станом на 20.12.2019 року усунені у повному обсязі.

Відповідно до плану перевірок стану військового обліку та бронювання на 2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дружківської міської від 06.02.2019 №33 «Про стан військового обліку на території м Дружківка у 2018 році та завдання щодо її поліпшення у 2019 році» було перевірено 58 підприємств та установ. План перевірок виконаний на 100%.

На виконання розпорядження військового комісара  Донецького ОВК від 03.05.2018 року №07/515 зі змінами «Про встановлення помісячних планових показників на 2019 рік по зарахуванню на військовий облік громадяни, які не досягли граничного віку перебування в запасі», Дружківським міським військовим комісаріатом (далі – Дружківський МВК) проводиться робота щодо зарахування в запас громадян України, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України та підлягають взяттю на військовий облік.

За результатами роботи, з початку 2019 року Дружківським МВК зараховано в запас 1102 особи, що склало 104,8% від запланованих показників.

Робота проводиться шляхом виклику зазначеної категорії громадян повістками до Дружківського МВК, уточнення їх облікових даних, направлення на військово-лікарську комісію для встановлення ступеня придатності.  Так, станом на 01.12.2019 року до Дружківського МВК викликано 1336 осіб, з них отримано під особистий підпис 506 повісток, відмовились від отримання повісток 7 осіб та не з’явилася 41 особа.

Враховуючи підсумки розгляду наданої інформації, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними встановлених правил  військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, відповідно до ст.ст.1, 33, 38 Закону України від 25.03.1992 №2232-ХІІ «Про військовий   обов’язок  і  військову  службу,  ст.ст.18, 25 Закону України   від   21.10.1993 №3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України» від 07.12.2016 №921 «Про затве5рдження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» керуючись ст. 40 Закону України від 21.05.1997  №  280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Інформацію військового комісара Дружківського міського військового комісаріату Отришка Є.О. про стан військового обліку на території м. Дружківка у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році прийняти до відома.
 2. Затвердити:

  2.1. заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території  м.  Дружківка у 2020 році (додаток 1);

  2.2. план  перевірок  стану військового обліку на території м. Дружківка на 2020 рік     (додаток 2);

  2.3. склад комісії щодо здійснення перевірок стану військового обліку на території                м. Дружківка у 2020 році (додаток 3);

  2.4. план звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів Дружківської міської ради, Райської та Олексієво-Дружківської селищних рад з обліковими даними військового комісаріату у 2020 році (додаток 4).

 1. Рекомендувати виконавцям заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території м. Дружківка у 2020 році, затверджених цим рішенням, забезпечити їх виконання.
 2. Рекомендувати Райській селищній раді (Левчинський), Олексієво-Дружківській селищній раді (Світленко) забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних на територіях селищних рад, у відповідності до вимог чинного законодавства про військовий облік.
 3. Керівникам структурних підрозділів Дружківської міської ради забезпечити роботу з військового обліку в очолюваних структурних підрозділах відповідно до законодавства та вживати заходів щодо її поліпшення.
 4. Реєстраційному відділу виконаного комітету Дружківської міської ради (Кишинська) надавати повідомлення Дружківському військовому комісаріату про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ організацій, що належать до сфери управління Дружківської міської ради щомісяця до 5 числа.
 5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузовій Г.О. спільно з Дружківським міським військовим комісаріатом (Отришко) організувати:

  7.1 заслуховування за поданням Дружківського МВК відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо стану військового обліку;

  7.2 проведення занять та підвищення кваліфікації відповідальних за організацію та ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.

 1. Рекомендувати Дружківському відділенню поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (Сандросян) у межах чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства:

8.1 забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування, Дружківським МВК щодо розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

  8.2 контролювати подання підрозділом кадрового забезпечення до Дружківського МВК військово-облікових документів разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списками призовників і військовозобов'язаних, яких прийнято на службу до органів Національної поліції Донецької області.

 1. Рекомендувати Дружківському міському відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (Москова) організувати роботу щодо інформування у встановленому порядку Дружківського міського військового комісаріату про зміну особами військовозобов’язаного та призовного віку прізвища, ім’я та по батькові, реєстрацію смерті.
 2. Міському відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова) під час проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити подання лікувальними закладами у встановленому законодавством порядку повідомлень Дружківському МВК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
 3. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) спільно із Дружківським МВК (Отришко) забезпечити розміщення на офіціальному веб-сайті Дружківської міської ради, LED-екрані, в засобах масової інформації відомостей про основні положення актів законодавства про військовий облік, порядок його ведення та відповідальність у разі його порушення.
 4. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради Єфремовій Г.О. спільно з Дружківським МВК (Отришко):

  12.1 забезпечити організацію проведення перевірок стану військового обліку на території м. Дружківка у 2020 році згідно із планом, затвердженим цим рішенням;

  12.2 підготувати проект рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради щодо стану військового обліку у 2020 році та завдання на 2021 рік у термін до 25.01.2021.

 1. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради Єфремовій Г.О. надати повідомлення Дружківському військовому комісаріату щодо підприємств, установ і організацій на території м. Дружківка, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період, на підставі інформації отриманої від органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій у строк до 01.03.2020
 2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О. та Дружківський МВК (Отришко) згідно з розподілом обов’язків.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Бучук І.О.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       І.О. БУЧУК